Hlavní navigace

Seriál Jabber - komunikačný protokol

V súčasnosti najpoužívanejším komunikačným protokolom pre webové služby je http. V budúcnosti by ho mohol nahradiť instant messagingový systém jabber. V nasledujúcom seriálu sa pozrieme na možnosti, ktoré poskytuje programátorom.