Hlavní navigace

Seriál Prechádzame na RRDTOOL

Softwarový prostriedok MRTG pre tvorbu grafických prehľadov sa teší širokej popularite administrátorov. Postupom vývoja sa však usúdilo, že má limitácie v počte zobrazovaných premenných v časových radoch, ako aj v možnosti ich grafického stvárnenia, tak tvorcovia už dávnejšie začali pracovať na projekte RRDTOOL, ktorý má ukončením rady MRTG2 s nástupom MRTG3 do značnej miery zmeniť prístup k danej problematike.