Hlavní navigace

Seriál Prechádzame na RRDTOOL

Softwarový prostriedok MRTG pre tvorbu grafických prehľadov sa teší širokej popularite administrátorov. Postupom vývoja sa však usúdilo, že má limitácie v počte zobrazovaných premenných v časových radoch, ako aj v možnosti ich grafického stvárnenia, tak tvorcovia už dávnejšie začali pracovať na projekte RRDTOOL, ktorý má ukončením rady MRTG2 s nástupom MRTG3 do značnej miery zmeniť prístup k danej problematike.

Prechádzame na RRDTOOL (6)

V minulých častiach sme si ukázali mnohé praktické využitia vizualizačného nástroja pre zobrazovanie hodnôt v časových radoch. Ostala nám ešte jedna posledná téma a to práca s protokolom SNMP, ako tomu bolo pri primárnom určení nástroja MRTG.

Doba čtení: 3 minuty

Prechádzame na RRDTOOL (5)

V minulej časti miniseriálu o mocnom nástroje na vizualizáciu dát v časových radoch sme si ukázali dva prvé príklady praktického využitia, dnes si ukážeme, akým spôsobom je možné realizovať prehľad o vyťaženosti našeho mail servera prostredníctvom tohto pomocníka. Hneď na úvod si ukážeme výsledok a potom si vysvetlíme, ako sa k danému výsledku dopracujeme.

1. 2. 2002 0:00
Doba čtení: 5 minut

Prechádzame na RRDTOOL (4)

V predchádzajúcich častiach sme si priblížili základy fungovania mechanizmu balíka rrdtool, dnes začneme na praktických príkladoch ukazovať jednotlivé aplikácie v praxi. Začneme najjednoduchšími príkladmi, neskôr sa prenesieme ku komplexnejším riešeniam, ktoré nie je možné pomocou mrtg riešiť. Ukážeme si teda na dvoj jednoduchých príkladoch, akým spôsobom je možné sledovať súčasne viac ako dve veličiny v jednom grafe a akým spôsobom je možné graficky znázorniť konsolidované veličiny.

18. 1. 2002 0:00
Doba čtení: 5 minut

Prechádzame na RRDTOOL (3)

V minulej časti sme si priblížili návrh a tvorbu RRD databázy, ukázali sme si ako zozbierané dáta do tejto štruktúry ukladať, dnes si priblížime, ako sa tvoria jednotlivé grafické výstupy. Aj keď na prvý pohľad bude syntax vyzerať zložito, treba si uvedomiť, že tvorba grafov oplýva mnohými možnosťami, ktoré si priblížime pre pochopenie príkladov, ktoré si ukážeme v ďalších častiach.

11. 1. 2002 0:00
Doba čtení: 7 minut

Prechádzame na RRDTOOL (2)

V minulej časti sme si v skratke priblížili nástroj RRDTOOL, dnes sa začneme bližšie venovať jednotlivým možnostiam.

4. 1. 2002 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Prechádzame na RRDTOOL

Softwarový prostriedok MRTG pre tvorbu grafických prehľadov sa teší širokej popularite administrátorov. Postupom vývoja sa však usúdilo, že má limitácie v počte zobrazovaných premenných v časových radoch, ako aj v možnosti ich grafického stvárnenia, tak tvorcovia už dávnejšie začali pracovať na projekte RRDTOOL, ktorý má ukončením rady MRTG2 s nástupom MRTG3 do značnej miery zmeniť prístup k danej problematike.

Doba čtení: 4 minuty