Hlavní navigace

Seriál Programovací jazyk Julia

Julia je zajímavým příspěvkem na poli programovacích jazyků. Je určená pro numerickou matematiku, zpracování signálů či statistiku.

Novinky představené v jazyku Julia verze 1.0

Před měsícem byla představena nová verze jazyka Julia. Autoři přiřadili této verzi číslo 1.0, čímž naznačili, že došlo ke stabilizaci tohoto jazyka a že všechny nové vlastnosti budou s verzí 1.0 kompatibilní. Dnes si některé novinky představíme.

Doba čtení: 26 minut

Programovací jazyk Julia: paralelní programování (pokračování)

V osmé části seriálu o jazyku Julia se budeme věnovat dalším konceptům, které je možné použít při realizaci paralelních výpočtů. Taktéž se seznámíme s koprogramy (coroutines).

Doba čtení: 15 minut

Programovací jazyk Julia: metaprogramování, makra a AST

Sedmá část seriálu o jazyce Julia je věnována konceptu metaprogramování a tvorbě maker. V jazyce Julia lze pracovat přímo s parsovaným kódem, modifikovat tento kód či si dokonce s využitím maker nechat kód vygenerovat.

Doba čtení: 18 minut

Programovací jazyk Julia: paralelní programování

Dnes se budeme věnovat práci s paralelními výpočty, neboť jazyk Julia nabízí vývojářům hned několik způsobů využití mikroprocesorů s větším množstvím jader popř. dokonce výpočetních clusterů.

Doba čtení: 18 minut

Programovací jazyk Julia: volání funkcí naprogramovaných v C či ve Fortranu

Pátý článek o jazyce Julia je věnován volání nativních funkcí naprogramovaných většinou v C či ve Fortranu a uložených do sdílených knihoven (.so, .dll). Ukážeme si i práci s řetězci či s poli.

Doba čtení: 17 minut

Programovací jazyk Julia: pole, vektory, matice a lineární algebra

Konečně se začneme zabývat tématem souvisejícím s orientací jazyka Julia na řešení problémů z numerické matematiky. Jedná se o podporu pro práci s poli, vektory, maticemi a funkcemi dostupnými přes knihovnu LAPACK.

Doba čtení: 16 minut

Programovací jazyk Julia: funkce jako základní stavební prvek programů

Ve třetím článku o jazyce Julia se budeme zabývat funkcemi, které v tomto jazyce tvoří základní stavební prvek všech programů. Samozřejmě si popíšeme i některé vestavěné funkce vyššího řádu.

Doba čtení: 15 minut

Programovací jazyk Julia: typový systém, funkce a metody

Ve druhé části seriálu o jazyku Julia se budeme zabývat převážně typovým systémem tohoto jazyka, který do značné míry ovlivňuje způsob tvorby programů a mj. umožňuje provádět různé optimalizace a kontroly.

Doba čtení: 16 minut

Programovací jazyk Julia: další stříbrná kulka v IT?

Po jazycích z pekla se budeme věnovat serióznějším věcem. Zajímavým příspěvkem na tomto poli je jazyk Julia, určený pro numerickou matematiku, zpracování signálů či statistiku.

Doba čtení: 14 minut