Hlavní navigace

Seriál Programovací jazyk Rust

Pro tvorbu důležitých aplikací se již několik desetiletí používají programovací jazyky C a C++. Některé problematické rysy C/C++ se snaží odstranit moderní programovací jazyk Rust.

Programovací jazyk Rust: vlákna a sdílení objektů mezi nimi

V deváté části seriálu o jazyku Rust se budeme zabývat prací s vlákny (threads), s čímž souvisí i sdílení objektů mezi vlákny. I v této oblasti programátorům pomáhá k tvorbě aplikací typový systém Rustu.

Doba čtení: 17 minut

Správa paměti v programovacím jazyku Rust s počítáním referencí

Už jsme si ukázali alokaci objektů na haldě (heapu) s jejich automatickou dealokací ve chvíli, kdy objekt přestal být viditelný. Dnes si popíšeme další způsob, který spočívá v počítání referencí.

Doba čtení: 21 minut

Přetěžování operátorů a správa paměti v programovacím jazyku Rust

V sedmé části seriálu o Rustu nejprve dokončíme téma přetěžování operátorů. Následně se zaměříme na způsob alokace objektů na haldě (heapu), s čímž souvisí problematika řešení správy paměti v Rustu.

Doba čtení: 17 minut

Generické typy v programovacím jazyku Rust

V šesté části seriálu se budeme věnovat problematice generických datových typů, protože ty mají v Rustu nezastupitelné místo a je na nich mj. postavena i celá základní knihovna tohoto jazyka.

15. 12. 2016 0:00
Doba čtení: 23 minut

Programovací jazyk Rust: metody a traity

V páté části seriálu o programovacím jazyce Rust se nejprve budeme zabývat způsobem deklarace funkcí a metod pro zvolenou datovou strukturu a posléze pak použitím takzvaných traitů (rysů).

Doba čtení: 19 minut

Rust: struktury, n-tice a vlastnictví objektů

Čtvrtá část seriálu o jazyce Rust je věnována popisu struktur (struct) a n-tic (tuple). Následně se budeme zabývat problematikou vlastnictví objektů a s ní souvisejících sémantik „move“ a „copy“.

Doba čtení: 19 minut

Rust: předávání parametrů referencí, elegantní způsob práce se sekvencemi

Třetí část seriálu o programovacím jazyce Rust je věnována dvěma tématům. Nejdříve si řekneme, jak je možné předávat parametry do funkcí přes reference a následně si ukážeme „funkcionální“ způsob práce se sekvencemi.

Doba čtení: 23 minut

Rust: funkce, lambda výrazy a rozhodovací konstrukce match

Dnes se budeme věnovat třem důležitým jazykovým konstrukcím. Jedná se o funkce, lambda výrazy tvořící základ pro uzávěry a o konstrukci match nahrazující switch-case.

Doba čtení: 22 minut

Programovací jazyk Rust: náhrada C nebo slepá cesta?

Pro tvorbu důležitých aplikací se již několik desetiletí používají programovací jazyky C a C++. Některé problematické rysy C/C++ se snaží odstranit moderní programovací jazyk Rust.

Doba čtení: 19 minut