Hlavní navigace

Seriál Programovací jazyk TCL

V tomto seriálu je stručně popsán interpretovaný programovací jazyk Tcl spolu se svojí nadstavbou ve formě knihovny Tk. Tcl/Tk je velmi jednoduše využitelný nástroj pro tvorbu prototypových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, je však využit i v mnoha rozsáhlých projektech, v nichž se většinou používá jako zabudovaný skriptovací jazyk, kterým je celá aplikace nebo její část řízena. Mezi přednosti Tcl/Tk patří snadnost programování a návrhu GUI, přenositelnost na různé platformy a rozšiřitelnost o další funkce.