Hlavní navigace

Seriál Programovací jazyk TCL

V tomto seriálu je stručně popsán interpretovaný programovací jazyk Tcl spolu se svojí nadstavbou ve formě knihovny Tk. Tcl/Tk je velmi jednoduše využitelný nástroj pro tvorbu prototypových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, je však využit i v mnoha rozsáhlých projektech, v nichž se většinou používá jako zabudovaný skriptovací jazyk, kterým je celá aplikace nebo její část řízena. Mezi přednosti Tcl/Tk patří snadnost programování a návrhu GUI, přenositelnost na různé platformy a rozšiřitelnost o další funkce.

Programovací jazyk TCL (20)

V závěrečném pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl si řekneme základní informace o rozsáhlé knihovně Tcllib, která obsahuje velké množství modulů usnadňujících každodenní programátorskou práci. Také si ukážeme použití knihovny Snack, jež slouží pro práci se zvukem (přehrávání, mixování apod.) a také k ovládání zvukových zařízení.

Doba čtení: 9 minut

Programovací jazyk TCL (19)

V již předposlední části seriálu o programovacím jazyku Tcl dokončíme stručný popis objektů dostupných z knihovny IWidgets. Ukážeme si použití widgetu určeného pro přesuny položek mezi dvojicí seznamů (listboxů), widgetu pro výběr souboru, rozšířeného kreslicího plátna (canvasu) umožňujícího tisk a konečně widgetu poskytujícího prostředky pro zobrazení HTML stránky.

Doba čtení: 10 minut

Programovací jazyk TCL (18)

Dnešní část seriálu o programovacím jazyku Tcl bude zaměřena na popis knihovny IWidgets, která, podobně jako minule popsaná knihovna BWidgets, slouží k rozšíření původního toolkitu Tk o další widgety a jejich funkcionalitu.

Doba čtení: 8 minut

Programovací jazyk TCL (17)

V dnešním pokračování seriálu pojednávajícím o programovacím jazyku Tcl se budeme zabývat prací s knihovnou BWidgets, která programátorům nabízí widgety rozšiřující původní sadu widgetů z toolkitu Tk. Podrobněji si popíšeme widgety určené pro tvorbu příkazových tlačítek, kombo boxů, zobrazení stromové struktury a také vytvoření stavového řádku libovolného okna.

Doba čtení: 10 minut

Programovací jazyk TCL (16)

V šestnácté části seriálu o programovacím jazyku Tcl si ukážeme práci s knihovnami BWidgets a IWidgets, které slouží, podobně jako dříve popisovaný toolkit Tk, k tvorbě grafického uživatelského rozhraní.

Doba čtení: 7 minut

Programovací jazyk TCL (15)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a toolkitu pro programování grafického uživatelského rozhraní Tk si ukážeme způsob vytváření nových modálních i nemodálních oken pomocí widgetu/kontejneru nazvaného příznačně toplevel. Také si ukážeme, jakým příkazem je možné zařídit změnu vlastností nově vytvářených oken a dokonce i změnu celého barevného schématu aplikace.

Doba čtení: 9 minut

Programovací jazyk TCL (14)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím prostředí Tcl/Tk si popíšeme použití příkazu tk_dialog určeného pro tvorbu dialogových oken. Také si ukážeme práci se standardními dialogovými okny dostupnými pomocí příkazů tk_messageBox, tk_getOpenFile, tk_getSaveFile a tk_chooseColor.

Doba čtení: 10 minut

Programovací jazyk TCL (13)

V dnešní části seriálu pojednávajícího o programovacím jazyku Tcl a toolkitu Tk bude probírána tvorba modálních i nemodálních dialogových oken včetně využívání předpřipravených (standardních) dialogových oken. Rovněž dokončíme část věnovanou nabídkám (menu) popisem zbývajícího - třetího - typu menu, který je toolkitem Tk programátorům nabízen.

11. 10. 2005 0:00
Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyk TCL (12)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a k němu příslušejícím toolkitu Tk se budeme zabývat tvorbou menu, které tvoří nedílnou součást většiny aplikací využívajících grafické uživatelské rozhraní (GUI).

Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyk TCL (11)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Tcl a toolkitu Tk dokončíme popis všestranného widgetu text. Ukážeme si, jakým způsobem je možné text formátovat, měnit jeho atributy, vkládat do textu obrázky, navazovat na text či obrázky události apod. Kromě toho si ještě ukážeme vylepšení funkčnosti grafického editoru, který byl popsán v předchozí části tohoto seriálu.

Doba čtení: 16 minut

Programovací jazyk TCL (10)

V dnešní části seriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné vytvořit jednoduchý vektorově orientovaný editor založený na widgetu canvas. Také si popíšeme práci s widgetem text, jež slouží pro vytváření a zobrazení víceřádkového textu s formátováním. Pomocí tohoto widgetu je také možné poměrně jednoduše vytvořit třeba WWW prohlížeč.

Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyk TCL (9)

V předchozím pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a k němu příslušejícímu toolkitu Tk jsme si uvedli postupy, které je možné použít při zobrazování grafiky založené jak na rastrových bitmapách a pixmapách, tak i na vektorových obrazcích vkládaných na takzvané plátno - canvas. V dnešním dílu se zaměříme na podrobnější popis objektů vkládaných na plátno a na způsob programové tvorby rastrové grafiky.

Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyk TCL (8)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a k němu příslušejícím toolkitu Tk se budeme zabývat zejména způsobem práce s grafikou. Ukážeme si použití velmi flexibilního widgetu canvas a také práci s bitmapami i vícebarevnými obrázky.

6. 9. 2005 0:00
Doba čtení: 9 minut

Programovací jazyk TCL (7)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a jeho knihovně Tk si ukážeme práci s dalšími typy widgetů, zejména textovými poli, listboxy, posuvníky a vstupními prvky specializovanými na zadávání číselných hodnot.

Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyk TCL (6)

V šestém pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl a jeho knihovně Tk se budeme podrobněji zabývat nejpoužívanějšími widgety, které jsou knihovnou Tk uživatelům i programátorům nabízeny. Také si ukážeme způsob rozvržení widgetů v oknech a dialozích pomocí takzvaných správců geometrie.

Doba čtení: 11 minut

Programovací jazyk TCL (5)

Dnes se budeme zabývat knihovnou (a současně i toolkitem) jménem Tk, která slouží k jednoduchému a zároveň rychlému návrhu grafického uživatelského rozhraní (GUI). Nejdříve si uvedeme základní informace o charakteristických grafických prvcích, ze kterých se skládá grafické uživatelské rozhraní. Posléze si ukážeme práci s widgety a kontejnery, které jsou knihovnou Tk nabízeny.

16. 8. 2005 0:00
Doba čtení: 10 minut

Programovací jazyk TCL (4)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyce Tcl se budeme věnovat především práci s řetězci a regulárním výrazům. Neopomeneme však další důležité součásti standardní knihovny Tcl - práci se soubory, použití systémově orientovaných souborových příkazů a v neposlední řadě také komunikaci po počítačových sítích.

Doba čtení: 11 minut

Programovací jazyk TCL (3)

V dnešním pokračování seriálu o programovacím jazyku Tcl bude popsána práce s podmíněnými příkazy (podmínkami), s iteračními příkazy určenými pro tvorbu cyklů a dále s příkazy a funkcemi umožňujícími práci se strukturovanými datovými typy, zejména s asociativními poli a seznamy.

Doba čtení: 11 minut

Programovací jazyk TCL (2)

V dnešním dílu seriálu o programovacím jazyku Tcl se budeme věnovat základním jazykovým konstrukcím - matematickým, logickým a bitovým operacím, matematickým funkcím a způsobu zápisu nových funkcí. Také si ukážeme postup provádění substitucí příkazů i proměnných.

Doba čtení: 11 minut

Programovací jazyk TCL

V tomto článku bude stručně popsán interpretovaný programovací jazyk Tcl spolu se svojí nadstavbou ve formě knihovny Tk. Tcl/Tk je velmi jednoduše využitelný nástroj pro tvorbu prototypových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, je však využit i v mnoha rozsáhlých projektech, v nichž se většinou používá jako zabudovaný skriptovací jazyk, kterým je celá aplikace nebo její část řízena. Mezi přednosti Tcl/Tk patří snadnost programování a návrhu GUI, přenositelnost na různé platformy a rozšiřitelnost o další funkce.

Doba čtení: 8 minut