Hlavní navigace

Seriál Ruby z rychlíku

Ruby je mladý, interpretovaný, objektově orientovaný programovací jazyk, vytvořený a nezávisle vyvíjený Yukihirem Matsumotem. Seriál je vlastně rychlokurzem Ruby a seznámí vás se základními konstrukcemi tohoto jazyka.