Hlavní navigace

Seriál Unixové vykopávky

Trocha historie nás nezabije aneb pojďme společně do hlubin počítačové archeologie a navštivme ty nejzajímavější vykopávky.

Programování mainframů: COBOL

V předchozí části seriálu o historii výpočetní techniky jsme si stručně popsali tři programovací jazyky, které byly vytvořeny v průběhu padesátých let minulého století. Jednalo se o ALGOL, FORTRAN a LISP. Na mainframech se však záhy začaly používat i další programovací jazyky, především COBOL, jehož popisem se budeme zabývat dnes.

Doba čtení: 15 minut

Programovací jazyky používané na mainframech

V osmé části seriálu o historii výpočetní techniky si řekneme, jaké vyšší programovací jazyky se používaly na mainframech firmy IBM. Jedná se například o FORTRAN dodnes využívaný v oblasti numerických výpočtů a simulací, ALGOL, na němž jsou založeny i jazyky typu C či Java a v mnoha ohledech stále nepřekonaný LISP.

Doba čtení: 14 minut

Mainframy řady IBM System/370

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky se budeme zabývat mainframy řady IBM System/370. Jedná se o úspěšnou architekturu podporovanou firmou IBM po dobu delší než dvacet let, která navazuje na minule popsanou řadu System/360. Mnohé aplikace vytvořené pro System/370 jsou doposud provozovány, i když jsou dnes většinou spouštěny na modernějších systémech, například S/390 či zSeries.

Doba čtení: 14 minut

Modely řady IBM System/360 a počítače ЕС

V dnešní části seriálu o historii počítačů budou popsány dva modely mainframů řady IBM System/360. Bude se jednat o relativně levný Model 30 a naopak drahý ale velmi výkonný Model 91. Taktéž se budeme zabývat počítači JSEP vyráběnými v zemích RVHP, které byly označovány zkratkou ЕС. Tato zkratka vychází z ruského názvu Единая система электронных вычислительных машин.

Doba čtení: 10 minut

Sálové počítače série IBM 1400 a System/360

V dnešní části seriálu o historii počítačů si popíšeme základní architekturu sálových počítačů série IBM 1400 a IBM System/360. Počítače těchto sérií se (každý svým způsobem) zapsaly do historie výpočetní techniky. Samozřejmě nezapomeneme ani na jeden ze symbolů počítačů System/360 – známé kódování EBCDIC.

Doba čtení: 10 minut

Sálové počítače firmy IBM

V předchozích třech částech seriálu o historii počítačů jsme se zabývali minipočítači firmy DEC (Digital Equipment Corporation), popř. jejich klony vyráběnými v zemích RVHP. Nesmíme ovšem zapomenout ani na další společnosti, které se velkou měrou podílely na vývoji výpočetní techniky, zejména na firmu IBM a její sálové počítače.

Doba čtení: 12 minut

PDP-11 a SMEP: Systém Malých Elektronických Počítačů

Počítače PDP-11 firmy Digital nebyly populární pouze v USA, ale i v mnoha dalších zemích, včetně států RVHP. Právě v zemích sdružených v RVHP vznikla celá řada počítačů patřících do produktové řady SMEP neboli Systému malých elektronických počítačů, které byly kompatibilní s vybranými modely PDP-11.

Doba čtení: 9 minut

Vznik Unixu a jazyka B na počítačích PDP

Počítače DEC firmy Digital měly poměrně značný vliv na vznik mnoha dodnes používaných technologií. Na těchto počítačích, konkrétně na známých modelech PDP-7 a následně PDP-11, byly vytvořeny i první verze operačního systému Unix, programovací jazyk B i jeho následovník – dodnes používaný jazyk C.

Doba čtení: 12 minut

PDP-1: počítačový dědeček na cestě k unixu

Historie operačního systému UNIX i programovacího jazyka C byla ve svých počátcích spjata především s počítači vyráběnými firmou Digital Equipment Corporation (DEC), zejména s modely PDP-7 a PDP-11. Ovšem skutečnou revoluci v chápání role výpočetní techniky způsobil již první stroj firmy DEC – počítač PDP-1.

Doba čtení: 11 minut