Hlavní navigace

Seriál Velký test PHP frameworků

Snad každá platforma pro vývoj webových aplikací poskytuje rozhraní pro oddělení práce s daty od jejich prezentace. V jazyce PHP je však situace jiná, zde neexistuje žádné oficiální MVC řešení. Naštěstí jsou napsány desítky frameworků, které nám ulehčují práci při psaní aplikace a pracují s návrhovým vzorem MVC. Použití některého z nich umožní plné využití výhod MVC architektury a díky vestavěným funkcím také zajistí méně napsaného kódu a tím pádem rychlejší vývoj aplikací.