Hlavní navigace

XFree86 style licence

Od února 2004 má projekt XFree86 novou licenci, která již není kompatibilní s GNU GPL. Upravená verze licence totiž vyžaduje, aby každý produkt postavený na XFree86 jasně v dokumentaci a dalších materiálech uváděl, že je produkt založen právě na XFree86.