Hlavní navigace

Slovníček pojmů

ADSL
Zkratka z Asymmetric Digital Subscriber Line. Jde o technologii pro vysokorychlostní připojení k Internetu realizované na klasické telefonní lince. Podmínkou použití je telefonní přípojka a připojení k ústředně, která je vybavena potřebnou technologií.
Adware
Typ licence. Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy není možné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována z internetu.
AIDE
Advanced Intrusion Detection Environment
AIM
AOL Instant Messenger
AIX
Advanced Interactive Executive
AMD
Advanced Micro Devices
ANSI
American National Standards Institute
AOL
America OnLine
API
Application Program(ming) Interface
ARM
Acorn Risc Machine
Artistic License
Software šířený pod touto licencí umožňuje volné používání, modifikování i šíření za předpokladu, že budete šířit software bezplatně nebo zamezíte možnosti záměny mezi vlastní verzí a standardní verzí. Licence nevylučuje využití softwaru v komerčních projektech. Licence je schválená sdružením OSI a plně odpovídá Debian Free Software Guidelines.
ASF
Advanced Systems Format
ASP
Active Server Pages
ATM
Asynchronous Transfer Mode
AVI
Audio Visual Interleaved
AWK
Jazyk nejen pro dávkové zpracovávání textu. Název AWK je odvozen z prvních písmen příjmení tří autorů: Alfred Aho, Peter Weinberger a Brian Kernighan.
BFU

Označení pro běžného uživatele nebo úplného začátečníka v daném oboru. Ne vždy musí jít nutně o označení hanlivé. Zkratka pochází z anglického Bloody Fucking User, česky se vysvětluje jemnějším Běžný Franta Uživatel.

Tato zkratka vznikla v České republice a je používána pouze u nás a v nejbližším okolí. O tomto problému jsme vydali

zvláštní článek
. Objevily se pod ním další možnosti vysvětlení zkratky BFU: Beginner For Unix, Butt Fucking Ugly, Bush Flying Unlimited, Bilological Father Unknown a třeba i Brain Free User.

blacklist, whitelist, greylist
Těmito pojmy jsou obvykle označovány seznamy objektů (počítače, uživatelé, adresy apod.) na něž jsou uvaleny restrikce. Whitelist (bílá listina) obsahuje subjekty, kterým je příslušná operace povolena, blacklist (černá listina) obsahuje subjekty, kterým je příslušná operace zakázána a greylist (šedá listina) provádí podrobnější dělění (některé operace povoleny, jiné zakázány).
BLEK.
Student postgraduálního studijního programu nebo robot, přispívající do diskuzních fór informuje čtenáře o své poruše osobnosti.
blog
Blog je zkrácenou podobou slova weblog. Jedná se o web, který je udržován a spravován pro osobní potřebu autora a má podobu internetového média. Blogy obvykle representují osobu jejich tvůrce, kterému se také někdy říká blogger.
Bluetooth
Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, který je navíc podmíněn přímou viditelností mezi oběma zařízeními. Rádiový přenos Bluetooth běží na bezlicenčním pásmu 2,4 GHz.
BMP
BitMap Graphics
board of directors
rada ředitelů nebo správní rada
Botnet
Botnet je slangové pojmenování sítě softwarových robotu (botů), kteří provádějí autonomně konkrétní činnost. Síť může být poté využívána legálně (distribuované výpočty) nebo nelegálně (DoS útoky).
BSD
Berkeley Software Distribution
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!