Hlavní navigace

Slovníček pojmů "R"

RAID
Diskové pole se skládá ze dvou a více jednotlivých disků, na kterých jsou data uložena podle různých logických uspořádání tak, aby výpadek jednoho disku nezpůsobil havárii celého pole. Tento systém se nazývá RAID (Redundant Array of Independent Disks) a podle různých způsobů ochrany dat se jeho jednotlivé typy označují číslem, počínaje nulou.
RDBMS
Relational Database Management System
Reklama
Reklama je placenou formou komunikace skrze médium (internet, noviny, televize,...) směrovanou na zákazníka společnosti, která za reklamu platí. Reklama pomáhá financovat drtivou většinu dnešních médií.
Rekurze
Viz heslo rekurze. (Vysvětlení: Rekurze je vnořené volání stejné funkce.)
Renderování
Renderování (anglicky rendering) je proces, při němž ze zadaných dat vzniká cílový obraz. V případě grafického editoru je výstupem 3D obrázek, v případě webového prohlížeče je to vysázená webová stránka.
RGB
Red-Green-Blue
Rhybaření
Viz Phishing.
Ripování
Riování je proces, při kterém se audio nebo video data z média jako DVD nebo CD přenášejí na disk počítače. Obvykle bývají zdrojová data digitální, ale ripovat lze i data z analogových vstupů, například z VHS.
RISC
Reduced Instruction Set Computer
Root
Root je v počítačové (unixové) mluvě uživatel s nejvyššími právy, má nad systémem prakticky neomezenou moc a může provádět operace, které řadový uživatel dělat nemůže. Při běžné práci nikdy nepracujeme jako uživatel root!
ROOT - Object Oriented Data Analysis Framework - objektově orientované prostředí pro analýzu a grafickou prezentaci dat ROOT je pokračovatelem prostředí PAW - Physics Analysis Workstation. Projekt PAW je v současné době považován za zastaralý, protože je naprogramován ve Fortranu, a proto se již dále nevyvíjí.
Root je i oblíbený server přinašející denně čerstvé zprávy ze světa Open Source a Free software :)
Rootkit
Balíček nástrojů používaných útočníky, který jim dovoluje převzít kontrolu nad systémem, zachytávat hesla, skrývat nekalou aktivitu a podobně. Zároveň dokáže zpřístupnit zadní vrátka pro případ, že by na původní cestu crackera do systému někdo přišel. Rootkity jsou k dispozici pro mnoho operačních systémů a obvykle to bývá první věc, kterou nezvaný administrátor nainstaluje.
RPC
Remote Procedure Calling
RPM
RPM Package Manager
RSS
Zkratka pro Rich Site Summary. RSS je jednoduchý formát, založený na XML, který je určen pro rychlé čtení zpravodajských serverů. Pomocí RSS klienta se k uživateli stáhne soubor, který obsahuje aktuální články, zprávičky a další informace. Ty jsou zobrazeny a pomocí odkazů na web je pak možno získávat další informace.
RTF
Rich Text Format
RTFM
Pokud je vám na dotaz odpovězeno touto zkratkou, tak vězte, že odpovídající vám doporučuje, abyste si přečetli manuál. Zkratka je z anglického (a trochu drsného) Read The Fucking Manual, pripadne z jemnějšího Read The Friendly Manual :)
RXML
RoXen Macro Language

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!