Hlavní navigace

RAID

Diskové pole se skládá ze dvou a více jednotlivých disků, na kterých jsou data uložena podle různých logických uspořádání tak, aby výpadek jednoho disku nezpůsobil havárii celého pole. Tento systém se nazývá RAID (Redundant Array of Independent Disks) a podle různých způsobů ochrany dat se jeho jednotlivé typy označují číslem, počínaje nulou.