Hlavní navigace

Slovníček pojmů "I"

ICQ
Název vznikl z anglického "I Seek You" - Hledám tě. Jde o protokol pro online chatovaní a zasílání zpráv a souborů po Internetu. V současnosti asi nejrozšířenější systém pro tzv. instant messaging.
IDN
Zkratka pro Internationalized Domain Name. Tento standard umožňuje využívat v doménových jménech mezinárodní unicode znaky.
Ilegální software
Pojmem ilegální software je myšlen takový software, který je používán ilegálně, tedy v rozporu s licencí.
IMAP
Zkratka pro Internet Message Access Protocol. Protokol, který poskytuje vzdálený přístup k poštovní schránce. Uživatel může prohlížet hlavičky mailu, třídit poštu, mazat a číst ji. To vše probíhá na vzdáleném serveru, kde je pošta uložena.
internet
Globální síť spojující miliony počítačů ve více než stovce zemí na celém světě. Internet není jinak centrálně řízen a jedná se o decentralizovanou síť, ve které je každý prvek naprosto samostatný a nezávislý. Síť vznikla v šedesátých letech dvacátého století jako projekt americké armády, který měl nabídnout možnost komunikace se zbytkem světa za jakýhkoliv okolností. V tomto duchu pracuje internet dodnes.
IP
Internet Protocol
IPL
InterBase Public License (IPL) je obdobou Mozilla Public License (MPL).
IPX
Internetwork Packet Exchange
IRC
Zkratka pro Internet Relay Chat. Komunikační systém, který byl vyvinut už v roce 1980. S příslušným klientem umožnuje připojení na mnoho diskusních kanálů po celém světě.
ISA
Internet Security & Acceleration Server Home
ISAM
Indexed Sequential Access Method
ISDN
Integrated Services Digital Network
ISO
International Organization for Standardization
ISP
Internet Service Provider
IT
Information Technology

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!