Hlavní navigace

Mediální podpora Root.cz

  • Server Root.cz propaguje a podporuje důležité akce i uskupení, které pomáhají šířit myšlenky open source. Na mnoha z nich Root působí jako hlavní mediální partner. Pokud pořádáte podobnou akci a máte zájem o tento druh spolupráce, kontaktujte redakci.

Sdílet

Organizace a uskupení

CZilla

Projekt CZilla (Czech Mozilla Project, CzechZilla) je skupina internetových profesionálů a dobrovolníků, kteří se zabývají lokalizací, propagací a podporou open-source projektu Mozilla.org v České republice. Uživatelům pravidelně přináší české verze populárního prohlížeče Firefox, výkonného poštovního klienta Thunderbird, editoru webových stránek Nvu a balíku internetových aplikací Mozilla Suite, včetně mnoha rozšíření pro tyto produkty. Překládá dokumenty s Mozillou související a zabývá se podporou uživatelů Mozilly.

EurOpen

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ je nezisková organizace, jejímž cílem je seznamovat odbornou veřejnost s otevřenými systémy a podporovat jejich používání. Termín otevřený systém je chápán jako protiklad proprietárních řešení, jako přístup přijatý a uznávaný za standardní dodavateli i uživateli, nejen normou, ale i praxí. Z řady příkladů lze uvést operační systém typu Unix, síťové protokoly na bázi TCP/IP či programovací jazyky C, SQL a HTML. K prosazování cílů společnosti slouží především pravidelné jarní a podzimní konference, seznamující s otevřenými systémy ve všech oblastech počítačového světa, od operačních systémů přes síťové služby až po aplikační programové vybavení, například databáze, elektronický obchod či počítačovou lingvistiku.

OSS Alliance

Cílem sdružení, které je neziskovou organizací, je pomáhat správním orgánům při řešení otázky, zda je vhodné přejít / nepřejít na open source a jejich následné využívání pro činnost státní správy, samosprávy i soukromého sektoru. Stejně tak i podpora svobodného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, otevřených standardů a bezpečnosti v oblasti softwaru, dat a telekomunikací. V neposlední řadě i v souladu s celoevropskou standardizací a doporučeními Evropské unie podporovat rozvoj open-source systémů.


Akce

Další informace o připravovaných akcích naleznete v našem kalendáři akcí.

Data Storage Workshop

Vše, co chcete vědět o zálohování, archivaci, migraci a správě dat.

IP Telephony Workshop

IPTW přináší návštěvníkům dva dny pestrých přednášek a konferenčních bloků pokrývající široké spektrum souvisejících témat: integraci firemní komunikace, VoIP řešení pro soukromou i firemní sféru a konkrétní případové studie. Většina přednášek bude provázena praktickými ukázkami. Po celou dobu akce je otevřena také doprovodná výstava, na které se prezentují novinky pro firemní i domácí klientelu.

IT UNDERGROUND 2006

Konference zaměřená na IT bezpečnost. Největší evropští experti se setkávají, aby představili nejpalčivější problémy počítačové bezpečnosti.

LinuxExpo

Největší středoevropská výstava a konference o Linuxu a Open Source software je místem setkávání zástupců Open Source komunity, podnikatelské sféry a veřejné správy. Návštěvníkům přináší kombinaci bohatého programu přednášek, prezentací, seminářů a workshopů s rozsáhlou doprovodnou výstavou.

Linux meeting Ústí n. Labem

Setkání, na kterém se mohou poznat všichni příznivci Linux a open source z celého Ústeckého kraje. Spojeno s přednáškovou akcí pro širokou veřejnost.

OpenWeekend 2005

OpenWeekend je mezinárodní akademická konference, organizována každoročně Studentskou unií ČVUT – klubem Silicon Hill ve spolupráci s Katedrou počítačů FEL ČVUT a sponzory. Zaměřuje se na otevřené technologie pro široký okruh uživatelů s důrazem na využití v akademické sféře. Na konferenci se již vystřídalo mnoho přednášejících ze všech koutů světa. Přednášeli na různá témata: bezpečnost Linuxového jádra a bezdrátových sítí, různé problémy kryptologie, programování v neobvyklých jazycích, vývojem ovladačů pro jádro OS Linux, protokoly IPSEC, IPv6, IP telefonií, systémem GNU, nasazením otevřených technologií ve státní správě a další.

Small Business Solutions

Smyslem SBS je vytvořit platformu pro setkání zúčastněných firem, jejich obchodních partnerů a koncových klientů – segmentu drobného a středního podnikání. Firmám, které se zde budou prezentovat, dává SBS možnost efektivně oslovit jejich cílovou klientelu, a to v krátkém čase a na jednom místě.

Víkend s Linuxom (LugCon)

Dvoudenní setkání uživatelů spojené s řadou zajímavých přednášek.

XML Prague 2006

Hlavním, nikoli však výlučným, tématem této mezinárodní konference budou nativní XML databáze a dotazovací jazyky. Stejně jako loni budou jádro programu tvořit přednášky uznávaných osobností v oboru XML.