Hlavní navigace

Správná terminologie

  • Velmi často se stává, že uživatelé používají v otázkách svobodného software nesprávnou terminologii. Abychom osvětlili některé pojmy a zabránili zbytečným omylům, řekneme si o nejčastějších chybách.

Sdílet

GNU GPL

Licence, která vznikla jako součást projektu GNU. Správné a plné označení je GNU GPL. Samotné označení GPL je nepřesné, protože zkratka znamená „Všeobecná veřejná licence”.

Správné použití: GNU GPL
Nejčastější chyby: GPL, GNU/GPL

GNU/Linux

Kompletní označení operačního systému založeného na projektu GNU, který pohání jádro Linux. Neformálně je používán zkrácený název Linux, který ovšem neoznačuje plnou podstatu celého produktu, ale pouze jádro. Rovněž zápis GNU Linux je chybný, protože Linux nepatří do projektu GNU.

Správné použití: GNU/Linux
Nejčastější chyby: Linux, GNU Linux

Open source a open-source

Pojem open source označuje širokou skupinu software, která splňuje podmínky dané uskupením OSI. Jelikož jsou tyto podmínky stanověny poměrně volně, spadá pod open source i svobodný software.

Pojem open source užíváme jako podstatné jméno, kdežto open-source jako přídavné jméno. Příklad: Toto je open-source program. Tento program je open source. Jiné použití je nesprávné.

Správné použití: open source jako podstatné jméno, open-source jako přídavné jméno
Nejčastější chyby: opensource, Open-Source

Slovník pojmů

Nerozumíte při čtení našich článků některým pojmům? Chcete se dozvědět co znamená technický termín na který jste narazili někde na internetu? Použijte náš slovník pojmů.

Svobodný software

Původní anglický výraz free software je nejednoznačný, protože free znamená v angličtině jak svobodný, tak i zdarma, což ale není jeho hlavní vlastností. Proto v češtině častěji používáme pojem svobodný software, který jasně vyjadřuje důležitost svobody.

Správné použití: svobodný software, free software (v angl.)
Nejčastější chyby: free-software, Free Software

X Window system

Toto je plný název grafického rozhraní, často používaného na unixových systémech. Je možno ještě použít název konkrétní implementace, například X.org nebo XFree86.

Správné použití: X Window system, X.org, XFree86
Nejčastější chyby: X Windows

internet

Původně bylo slovo internet psáno s velkým počátečním písmenem, protože se jednalo o název konkrétní počítačové sítě. O ten se sice jedná stále, nyní je ovšem internet považován za obecné médium jako je například televize nebo rozhlas. Proto spíše preferujeme zápis malým písmenem.

e-mail

Slovo e-mail vzniklo spojením zkráceného slova elektronic a mail (elektronická pošta). Píšeme jej proto takto oddělené pomlčkou. Stejně postupujeme při zápisu dalších pojmů jako e-obchod, e-podpis a podobně.

Správné použití: e-mail
Nejčastější chyby: Email, email, e mail

hardware, software

Při skloňování se v nepřímých pádech (2., 3., 6. a 7. pád) koncové nevyslovované e vypouští: hardwaru, softwaru, hardwarem, softwarem. Stejně postupujeme i při tvoření přídavného jména: hardwarový, softwarový.

patch

Slovo patch skloňujeme podle vzoru stroj: patch, patche, patchi, patche, patchi, patchem.

standard

Znamená běžnou úroveň, ustálenou podobu. V jeho tvarech i odvozeninách píšeme d, tedy standardu, standardem, standardní, standardizovat atd. Hlásku d bychom zde měli též vyslovovat. Hláska t je ve slově standarta, tj. druh praporu.

ministerstvo informatiky

Velké písmeno použijeme jen v případě, že uvádíme celý název instituce: Ministerstvo informatiky ČR. V případě použití ve větě: „Německé ministerstvo zemědělství …” píšeme malé písmeno.

Další správné pojmenování

Ještě by se vám mohlo hodit:

Root.cz, Lupa.cz, Měšec.cz, DigiZone.cz, NAVRCHOLU.cz, Internet Info s.r.o.