Hlavní navigace

Nové kurzy ITIL Foundation V3 s akreditáciou EXIN v Prahe

Spoločnosť OMNICOM, s.r.o. prichádza na český trh s novinkou - ponukou EXIN akreditovaných kurzov zaoberajúce sa základmi riadenia IT služieb podľa novej verzie ITIL V3 knižnice Best Practices.

Sdílet

Otvorenie prvých termínov kurzov v Prahe je odpoveďou na zvýšený záujem o ITIL V3 kurzy zo strany českých spoločností, ktoré v súčasnosti posielajú na uvedené kurzy svojich pracovníkov do Bratislavy, kde už OMNICOM kurzy ITIL V3 úspešne realizuje. Ako pridanú hodnotu kurzov OMNICOM ponúka v cene kurzov aj písomný certifikačný test od EXIN, ktorý sa realizuje v posledný deň kurzu. Komplexný manuál ku kurzu je v AJ, kurz je v slovenskom jazyku.

Cieľom nových jedno a trojdňových kurzov je podrobné oboznámenie účastníkov s obsahom knižnice ITIL V3, rozdielmi medzi ITIL V2 a V3 a v neposlednom rade príprava účastníkov na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL V3 Foundation in ITSM“.

Preklenovací kurz ITIL V3 Foundation Bridge je určený pre všetkých existujúcich držiteľov certifikátu „Foundation in ITSM“ podľa V2. V cene kurzu je aj certifikačný test na získanie certifikátu „ITIL Foundation Bridging cerificate in ITSM“ podľa V3.

Druhý z akreditovaných kurzov, ktorý OMNICOM, s.r.o. uvádza na český trh, je komplexný 3-dňový kurz ITIL Foundation V3, ktorý je určený pre tých záujemcov o certifikát “Foundation in ITSM” a problematiku ITIL V3, ktorí neabsolvovali kurzy podľa verzie ITIL V2. V cene kurzu je taktiež certifikačný test na získanie aktualizovaného certifikátu „ITIL V3 Foundation in ITSM“.

Všetky OMNICOM kurzy úrovne Foundation (V2, Bridge V3 aj V3) sú akreditované nezávislým inštitútom EXIN.  OMNICOM, s.r.o. je akreditovaným poskytovateľom školení (ATP) pre úroveň Foundation a zároveň EXIN akreditovaným testovacím centrom (AEC). Akreditácia lektora a kurzov od inštitútu EXIN je pre účastníkov kurzov garanciou kvality kurzu a jeho akceptovania na medzinárodnej ITSM scéne.

Bližšie informácie, ceny a možnosť rezervácie kurzov nájdete na web portáli www.itsm.sk, resp. na vzdelávacích portáloch www.educity.czwww.edumenu.cz.

EXIN, Examination Institute for Information Science je globálny, nezávislý skúšobný inštitút pre ITSM. Má oprávnenie od APM Group udelovať akreditácie poskytovateľom školení. Akreditácia od EXINu je garanciou kvality pre školenia, ktoré ponúkajú jednotliví poskytovatelia. EXIN vyžaduje splnenie vysokých nárokov na kvalitu školení pre akreditované kurzy nielen od organizácií, ale aj priamo od lektorov, poskytujúcich jednotlivé kurzy.

OMNICOM, s.r.o. patrí k prvým spoločnostiam na slovenskom trhu, ktoré sa špecializovali na oblasť riadenia IT služieb (ITSM) a od roku 2005 prostred­níctvom odborných konzultácií a školení uskutočňuje riešenia pre ITSM podľa rámca ITIL. Zaoberá sa tiež projektovým riadením podľa metodiky PRINCE2. Prevádzkuje najobsiahlejší a najvyhľadávanejší web portál, obsahujúci popis knižnice ITIL – www.itsm.sk.