Hlavní navigace

Nový RAD SHDSL hub zvýší dosah SHDSL

Společnost RAD uvedla na trh nový SHDSL hub, který zvyšuje dosah stávajících modemů a tedy i zvyšuje počet připojitelných zákazníků. PFH-4 je označení SHDSL hubu speciálně navrženého pro nasazení na linky SHDSL.

Sdílet

Tato novinka dokáže přenášet současně napájecí proud a data přes 4 SHDSL páry (nebo přes dvě čtyřdrátové linky), takže není potřeba zajišťovat speciální napájení pro modemy a opakovače na trase. Zařízení se proto výtečně hodí pro přenášení dat na dlouhé vzdálenosti, například vedením instalovaným podél železničních tratí a energovodů. Typické použití je pro přenášení DSL aplikací podél dálnic, železnic, elektrických vedení a vodních cest nebo při nutnosti přenášet DSL až do vzdálených koncentrátorů v lokalitách mimo města nebo vzdálených lokalitách, kde se mají budovat například armádní, stavitelské nebo jiné dočasné lokace a místa.

Stručně informace o zařízení:

  • pracuje se 4 SHDSL páry (nebo dvě čtyřdrátové linky),
  • hub je napájet napětím 48 V,
  • výstupní napětí 120 nebo 180 (stejnosměrné napětí) pro každou linku,
  • pro každý kanál je zajištěna ochrana proti přetížení, zkratu, zkratu proti zemi.