Hlavní navigace

Prvé dáta z výskumu návštevnosti slovenského internetu zverejnené

Spoločnosť Mediaresearch Slovakia, s.r.o. zverejnila prvé dáta o návštevnosti slovenského internetu a sociodemografickom profile jeho návštevníkov z projektu AIMmonitor. Projekt AIMmonitor realizujú spoločnosti Mediaresearch Slovakia a jej partnerská spoločnosť Gemius pre Asociáciu internetových médií (AIM).

Sdílet

Zverejnené boli januárové dáta, sledované obdobie 1. január až 31. január 2007, teda prvé „ostré“ dáta po testovacej prevádzke, ktorá mohla byť vďaka bohatým skúsenostiam Mediaresearch, a.s. a jej partnerskej spoločnosti Gemius s podobným meraním Netmonitor v Českej republike relatívne krátka – veď zmluva o realizácii výskumu AIMmonitor bola podpísaná iba 6. decembra 2006.

Aké dáta boli zverejnené, komu a k čomu slúžia?

Súhrnné dáta z celého výskumného projektu (dáta o návštevnosti a sociodemografii návštevníkov internetu) už začali členovia AIM využívať a dáta sú taktiež ponúkané širokému okruhu potenciálnych záujemcov ako napr. mediálnym agentúram. Očakáva sa podobný záujem ako je v ČR, kde tieto informácie slúžia ako nezávislý audit návštevnosti a využívajú sa napr. na presnejší a efektívnejší nákup reklamného priestoru na jednotlivých médiách.

AIM a Mediaresearch očakávajú v nasledujúcich obdobiach postupný nárast záujmu medzi servermi, ktoré nie sú zatiaľ zahrnuté do merania, o vstup a zaradenie do projektu. Motívom tohto očakávania je záujem serverov porovnať svoje výsledky s ostatnými konkurentmi podľa jednotných pravidiel, na ktorých sa pod hlavičkou AIM zhodli všetci účastníci vrátane najväčších hráčov na trhu. Dôjde tak k ďalšiemu skvalitneniu informácií o slovenskom internete. AIM a Mediaresearch sú presvedčení o tom, že projekt AIMmonitor a predovšetkým jeho výstupy prinesú výrazný impulz slovenskému internetovému reklamnému trhu a významne napomôže jeho rozvoju.

Aké výsledky priniesli prvé dáta AIMmonitor?

Podľa nameraných dát AIMmonitor navštívilo v januári aspoň raz niektorý (alebo viac) z meraných serverov 1 602 221 reálnych užívateľov zo Slovenska (RU), čo je približne 92% všetkých slovenských reálnych užívateľov (1 761 110 osôb), ktorí v januári aspoň raz navštívili slovenský internet. S očakávaným prírastkom meraných serverov sa tieto hodnoty budú naďalej zvyšovať.

Vo výskume AIMmonitor sú zahrnutí ľudia vo veku 14–79 rokov. Celková skupina ľudí v tomto veku na Slovensku má 4 417 000 ľudí. Pokiaľ je teda januárový počet ľudí (reálnych užívateľov), ktorí aspoň raz v tomto mesiaci navštívili internet, rovný 1 761 110 osobám, je to cca 39,9 % zo všetkých ľudí na Slovensku z danej vekovej kategórie.

Na slovenský internet meraný výskumom AIMmonitor chodí o niečo viac žien ako mužov. Z celkového počtu návštevníkov tvoria 50,28 %. Najviac návštevníkov slovenského internetu má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a z celkového počtu tvoria až 42,23 %. Vysokoškolsky vzdelaní používatelia sa na návštevnosti podieľajú 15,6 %. Z hľadiska krajov je najviac zastúpený Bratislavský kraj, ktorého obyvatelia tvoria 15,64 %. Zastúpenie viac ako 14% majú Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Najmenej zastúpený je Trnavský kraj s 9,15 %, v priemere však jeho obyvatelia strávia na internete najviac času, t.j. viac ako 11 hodín. Najmenej času, 8,49 hodín, na internete strávia ľudia z miest nad 100.000 obyvateľov. Zároveň im zhliadnutie jednej stránky trvá najkratší čas.