Hlavní navigace

Prvé dáta z výskumu návštevnosti slovenského internetu zverejnené

Spoločnosť Mediaresearch Slovakia, s.r.o. zverejnila prvé dáta o návštevnosti slovenského internetu a sociodemografickom profile jeho návštevníkov z projektu AIMmonitor. Projekt AIMmonitor realizujú spoločnosti Mediaresearch Slovakia a jej partnerská spoločnosť Gemius pre Asociáciu internetových médií (AIM).

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zverejnené boli januárové dáta, sledované obdobie 1. január až 31. január 2007, teda prvé „ostré“ dáta po testovacej prevádzke, ktorá mohla byť vďaka bohatým skúsenostiam Mediaresearch, a.s. a jej partnerskej spoločnosti Gemius s podobným meraním Netmonitor v Českej republike relatívne krátka – veď zmluva o realizácii výskumu AIMmonitor bola podpísaná iba 6. decembra 2006.

Aké dáta boli zverejnené, komu a k čomu slúžia?

Súhrnné dáta z celého výskumného projektu (dáta o návštevnosti a sociodemografii návštevníkov internetu) už začali členovia AIM využívať a dáta sú taktiež ponúkané širokému okruhu potenciálnych záujemcov ako napr. mediálnym agentúram. Očakáva sa podobný záujem ako je v ČR, kde tieto informácie slúžia ako nezávislý audit návštevnosti a využívajú sa napr. na presnejší a efektívnejší nákup reklamného priestoru na jednotlivých médiách.

AIM a Mediaresearch očakávajú v nasledujúcich obdobiach postupný nárast záujmu medzi servermi, ktoré nie sú zatiaľ zahrnuté do merania, o vstup a zaradenie do projektu. Motívom tohto očakávania je záujem serverov porovnať svoje výsledky s ostatnými konkurentmi podľa jednotných pravidiel, na ktorých sa pod hlavičkou AIM zhodli všetci účastníci vrátane najväčších hráčov na trhu. Dôjde tak k ďalšiemu skvalitneniu informácií o slovenskom internete. AIM a Mediaresearch sú presvedčení o tom, že projekt AIMmonitor a predovšetkým jeho výstupy prinesú výrazný impulz slovenskému internetovému reklamnému trhu a významne napomôže jeho rozvoju.

Aké výsledky priniesli prvé dáta AIMmonitor?

Podľa nameraných dát AIMmonitor navštívilo v januári aspoň raz niektorý (alebo viac) z meraných serverov 1 602 221 reálnych užívateľov zo Slovenska (RU), čo je približne 92% všetkých slovenských reálnych užívateľov (1 761 110 osôb), ktorí v januári aspoň raz navštívili slovenský internet. S očakávaným prírastkom meraných serverov sa tieto hodnoty budú naďalej zvyšovať.

Vo výskume AIMmonitor sú zahrnutí ľudia vo veku 14–79 rokov. Celková skupina ľudí v tomto veku na Slovensku má 4 417 000 ľudí. Pokiaľ je teda januárový počet ľudí (reálnych užívateľov), ktorí aspoň raz v tomto mesiaci navštívili internet, rovný 1 761 110 osobám, je to cca 39,9 % zo všetkých ľudí na Slovensku z danej vekovej kategórie.

Na slovenský internet meraný výskumom AIMmonitor chodí o niečo viac žien ako mužov. Z celkového počtu návštevníkov tvoria 50,28 %. Najviac návštevníkov slovenského internetu má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a z celkového počtu tvoria až 42,23 %. Vysokoškolsky vzdelaní používatelia sa na návštevnosti podieľajú 15,6 %. Z hľadiska krajov je najviac zastúpený Bratislavský kraj, ktorého obyvatelia tvoria 15,64 %. Zastúpenie viac ako 14% majú Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Najmenej zastúpený je Trnavský kraj s 9,15 %, v priemere však jeho obyvatelia strávia na internete najviac času, t.j. viac ako 11 hodín. Najmenej času, 8,49 hodín, na internete strávia ľudia z miest nad 100.000 obyvateľov. Zároveň im zhliadnutie jednej stránky trvá najkratší čas.