Hlavní navigace

Společnosti Juniper Networks s Symantec uzavírají strategické partnerství

Spolupráce sníží složitost a náklady spojené se zaváděním multifunkčních bezpečnostních zařízení pro ochranu před komplexními hrozbami a řešení pro zajištění shody konfigurace koncových přípojných bodů s s politikami řízení přístupu k síti.

Sdílet

Společnosti Juniper Networks, Inc. (Nasdaq: JNPR) a Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámily, že uzavřely rozsáhlé strategické partnerství zaměřené na dodávky špičkových integrovaných bezpečnostních řešení pro velké zákazníky. Dohoda obsahuje závazek vyvinout společná a integrovaná řešení ochranu před kompletními hrozbami (Unified Threath Management) a systémy prevence (Intrusion Prevention System). Speciální plány spolupráce při společném vytváření integrovaných řešení zahrnují kontrolu přístupu do sítě (Network Access Control) a zajištění souladu konfigurace koncových přípojných bodů s politikami (Endpoint Compliance), spolupráci mezi týmem J-Security společnosti Juniper a globální sítí pracovišť pro výzkum bezpečnostních hrozeb a odezvu na ně ze strany společnosti Symantec (Global Inteligence Network) a také spolupráci při prodeji a marketingu. Společnosti Juniper Networks a Symantec svým společným přístupem k uspokojení potřeby zákazníků získat ucelená a integrovaná bezpenostní řešení výrazně přetvářejí dosavadní pojetí bezpečnosti.

„Toto partnerství spojuje dvě společnosti, které se velmi dobře doplňují ve svém zaměření na zabezpečení sítě i jejích koncových bodů,“ řekl David Passmore, ředtel výzkumu ve společnosti Burton Group. „Společnosti Juniper a Symantec usnadní zákazníkům volbu při nákupu vysoce výkonných škálovatelných řešení bezpečnosti sítě. Integrovaná řešení podstatně sníží složitost problémů, vznikajících při nasazování navzájem různých produktů pro zajištění souladu koncových přípojných bodů s politikami pro přístup k síti.“

Vývoj ucelených a integrovaných řešení bezpečnosti

Společnosti Juniper a Symantec vyčlení technické a vývojové pracovníky pro zdokonalení produktů společnosti Juniper zaměřených na ochranu před komplexními hrozbami i detekci a prevenci narušení. Špičkové platformy integrované bezpečnosti od společnosti Juniper budou v brzké době obsahovat celosvětově ceněný bezpečnostní obsah od společnosti Symantec, včetně jejích antispamových filtrů, signatur pro detekci a prevenci narušení bezpečnosti a informací o zranitelnostech, jakož i další výsledky výzkumu bezpečnostních hrozeb. V dlouhodobější perspektivě budou obě společnosti spolupracovat na začlenění antivirové ochrany a ochrany před novými hrozbami. Další rozšiřování aktualizovaného bezpečnostního obsahu společnosti Symantec v zařízeních Juniper přinese zákazníkům výhodu zjednodušení síťové topologie ve smyslu nižšího počtu zařízení (zejména v prostředích s pobočkami) a integraci špičkových bezpečnostních a síťových funkcí.

Vytváření špičkových řešení pro zajištění souladu koncových bodů s s polotikami přístupu do sítě Společnosti Juniper a Symantec také plánují, že ve vzájemné spolupráci rozšíří a integrují svá stávající řešení pro řízení přístupu do sítě a zajištění souladu konfigurace koncových bodů s politikami. Vytvoří také špičková, na standardech založená řešení pro prosazování bezpečnostních politik v síti a zajištění toho, že k ní budou moci přistupovat pouze popčítače, které jsou ve shodě s definovanými pravidly bezpečnosti. Tato řešení se budou opírat o stěžejní kompetence a znalosti obou společností v oblasti bezpečnosti koncových bodů a prosazování politik přístupu do sítě. Budou prodávána oběma společnostmi, se společnou marketingovou podporou.

V rámci svého partnerství budou společnosti Juniper a Symantec nadále společně podporovat otevřený standard Trusted Network Connect (TNC), což je soubor neproprietárních specifikací řízení přístupu k síti, umožňující prosazování bezpečnostních požadavků v koncových přípojných bodech.

„Zákazníci mají neustále problémy s výpadky způsobovanými velkým nárůstem hrozeb. Požadavky na bezpečnost se stále více týkají všech součástí IT infrastruktury, v důsledku čehož také závratně stoupají náklady na bezpečnost a složitost jejího dosahování,“ řekl Scott Kriens, chairman a CEO společnosti Juniper Networks. „Ve spolupráci se společností Symantec přetváříme celé pojetí integrované bezpečnosti. Nejlepší společnosti v oblasti bezpečnosti sítě a bezpečnosti informací teď spolupracují při dodávkách špičkových a standardizovaných řešení, která bude možno s efektivně vynaloženými náklady zavést v celé organizaci a chránit také její stávající investice.“

„Oblast bezpečnosti se v uplynulých 18 měsících dramaticky změnila. Naši zákazníci proto požadují komplexnější přístup k bezpečnosti a správě. Požadují, aby byla věnována větší pozornost rozšíření stávajících možností řízení bezpečnosti sítí,“ řekl John W. Thompson, chairman a CEO společnosti Symantec „V rámci tohoto partnerství budou s využitím hlavních technologií obou společností vytvořena kompletní řešení, která zákazníkům pomohou kontrolovat, jaká zařízení přistupují k jejich k síti. A navic, tato dohoda zahajuje spolupráci dvou nejlepších bezpečnostních týmů, které budou schopny předvídat současné, důmyslné hrozby a poskytnout proti nim včasnou ochranu.“

Špičkový výzkum zabezpečení a hrozeb

Celosvětový tým J-Security společnosti Juniper bude spolupracovat s globální sítí pracovišť pro výzkum bezpečnostních hrozeb společnosti Symantec. Tyto týmy budou spolupracovat při vytváření IPS signatur pro systémy detekce narušení společnosti Juniper, a to s cílem pomoci zákazníkům zajistit lepší ochranu jejich sítí před hrozbami. Oba týmy budou také spolupracovat při identifikaci nových hrozeb a umožní tak vytvářet kombinovaná řešení se špičkovým bezpečnostním obsahem pro ochranu před novými hrozbami.

Společné působení na trhu

Společnosti Juniper a Symantec budou v rámci tohoto partnerství spolupracovat při prodeji a marketingu. Společnost Symantec bude doporučovat současná i budoucí integrovaná bezpečnostní zařízení a IPS systémy společnosti Juniper jak novým, tak i stávajícím podnikovým zákazníkům, včetně zákazníků, kteří využívají službu monitorování a řízení bezpečnostních systémů. Společnost Juniper bude propagovat a prodávat softwarový bezpečnostní obsah společnosti Symantec jako součást svého portfolia integrovaných bezpečnostních řešení. Společnosti Juniper a Symantec budou také zkoumat další možnosti širší spolupráce na relevantních trzích a oidpovídajících technologiích s cílem poskytnout zákazníkům další špičková integrovaná řešení bezpečnosti.

Společnosti Juniper Networks a Symantec uspořádají dnes 12. září 2006 v 7:00 dopoledne pacifického letního času tiskovou konferenci pro novináře, který bude živě přenášena prostřednictvím Internetu.