Hlavní navigace

Budoucnost open source je ve zpracování dat a 3D tisku

8. 9. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Srpnové vydání 2014 Hype Cycle Special Report ukazuje řadu zajímavých trendů z oblasti informačních technologií, které budou mít na open-source prostředí a Linux přímou návaznost. Do pěti let by se do domácností měl dostat například 3D tisk a digitalizace firem má změnit celé paradigma implementace ICT.

Společnost Gartner vydává zprávu o vývoji technologií každý rok a zřejmě nejočekávanější její částí je graf ukazující stav vývoje jednotlivých technologií. Letošní predikce jsou zajímavé z celé řady důvodů. Společnost jasně ukazuje, že se celé odvětví informačních technologií v nejbližších letech promění mnohem více, než jak si většina lidí dovede představit. První tři fáze transformací jsou již za námi – analog, web a e-byznys – a zdá se, že nemá smysl do nich výrazněji investovat a ani inovace nejzajímavějších startupů již od nich většinou nemíří.


Gartner

Technologie před a za vrcholem

Pozornost se tak upíná především směrem k Nexus of Forces (tak Garner označují digitální marketing), na který má navazovat digitální byznys a autonomie technologií.

Digitální marketing

Podle zprávy se nacházíme na začátku fáze digitálního marketingu, který by měl sloužit jako určitá brána ke službám a datům. Nejde v něm o budování zcela nových technologických možností, jako spíše o promýšlení toho, jak s těmi současnými pracovat lépe a efektivněji. Hledá se přitom spojení mobilních zařízení, sociálních sítí, cloudu a informací nejrůznějšího druhu. To zcela přirozeně generuje otázku po rozvoji big data technologií a analytických nástrojů nejrůznějšího druhu. Jestliže tedy vyvíjíte (nejlépe komplexní a hybridní) systémy na získávání a analýzu nepříliš strukturovaných dat, je podle Gartneru ideální čas pro prezentaci výsledků.

Pokud se podíváme, co do této fáze spadá technologicky, je možné identifikovat NFC, virtuální a rozšířenou realitu, big data, ovládání gesty a o práci s in-memory databázemi (tedy databázemi, které nejsou uložené na pevném disku, ale v paměti počítače, což zásadně mění rychlost možného zpracování dat, ale také klade velké nároky na úspornou strukturu té části, která se RAM musí uchovávat).

Z hlediska open source lze zdůraznit velký potenciál v oblasti práci s daty, paralelními a distribuovanými výpočty, což jsou oblasti informatiky, kde se již dnes open source přirozeně nabízí a uplatňuje možné lépe, než uzavřená řešení. Dle mého názoru budou velice zajímavou oblastí také zmiňované NFC (z hlediska open hardware) a in-memory databáze, které jsou stále do velké míry experimentální záležitostí s velkým růstovým potenciálem.

3D tisk

Zajímavým tématem, kterému se Garner věnuje je 3D tisk. Podle zprávy by mohl být v domácnostech rozšířený už za pět let, plné penetrace by se technologie měla dočkat za jednu dekádu. Poměrně zajímavé je, že zpráva upozorňuje na to, že 3D tisk není jedna technologie, ale spíše složitě provázaný a ne vždy kompatibilní spletenec různých řešení.

Druhé důležité téma z 3D tisku se týká diference mezi firmou a domácností. Požadavky budou a jsou zcela odlišné a je možné, že vývoj těchto zařízení bude (do určité míry) mimoběžný. Přibližně 40 podniků vyrábí dnes tiskárny pro firmy a téměř 200 startupů pro domácí využití (tedy v ceně řádově okolo stovek dolarů). I taková cena je ale zřejmě vysoká a i přes velkou mediální masáž se zatím technologie nešíří dostatečně rychle.


Gartner

Předpokládaný vývoj 3D tisku

Rozvoj lze očekávat ve všech oblastech – mimo samotné tiskárny jde o scannery 3D objektů, softwaru na tvorbu 3D objektů pro tisk nebo třeba o implementace speciálních požadavků, jako je tisk vodotěsných a plynotěsných nádob, řetězců atp. Za zajímavé považuji především tři údaje týkající se partikulárních aplikací – do pěti let by měl být běžný tisk v oblasti medicíny a biomedicíny, což by mohlo zapříčinit velkou revoluci v celém zdravotnictví. Ale 3D tisk se do běžných tříd nedostane dříve než za deset let. V této kategorii je také tisk velkých objektů.

Pro open source jde samozřejmě o velký a zajímavý trh, na kterém jsou již silně přítomné jak velké firmy, tak iniciativy či jednotlivci. Dle mého soudu bude – na základě publikovaných dat – velice zajímavé se zaměřit na software pro 3D modelování pro domácnosti a vyvíjet tiskové technologie, které by co nejlevněji umožnily tisk mechanicky zajímavých struktur a jejich snadné spojování.

Digitální firmy na obzoru

Neméně zajímavým tématem (které přímo navazuje na 3D tisk) jsou digitální firmy. Garner zdůrazňuje, že velká část dosavadních změn ve firmách a organizacích byla spíše instrumentální či funkční, ale ne fundamentální. Digitální firmy by neměly být jen nové organizace, ale klasické průmyslové podniky se do nich budou přetvářet postupně také. Technologie nebudou jen komunikačním kanálem nebo informačním systémem, ale budou tím stěžejním, co firma bude dělat.

Mezi trendy patří například chytré budovy a pracoviště, digitalizace všeho (3D scanování, 3D tisk, práce s biometrickými údaji), počítačové zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo kryptoměny a samozřejmě internet věcí a M2M komunikaci.

To co je zajímavé, je, že zde nijak výrazně nevystupují klasické prvky výpočetní techniky. Jestliže se říká, že jednou z brzd open source aplikací a softwaru vůbec jsou monopolní či oligopolní podniky, které deformují trh, tak právě digitalizace bude zřejmě znamenat (a to uvádí i zmíněná zpráva) zásadní změny. Tím, jak se bude různý hardware začleňovat do sítí a bude kladen důraz na vzájemnou komunikaci strojů, lze očekávat, že bude docházet k rozvoji jak otevřených formátů pro výměnu dat, tak dalších technologií.

To může být pro celou open source komunitu velká výzva – celý trh se bude redefinovat a zřejmě nikdo nebude mít o mnoho lepší pozici v celém spektru dílčích produktů nežli konkurence (nebo takových subjektů bude alespoň více a pod silnějším drobnohledem, než v počátku devadesátých let). Možná bude platit, že tím variabilnější a modulárnější řešení dokáže vývojář nabídnout, tím lepe se bude moci prosadit. Budoucnost podle Gartner je tak pro open source relativně příznivá.   

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.