Hlavní navigace

ČNI vítá Open XML - má ale řadu připomínek

11. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přibližně před dvěma měsíci zahájil Český normalizační institut veřejné připomínkování ISO normy týkající se standardu Open XML. Veřejnost v čele s odpůrci tohoto standardu měla možnost zasílat své připomínky. Nyní je k dispozici první návrh stanoviska ČNI. Co přináší? Jak ovlivní výsledek?

Veřejné připomínkování

Microsoft se už delší dobu intenzivně snaží svůj formát Open XML zařadit mezi ISO standardy. Už získal zelenou od organizace Ecma International a byl mu proto schválen standard Ecma 376. Dalším krokem je tedy získání ISO standardu.

Zde ovšem Microsoft narazil na poměrně tuhý odpor ze strany příznivců otevřených a standardních řešení. Těm se nelíbila řada technických problémů, provázanost se staršími uzavřenými formáty Microsoftu a další problémy.

Během května jsme vás informovali o tom, že je zde možnost, jak přímo zasáhnout do schvalovacího procesu. Český normalizační institut (dále jen ČNI), který je členem ISO, se rozhodl zahájit veřejné připomínkování této kontroverzní normy. Na zvlášť zřízeném diskusním fóru bylo možno navrhovat jednotlivé připomínky.

Celou přípravu stanoviska koordinuje Jiří Kosek, který také na počátku potvrdil, že všechny připomínky budou zváženy a vybrané problémy budou zahrnuty do stanoviska. „Oprávněné připomínky budou zohledněny při formulaci konečného stanoviska ČNI k přijetí OOXML,” potvrdil v květnu Jiří Kosek.

Samotný ČNI se k veřejnému připomínkování rozhodl především proto, že se budoucnost nového kancelářského formátu dotýká všech. Veřejnost tedy má právo vyjádřit svůj názor.

… ČNI se rozhodlo učinit proces vytvoření jednotného stanoviska ČR k návrhu na přijetí OOXML jako mezinárodní normy maximálně otevřený a transparentní, a umožnit tak se do něj zapojit i subjektům, které se jinak o normalizační procesy nezajímají.

Zpracování připomínek

Nyní je veřejné připomínkování uzavřeno a pokud jste nestihli zaslat své návrhy, už to nestihnete. Celkem bylo zasláno 61 připomínek. Nejaktivnějším zasilatelem připomínek byla společnost IBM Česká Republika, spol. s r.o., která jich zaslala celkem 51.

Do výsledného stanoviska byla zapracována více než polovina zaslaných připomínek, tedy celkem 32. Zbylých 29 bylo označeno za neoprávněné. Máte-li zájem přečíst si všechny připomínky, komentáře a důvody nepřijetí, můžete navštívit stránku na ČNI, která obsahuje všechny podrobné informace.

Zasílání dalších připomínek už není možné (termín byl 11. června 2007). Ještě do 16. července 2007 ale můžete zasílat návrhy ke změně výsledného stanoviska. Ty mohou být tří různých druhů:

  • požadavek na změnu formulace stávající připomínky
  • požadavek na vyřazení připomínky z návrhu stanoviska
  • požadavek na zařazení dříve zaslané, ale odmítnuté připomínky do návrhu stanoviska

Stanovisko ČNI

Už dříve jsme psali o tom, že hlas ČNI může mít celkem tři různé podoby:

  1. ano
  2. ne
  3. ne s výhradami

Navrhované stanovisko má v tuto chvíli podobu „ne s výhradami”. To znamená, že ČNI nesouhlasí s přijetím standardu v aktuální podobě a přikládá konkrétní připomínky.

Hlasování se ovšem budou účastnit také další členové organizace. Jejich hlasy mohou jednoznačně rozhodnout pro ano či ne. Pokud k tomu nedojde, bude zahájeno shromáždění na vypořádání připomínek z hlasování. To znamená, že Microsoft dostane všechny připomínky a dostane šanci problémy napravit.

Jestliže dojde k uspokojivé nápravě, může ČNI změnit své stanovisko na „ano”, čímž dojde ke změně hlasu a ISO standard může být schválen. Celé stanovisko má devět stran a můžete si jej stáhnout jako PDF přímo od ČNI.

Norma bude prospěšná, ale…

Velmi častým argumentem odpůrců Open XML je, že už přece jedna podobná ISO norma existuje a je proto zbytečné vytvářet další stejný standard. I tomuto tématu se věnuje oficiální stanovisko ČNI. Hned v první připomínce se dočteme:

Předložený návrh normy DIS29500 se hodně funkčně překrývá s normou ISO/IEC 26300:2006 (ODF), která byla přijata teprve v loňském roce. I přesto se domníváme, že po zapracování dále uvedených připomínek, bude formát Office Open XML definovaný normou DIS29500 přínosný pro uživatele kancelářských programů.

ČNI argumentuje tím, že ODF neobsahuje všechny důležité elementy, které jsou při ukládání dokumentů potřeba. Zejména proto, že nabízí prostředky pro reprezentaci běžně používaných prvků dokumentů, které zatím formát ODF nepodporuje a bude trvat několik let, než se podpora pro tyto prvky ve standardizované verzi formátu ODF objeví.

Zároveň však ČNI chápe nutnost otevřených formátů a podle konečného stanoviska je dobré nahradit uzavřené formáty otevřenou variantou. Dalším důvodem je schopnost formátu OOXML v otevřené a snadno zpracovávatelné podobě věrně reprezentovat rozsáhlý korpus existujících dokumentů, které byly až dosud obvykle ukládány v proprietárních binárních formátech.

… chceme sjednocení

Přestože ČNI vidí v novém Open XML přínos, zároveň dodává, že není vhodné udržovat dva velmi podobné standardy. Je proto pro jejich budoucí sjednocení.

Z dlouhodobého hlediska je však nežádoucí, aby na úrovni mezinárodního standardu, koexistovaly dva tak podobné standardy jako ODF a OOXML. Žádáme proto JTC1, aby ve spolupráci s organizacemi OASIS a ECMA, které vytvořily standardy ODF a OOXML, začal pracovat na postupné harmonizaci obou formátů.

Zároveň navrhuje vytvoření sjednoceného modelu dokumentu, který bude pokrývat jak ODF, tak i Open XML. V dlouhodobější perspektivě je žádoucí důkladně prozkoumat oba formáty, vytvořit sjednocený abstraktní model dokumentu. Formáty ODF a OOXML pak budou pouze alternativní serializace tohoto datového modelu. V případě, že zkušenosti ukáží slabiny formátů ODF a OOXML, lze uvažovat i o vytvoření zcela nové serializace datového modelu dokumentů.

Cloud 24 - tip 1

Jaký bude mít stanovisko dopad?

Zdá se, že ČNI přistoupil ke schvalovacímu procesu velmi poctivě a výsledkem je dokument obsahující skutečně ty nejdůležitější připomínky. Bohužel je hlas ČNI jen jedním z mnoha, takže výsledek nezávisí jen na onom jednom dokumentu.

Během srpna bude vytvořena finální podoba stanoviska, která bude odeslána organizaci ISO. Pokud i ostatní členové poskytnou podobně zpracovaný materiál, je zde reálná šance, že se požadované změny podaří do standardu protlačit. Na výsledek si ale budeme muset počkat.

Souhlasíte se stanoviskem ČNI?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.