Hlavní navigace

Databázový server - základní konfigurace

6. 5. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V tomto článku se podíváme na testování disku programem dt, typy oblastí v databázovém prostoru a ruční rozdělování databázového prostoru mezi jednotlivé disky (výhody a nevýhody). Dojde též na flamewar na téma ruční vs. RAID dělení dbspace (v diskusi pod článkem).

Testování operační paměti

Značkové servery jsou předem alespoň minimálně otestovány již výrobcem, a tak není třeba věnovat testům paměti RAM zvýšenou pozornost. Jediný kvalitní, prakticky použitelný program pro testování paměti na i386 je memtest86. Stáhneme a nainstalujeme na disketu či CD. Po nabootování zapneme v menu všechny testy a necháme několik hodin běžet. Mezitím si stáhneme a vypálíme (pokud už nemáme) CD-ROM image live Linux distribuce Knoppix. Pokud již Knoppix máme, lze tento čas využít ke studiu dokumentace k HW RAID řadiči.

Testování disků

Všechny disky včetně systémového rovnoměrně rozmístíme mezi jednotlivé kanály SCSI řadiče, s nastavováním SCSI ID a HW RAIDU se není třeba zabývat. HW RAID necháme zatím ještě vypnutý. Pokud systém po zapnutí najde všechny disky správně, nabootujume si z CD-ROMky do Knoppixu. Překontrolujeme, zda i Linux správně našel všechny disky.

Pro testování povrchu disků před uvedením do provozu je vhodné použít program Data Test – dt. Program lze bez problémů na námi nabootovaném Knoppixu přeložit. Při překladu na Linuxu se nepokoušejte aktivovat volbu pro použití asynchroních IO operací. Tyto operace nefungují v Linuxu 2.4 spolehlivě a často hlásí chyby i v případě správně fungujícího disku. Na FreeBSD 5.2 pracuje AIO spolehlivě.

Program dt má poměrně značné množství voleb – většinu ani nebudeme potřebovat. K programu je však dodávána velice obsáhlá dokumentace, která základní seznámení s programem urychlí. Doporučuji do ní alespoň nahlédnout, a ocenit tak kvality programu s mnohaletou historií. Program dt je také velice užitečný při simulaci různých typů filesystémové zátěže.

Program dt se ovládáním velice podobá známému programu dd. Podobně jako dd má parametry if= a of=. Tyto parametry slouží k určení souboru nebo zařízení, na kterém bude test prováděn. if= slouží k určení zařízení pro read-only test a of= slouží pro read/write test.

Nejprve budeme testovat jednotlivé fyzické disky. Spustíme příslušný počet programů dt, pro každý disk jeden. Použijeme tyto volby:

dt of=/dev/sda flags=direct,fsync errors=999999 incr=variable min=512
max=256k runtime=1d 

K parametrům: of= označuje jméno blokového zařízení příslušného disku, flags zakazují použití cache, errors je maximální počet tolerovaných chyb během testu, min a max označují minimální a maximální velikost testovacího záznamu, incr označuje náhodnou změnu velikosti záznamu v průběhu testu a konečně runtime nastavuje celkovou dobu testu na jeden den.

Konfigurace dataspace

Dataspace pro databázový server můžeme rozdělit mezi jednotlivé fyzické disky několika způsoby: manuálně, pomocí RAID diskového pole, nebo za použití kombinace obou metod. Dataspace se snažíme rozdělit tak, abychom co možná nejrovnoměrněji rozprostřeli zátěž mezi jednotlivé disky a současně minimalizovali počet nutných přesunů diskových hlaviček během provozu databáze.

Ruční rozdělení

Optimální rozdělení databázového prostoru mezi jednotlivé disky je zevrubně probíráno v manuálech k jednotlivým databázovým serverům. Mírně se sice liší podle použitého serveru, ale zhruba vypadá takto:

Typy databázových prostorů

V databázi se vyskytuje několik typů databázových prostorů. Ne všechny databáze používají všechny zde uvedené typy. Například PostgreSQL nemá rollback, undo log a ani náznak koncepce TABLESPACE-INDEXSPACE.

Tabulka č. 559
TYP Převažující typ Přístupu Velikost IO transakce R Aktivita W aktivita
1. ROLLBACK SEGMENT sekvenční velká minimální velká
2. TEMPORARY SEGMENT sekvenční velká střední střední
3. TABLESPACE spíše sekvenční střední velká střední
4.INDEXSPACE náhodný malá velká velká
5. REDO-UNDO LOG sekvenční velká minimální velká
6. SYSTEM DICTIONARY náhodný malá minimální minimální
7. ARCHIVE LOG sekvenční velká minimální velká
8. DIST. TRANSACTION LOG sekvenční malá minimální střední

Hlavní zásady pro ruční rozdělování prostoru

Na fyzicky odlišných discích by měly být tyto prostory:

  1. Datové prostory, ke kterým se přistupuje během většiny databázových operací současně.
  2. Dočasné prostory současně pracujících uživatelů.
  3. Prostory se synchronním zápisem.

Využívání jednotlivých prostorů

Prostory používané při read-only transakcích jsou: 2, 3, 4. Při zápisu použijeme navíc prostory 1 a 5, u 2-phase commit transakcí potřebujeme ještě 8. Prostory 5 a 8 jsou zapisovány synchronně na disk. Disková aktivita v prostoru 6 je minimální, většina dotazů se obsluhuje z cache.

Příklad ručního rozdělení databáze pro 6 disků

Začneme tím, že prostory 2,3,4 umístíme na různé disky. Prostory se synchroním zápisem 5 a 8 dáme na čtvrtý disk. Zbývají nám dva disky a prostory 1,6,7. Prostor 6 přidáme na stejný disk k prostoru 3. Zbývající prostory 1 a 7 jsou asynchroní write-only, a tak je můžeme dát společně na pátý disk. Co s posledním diskem? Využijeme jej k tomu, abychom odlehčili ostatním diskům. Podle převažujícího typu zátěže jej použijeme pro:

Tabulka č. 560
Typ zátěže Použití disku
velké sorty TEMPORARY
update velkých tabulek INDEXSPACE
full table scanny TABLESPACE

Ruční rozdělování jednotlivých prostorů mezi dostupné disky je považováno za umění. Optimálního rozdělení dosáhnete až po několika pokusech následovaných potřebnou dobou pro sledování chování databáze v praxi.

Nevýhody ručního rozdělení databázového prostoru

Ačkoliv si mnoho databázových administrátorů na ručním dělení dataspace mezi disky zakládá, v dnešní době se již ruční rozdělování databázového prostoru nevyplatí. Na ruční rozdělení je potřeba vynaložit značné úsilí: Nejprve je třeba pečlivě rozdělení naplánovat, potom provést export/import dat a nakonec sledovat chování databáze v provozu. Pokud výsledný efekt není takový, jaký bychom si přáli (máme šest disků, ale během provozu povětšinou blikají kontrolky jen u dvou), je nutné celý proces opakovat.

Data a Indexy zvlášť

V databázových příručkách se již po mnoho let dočítáme jednu základní poučku: indexy na jeden disk, data na druhý. Tato poučka není úplně chybná. Rozdělit zátěž mezi dva disky je o mnoho lepší než nechat vše na jednom. Pokud často vybíráme pouze malou část z tabulky, tak databáze používá současně indexy i data a je dobré, že jsou na odlišných discích.

Tato poučka ovšem nezohledňuje několiv věcí:

  1. Aktivita v indexovém prostoru je vždy větší než v datovém prostoru. Tento rozdíl se ještě zvětší při zápisu do tabulek.
  2. V praxi s databází aktivně pracuje několik uživatelů současně, takže i k datovému disku se nebude přistupovat sekvenčně, ale náhodně.

RAID je pro rozdělení zátěže lepší

Vzhledem k těmto okolnostem (nerovnoměrné rozdělení zátěže, náhodný přístup) doporučuji použít místo známého pravidla pro distribuci zátěže RAID pole. V našem případě to bude RAID-0, které zajistí rovnoměrné rozdělení zátěže mezi oba dva disky. Pokud bychom chtěli navíc zvýšit odolnost proti výpadku jednotlivých disků, mohli bychom použít pole v konfiguraci RAID-1. Toto pole však rozdělí pouze čtecí zátěž mezi oba disky, a je proto vhodné pouze v případě, kdy je většina databázových operací read-only.

Byl pro vás článek přínosný?