Hlavní navigace

PHP okénko: Eurotel SMS

4. 4. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Třetí díl PHP okénka na konkrétním příkladě odesílání SMS zpráv ukazuje, jak lze využít nové, nepříliš známé vlastnosti PHP 5 pro práci s kontextem a funkce PHP pro práci s obrázky.

Eurotel má na svých stránkách SMS bránu sloužící k posílání esemesek zdarma. Brána je kvůli případnému zneužití chráněna jednoduchým Turingovým testem – uživatel musí opsat text ze zobrazeného obrázku. Já bránu zneužívat nehodlám, ale otravuje mě opisování textu z obrázku a navíc na něj často zapomínám. Proto jsem si napsal skriptík, který text z obrázku opíše za mě.

Nejprve si ujasněme, jak celé rozhraní funguje:

 1. Při přístupu na stránku SMS brány se nastaví cookie.
 2. Na základě této cookie se stáhne obrázek.
 3. Při odeslání zprávy metodou POST se podle cookie ověří, jestli byl zadán správný kód.

Z toho plyne, že na vyřešení úkolu budeme potřebovat tři schopnosti: přijímat a odesílat cookies, odesílat formulářová data metodou POST a zpracovávat obrázky. S využitím funkce fsockopen se první dva problémy dají se znalostí protokolu HTTP vyřešit i v PHP 4, mnohem pohodlnější řešení ale nabízí PHP 5 díky podpoře kontextů. Načrtněme si tedy, jak bude kód vypadat:

<?php
/** poslání SMS na Eurotel
@param int $cislo devítimístné telefonní číslo
@param string $zprava text zprávy dlouhý maximálně 60 znaků
@return void vypíše stránku s informací o výsledku
*/
function eurotel_sms($cislo, $zprava)
{
  // získání cookies
  $fp = fopen("http://www2.eurotel.cz/sms/SMSGWChargingClient?action=edit&lang=cs", "r");
  $cookies = array();
  $meta_data = stream_get_meta_data($fp);
  foreach ($meta_data["wrapper_data"] as $val) {
    if (preg_match('~Set-Cookie: ([^;]+)~i', $val, $matches)) {
      $cookies[] = $matches[1];
    }
  }
  fclose($fp);
  $context = stream_context_create(array('http' => array('header' => "Cookie: " . implode("; ", $cookies) . "\r\n")));

  // získání obrázku
  $soubor = tempnam($_ENV["TEMP"], "eurotel");
  $obrazek = file_get_contents("http://www2.eurotel.cz/sms/SMSGWChargingClient?action=image", false, $context);
  file_put_contents($soubor, $obrazek);
  $code = eurotel_code($soubor);
  unlink($soubor);

  // potvrzení zprávy
  $content = array(
    "action=confirm", "reply=0", "replyEmail=", "intruder=0", "lang=cs",
    "ccndc=". urlencode("+420") . substr($cislo, 0, 3),
    "sn=" . substr($cislo, 3),
    "code=$code",
    "msgText=". urlencode($zprava),
  );
  $context_post = $context;
  stream_context_set_option($context_post, 'http', 'method', 'POST');
  stream_context_set_option($context_post, 'http', 'content', implode("&", $content));
  $fp = fopen("http://www2.eurotel.cz/sms/SMSGWChargingClient", "r", false, $context_post);
  fclose($fp);

  // odeslání zprávy
  readfile("http://www2.eurotel.cz/sms/SMSGWChargingClient?action=send&lang=cs", false, $context);
}
?> 

V kódu je použito hned několik zajímavých funkcí: stream_get_me­ta_data, stream_contex­t_create nebo tempnam. Hlavním obratem je ale využití dalších parametrů u běžných funkcí fopen, file_get_contents a readfile.

K implementaci zbývá funkce eurotel_code, která přeloží obrázek na řetězec. Univerzální řešení by samozřejmě bylo přes OCR, to ale není úplně jednoduché. Protože brána používá pouze omezenou množinu znaků, přišlo mi jednodušší si je vyzobat do souboru a jako zdroj pro překlad používat tento soubor. abeceda.png tedy obsahuje všechny používané znaky – nejprve čísla, pak písmena. Funkce eurotel_code načte tento soubor do jednotlivých znaků a následně načte obrázek s kódem a hledá v něm jednotlivé znaky.

cyber23

<?php
/** překlad kontrolního obrázku služby Eurotel SMS na text
@param string $image název souboru s obrázkem
@return string kontrolní kód
*/
function eurotel_code($image)
{
  $chars = array();
  $im = imagecreatefrompng("abeceda.png");
  for ($index=0; $index < 36; $index++) {
    $pixels = array();
    for ($x=0; $x < 8; $x++) {
      for ($y=0; $y < 15; $y++) {
        $pixels[$x][$y] = imagecolorat($im, $x + 8*$index, $y);
      }
    }
    $chars[$index] = $pixels;
  }
  imagedestroy($im);

  $return = "";
  $im = imagecreatefromgif($image);
  for ($index=0; $index < 5; $index++) {
    $pixels = array();
    for ($x=0; $x < 8; $x++) {
      for ($y=0; $y < 15; $y++) {
        $pixels[$x][$y] = imagecolorat($im, $x + 8*$index, $y);
      }
    }
    $i = array_search($pixels, $chars);
    $return .= ($i < 10 ? $i : chr($i - 10 + ord('a')));
  }
  imagedestroy($im);

  return $return;
}
?> 

K celkové funkčnosti uvedeného kódu chybí již jen soubor abeceda.png. Nezlobte se na mě, že ho nedám volně k dispozici, přeci jen si nemohu být jist tím, že by to někdo nezneužil pro nevyžádané rozesílání zpráv. Jako příklad ne zcela tradičního využití PHP ale příklad myslím posloužil dobře.


Podobně laděné texty můžete najít i na autorově weblogu PHP triky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se živí programováním v PHP, podílí se na jeho oficiální dokumentaci, vyučuje ho na MFF UK a vede odborná školení. Poznámky si zapisuje na weblog PHP triky.