Hlavní navigace

Seriál PHP okénko

Jmenné prostory a další novinky v PHP 5.3

PHP 5.3 obsahuje nejvíce změn ze všech minoritních verzí, které kdy PHP vydalo. Důvodem je, že vývojáři PHP se rozhodli do této verze přesunout téměř všechny novinky původně plánované pro PHP 6 s výjimkou podpory Unicode. Vývoj trval velmi dlouho a byl poměrně bolestivý kvůli několika změnám v jeho průběhu.

Doba čtení: 12 minut

Webové služby v PHP: XML-RPC a SOAP

Koncept webových služeb umožňuje protokolem HTTP volat funkce na vzdáleném serveru, předávat jim parametry a pracovat s vrácenými výsledky. Je přitom úplně jedno, v jakém programovacím jazyce je webová služba napsaná i z jakého jazyka ji voláme. Rozdíly se smývají ve formátu výměny dat, kterým je obvykle XML.

Doba čtení: 4 minuty

Filter a další novinky v PHP 5.2

PHP 5.2 slibuje podobně jako každá větší verze téměř jakéhokoliv produktu významné zrychlení, bezpečnostní záplaty, aktualizované knihovny a spoustu dalších oprav a vylepšení. Některé novinky jsou ale významnější a vyplatí se na ně podívat podrobněji.

Doba čtení: 4 minuty

PHP okénko: Unikátnost návštěvníka

Čas od času je potřeba zajistit, aby každý návštěvník mohl nějakou akci provést jenom jednou, např. hlasovat v anketě. Akci je možné podmínit registrací, která může být znepříjemněna pomocí CAPTCHA nebo kontroly e-mailové adresy. Pokud má návštěvník na e-maily doménový koš, tak si registrací může vytvořit libovolné množství, tento podvod lze ale obvykle snadno odhalit. Článek rozebírá možnosti, které máme, pokud od uživatele žádnou spolupráci vyžadovat nechceme.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Kontrola e-mailové adresy

Často po uživateli chceme, aby zadal svou e-mailovou adresu. Tuto adresu lze kontrolovat podle různých kritérií. Pro účely tohoto článku bude za e-mailovou adresu považován řetězec uživatel@doména, který obvykle chceme po uživateli zadat, a ne mnohem komplexnější řetězec, který lze zadat do hlaviček From, To a dalších.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Zobrazení pošty na webu

V systému pro zpracování objednávek může být velice užitečné, pokud se u každé objednávky zobrazuje veškerá e-mailová korespondence, která se zákazníkem proběhla. K zajištění této funkčnosti lze přistupovat v zásadě dvěma způsoby.

Doba čtení: 5 minut

Verze PHP v ČR

Zajímalo mě, jaké je zastoupení PHP v ČR. Díky firmě Nexen jsou k dispozici celosvětové statistiky, detailní rozdělení po jednotlivých státech však chybí.

Doba čtení: 3 minuty

Vývoj PHP 6

Sotva vyšlo PHP 5.1 a v kuchyni už se delší dobu vaří další velká verze. Skoro všichni významní vývojáři jádra PHP se 11. a 12. listopadu 2005 sešli na konferenci v Paříži a probrali, jakým směrem se má ubírat vývoj PHP 6. Derick Rethans z toho vytvořil precizní závěry a já zase nabízím jejich souhrn.

Doba čtení: 7 minut

PDO a další novinky v PHP 5.1

PHP 5.1 slibuje podobně jako každá větší verze téměř jakéhokoliv produktu významné zrychlení, aktualizované knihovny a spoustu dalších oprav a vylepšení. Některé novinky jsou ale významnější a vyplatí se na ně podívat podrobněji.

Doba čtení: 7 minut

PHP okénko: Setřídění záznamů podle vlastního kritéria

Dnešní PHP okénko ukazuje, jak se dá na stránce zobrazit seznam výrobků, které si návštěvník stránek naposledy prohlížel. Správné využití MySQL funkce řešení dále zjednodušuje a zpřehledňuje.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Zkrácení textu s XHTML značkami

Dnešní PHP okénko ukazuje, jak se dá v PHP zkrátit řetězec obsahující XHTML značky s využitím rozšíření Tidy i bez něj, a naznačuje, jak by se kód musel upravit pro zpracování tolerantnějšího HTML kódu.

Doba čtení: 3 minuty

PHP okénko: Kontrola pravopisu v HTML dokumentu

Dnešní PHP okénko na příkladu kontroly pravopisu ukazuje, jak rozebrat HTML dokument, a představuje dva nové obraty v PHP 5.

Doba čtení: 4 minuty

PHP okénko: Paralelní zpracování

Dnešní PHP okénko představuje na jednoduchém příkladu možnosti PHP při paralelním načítání dat a ukazuje jeden nový obrat v PHP 5.

Doba čtení: 4 minuty

PHP okénko: Získání souboru ze ZIP archivu

Dnešní PHP okénko ukazuje na příkladu získání souboru ze ZIP archivu dostupného protokolem HTTP nízkoúrovňovou práci s tímto protokolem a způsob zacházení s binárními daty.

Doba čtení: 4 minuty

PHP okénko: Kontrola chyb

Zásadou správného programování je předem ošetřovat případné chyby. Dnešní PHP okénko popisuje různé způsoby ošetření chyb a rozebírá jejich vhodnost v různých situacích.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Escapování

Dnešní PHP okénko připomíná nutnost správného escapování dat a popisuje funkce, které jsou k tomu účelu obsaženy v PHP.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Spojování tabulek

Dnešní PHP okénko ukazuje možnosti využití spojování databázových tabulek na příkladě několika jednoduchých úloh.

Doba čtení: 5 minut

PHP okénko: Eurotel SMS

Třetí díl PHP okénka na konkrétním příkladě odesílání SMS zpráv ukazuje, jak lze využít nové, nepříliš známé vlastnosti PHP 5 pro práci s kontextem a funkce PHP pro práci s obrázky.

Doba čtení: 3 minuty

PHP okénko: Získání počtu řádek

Druhý díl PHP okénka přináší drobný postřeh z programování v PHP, který se týká možných způsobů získání počtu řádek databázové tabulky.

Doba čtení: 2 minuty

PHP okénko: Využití unikátních klíčů v databázi

Začíná PHP okénko, které vám bude přinášet drobné postřehy z programování v PHP, vždy pokud možno s uvedením konkrétních ukázek kódu. První okénko ukazuje, jak lze s využitím unikátních indexů elegantně a korektně ukládat do databáze uživatelská jména.

Doba čtení: 2 minuty