Hlavní navigace

PHP okénko: Kontrola e-mailové adresy

5. 5. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Často po uživateli chceme, aby zadal svou e-mailovou adresu. Tuto adresu lze kontrolovat podle různých kritérií. Pro účely tohoto článku bude za e-mailovou adresu považován řetězec uživatel@doména, který obvykle chceme po uživateli zadat, a ne mnohem komplexnější řetězec, který lze zadat do hlaviček From, To a dalších.

Syntaktická kontrola

V první řadě tu máme syntaktickou kontrolu. Na webu najdete spoustu pokusů, jak tuto kontrolu provádět, já sám jsem se na jedné podílel (příklad), ale dodatečně jsem v ní stejně našel chybu. Proto uvádím řešení, o kterém si aktuálně myslím, že je správné:

<?php
/** Kontrola e-mailové adresy
* @param string $email e-mailová adresa
* @return bool syntaktická správnost adresy
*/
function check_email($email)
{
  $atom = '[-a-z0-9!#$%&\'*+/=?^_`{|}~]'; // znaky tvořící uživatelské jméno
  $domain = '[a-z0-9]([-a-z0-9]{0,61}[a-z0-9])'; // jedna komponenta domény
  return eregi("^$atom+(\\.$atom+)*@($domain?\\.)+$domain\$", $email);
}
?> 

Ověření, zda adresa přijímá zprávy

Dále je možné kontrolovat, zda uvedená doména přijímá e-maily, což zjistí třeba funkce checkdnsrr. Podle RFC 2821 sice doména může poštu přijímat i bez MX záznamu, ale nebývá to zvykem.

Dále je možné server oťukat a zjistit, zda e-mail přijme. To je asi nejdůkladnější automatické řešení:

<?php
/** Ověření funkčnosti e-mailu
* @param string $email adresa příjemce
* @param string $from adresa odesílatele
* @return bool na adresu lze doručit zpráva, null pokud nejde ověřit
*/
function try_email($email, $from)
{
  if (!function_exists('getmxrr')) {
    return null;
  }
  $domain = preg_replace('~.*@~', '', $email);
  getmxrr($domain, $mxs);
  if (!in_array($domain, $mxs)) {
    $mxs[] = $domain;
  }
  $commands = array(
    "HELO " . preg_replace('~.*@~', '', $from),
    "MAIL FROM: <$from>",
    "RCPT TO: <$email>",
  );
  foreach ($mxs as $mx) {
    $fp = @fsockopen($mx, 25);
    if ($fp && substr($s = fgets($fp), 0, 3) == '220') {
      while ($s{3} == '-') {
        $s = fgets($fp);
      }
      foreach ($commands as $command) {
        fwrite($fp, "$command\r\n");
        if (substr($s = fgets($fp), 0, 3) != '250') {
          return false;
        }
        while ($s{3} == '-') {
          $s = fgets($fp);
        }
      }
      return true;
    }
  }
  return false;
}
?> 

Toto řešení ale pochopitelně nebude fungovat u serverů aplikujících greylisting.

Ověření, zda má uživatel adresu pod kontrolou

Pokud zároveň chceme ověřit, že má uživatel adresu pod kontrolou, musíme mu poslat zprávu:

<?php
/** Vygenerování náhodného řetězce
* @param int [$count] délka vráceného řetězce
* @param int [$chars] použité znaky: <=10 číslice, <=36 +malá písmena, <=62 +velká písmena
* @return string náhodný řetězec
*/
function rand_chars($count = 8, $chars = 36) {
  $return = "";
  for ($i=0; $i < $count; $i++) {
    $rand = rand(0, $chars - 1);
    $return .= chr($rand + ($rand < 10 ? ord('0') : ($rand < 36 ? ord('a') - 10 : ord('A') - 36)));
  }
  return $return;
}

$rand_chars = rand_chars();
if (mysql_query("INSERT INTO emaily (email, rand_chars) VALUES ('$_POST[email]', '$rand_chars')")) {
  $zprava = "Pokud máte zájem o služby serveru $_SERVER[SERVER_NAME], tak prosím navštivte tento odkaz:
http://$_SERVER[SERVER_NAME]/email_overit.php?id=" . mysql_insert_id() . "&rand_chars=$rand_chars
Pokud o služby serveru zájem nemáte, tak tuto zprávu prosím ignorujte.";
  $hlavicky = "MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit";
  mail($_POST["email"], "Overeni adresy", $zprava, $hlavicky);
}

// email_overit.php:
mysql_query("UPDATE emaily SET overeno = 1 WHERE id = '$_GET[id]' AND rand_chars = '$_GET[rand_chars]'");
?> 

Závěr

Záleží jen na vás, jak moc důkladně chcete kontrolu e-mailové adresy provádět. Nejčastěji se používají krajní varianty – buď pouhá syntaktická kontrola, nebo ověření, zda má uživatel adresu pod kontrolou.

Autor článku

Autor se živí programováním v PHP, podílí se na jeho oficiální dokumentaci, vyučuje ho na MFF UK a vede odborná školení. Poznámky si zapisuje na weblog PHP triky.