Hlavní navigace

PHP okénko: Zkrácení textu s XHTML značkami

20. 6. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnešní PHP okénko ukazuje, jak se dá v PHP zkrátit řetězec obsahující XHTML značky s využitím rozšíření Tidy i bez něj, a naznačuje, jak by se kód musel upravit pro zpracování tolerantnějšího HTML kódu.

Pokud chceme vypsat pouze začátek nějakého textu, není v PHP nic jednoduššího:

<?php
echo substr($text, 0, $limit);
?> 

Pokud text nechceme ukončovat uprostřed slova, také to není dvakrát velká věda:

<?php
if (strlen($text) <= $limit) {
  echo $text;
} else {
  $text = substr($text, 0, $limit+1);
  $pos = strrpos($text, " "); // v PHP 5 by se dal použít parametr offset
  echo substr($text, 0, ($pos ? $pos : -1)) . "...";
}
?> 

Funkce strrpos vrátí v případě nenalezení podřetězce false a v případě nalezení na samém začátku řetězce 0, mezi čímž je obvykle potřeba pomocí operátoru === rozlišovat, my ale oba případy ošetříme stejně – vypsáním řetězce zkráceného přesně na požadovanou délku.

Co ale dělat v případě, kdy $text obsahuje HTML značky? Pokud nám na nich nezáleží, dá se jednoduše použít funkce strip_tags. Pokud je ale v textu chceme zachovat, musíme si napsat funkci vlastní. Mohla by být založena na regulárních výrazech, nejjednodušší ale bude použít staré dobré procházení po znacích:

<?php
/** Zkrácení textu s XHTML značkami
@param string $s zkracovaný řetězec bez komentářů a bloků skriptu
@param int $limit požadovaný počet vrácených znaků
@return string zkrácený řetězec se správně uzavřenými značkami
*/
function xhtml_cut_tidy($s, $limit)
{
  $length = 0;
  for ($i=0; $i < strlen($s) && $length < $limit; $i++) {
    switch ($s{$i}) {
    case '<':
      while ($i < strlen($s) && $s{$i} != '>') {
        $i++;
      }
      break;
    case '&':
      $length++;
      while ($i < strlen($s) && $s{$i} != ';') {
        $i++;
      }
      break;
    default:
      $length++;
    }
  }
  $config = array('output-xhtml' => true, 'show-body-only' => true);
  return tidy_repair_string(substr($s, 0, $i), $config, 'raw');
}
?> 

Funkce prochází řetězec, značky a entity přeskakuje a započítává pouze zobrazované znaky. Zkrácený řetězec ošetří funkcí tidy_repair_strin­g, která doplní chybějící uzavírací značky. Pokud bychom ošetřovali HTML řetězec, museli bychom kromě nepředání parametru output-xhtml funkci tidy_repair_string upravit také zpracování entit, které v HTML není tak přísné.

Funkce tidy_repair_string nám ušetřila spoustu práce, jak ale postupovat v případě, že není k dispozici? Bude potřeba ukládat otevírané značky do zásobníku a na závěr je uzavřít:

<?php
/** Zkrácení textu s XHTML značkami
@param string $s zkracovaný řetězec bez komentářů a bloků skriptu
@param int $limit požadovaný počet vrácených znaků
@return string zkrácený řetězec se správně uzavřenými značkami
*/
function xhtml_cut($s, $limit)
{
  $length = 0;
  $tags = array(); // dosud neuzavřené značky
  for ($i=0; $i < strlen($s) && $length < $limit; $i++) {
    switch ($s{$i}) {

    case '<':
      // načtení značky
      $start = $i+1;
      while ($i < strlen($s) && $s{$i} != '>' && !ctype_space($s{$i})) {
        $i++;
      }
      $tag = substr($s, $start, $i - $start);
      // přeskočení případných atributů
      while ($i < strlen($s) && $s{$i} != '>') {
        $i++;
      }
      if ($s{$start} == '/') { // uzavírací značka
        array_shift($tags); // v XHTML dokumentu musí být vždy uzavřena poslední neuzavřená značka
      } elseif ($s{$i-1} != '/') { // otevírací značka
        array_unshift($tags, $tag);
      }
      break;

    case '&':
      $length++;
      while ($i < strlen($s) && $s{$i} != ';') {
        $i++;
      }
      break;

    default:
      $length++;

    }
  }
  $s = substr($s, 0, $i);
  if ($tags) {
    $s .= "</" . implode("></", $tags) . ">";
  }
  return $s;
}
?> 

Úprava na tolerantnější HTML verzi by v tomto případě byla o něco složitější, protože v HTML nemusí být nepárové značky označeny a navíc některé značky uzavřeny být mohou, ale nemusí.

cyber23

Pokud si zadavatel usmyslí, že chce za všech okolností zobrazovat např. čtyři řádky, dá se postupovat tak, že se text zkrátí s dostatečnou rezervou a na čtyři řádky se seřízne u klienta pomocí stylu height: 5em; overflow: hidden; line-height: 1.25;, kde hodnota u height je požadovaný počet řádek vynásobený hodnotou line-height v jednotkách em.


Podobně laděné texty můžete najít i na autorově weblogu PHP triky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se živí programováním v PHP, podílí se na jeho oficiální dokumentaci, vyučuje ho na MFF UK a vede odborná školení. Poznámky si zapisuje na weblog PHP triky.