Hlavní navigace

Firefox 3.0: vyšší bezpečnost a pohodlí

13. 5. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

V minulém článku o Firefoxu 3 jsme si představili novinky související se správou záložek a historie, novinky ve Správci doplňků či novou podobu adresního řádku. Dnes náš přehled ukončíme pohledem na novinky ve správě hesel, prací se stránkou či přehledem novinek v oblasti bezpečnosti.

Přečtěte si také první část článku nazvanou Novinky v chystaném Firefoxu 3.0.

Úprava správa hesel

Součástí Firefoxu 3.0 je upravený Správce hesel. Ten nově obsahuje pole pro snadné vyhledávání v adresách stránek, ke kterým je přihlašovací jméno a heslo uloženo, ale také v samotném přihlašovacím jméně či hesle.

Firefox 19

Pokud poprvé zadáte přihlašovací údaje do webového formuláře a odešlete je, jste ve výchozí konfiguraci dotázání, zda si má Firefox tyto údaje pro příště zapamatovat. Ve Firefoxu 2.0 tento dotaz zajišťuje modální dialog, jehož potvrzení blokuje vaši další práci. Od Firefoxu 3.0 je dotaz realizován ve formě vysouvací lišty v horní části okna.

Firefox 20

Nová podoba adresního řádku a vyhledávání

Adresní řádek, tj. místo, kam uživatel zadává adresu, kterou chce navštívit, doznal výrazných změn. Tou první je, že jednotlivé položky historie jsou nyní rozděleny pro přehlednost do dvou řádků. To je samo o sobě pouze vizuální změna, tou hlavní ale je, že doplňování adres nyní není omezeno pouze na porovnávání zadaného řetězce s počátky adres již navštívených stránek.

Firefox 21

Nově je vyhledávání rozšířeno i na nadpisy stránek a u již navštívených adres se provádí vyhledávání kdekoliv v URL. Celé je to navíc rozšířeno o učící se algoritmus, který se snaží upřednostňovat již jednou vyhledávané stránky.

S vyhledáváním souvisí i drobná úprava ve Správci vyhledávacích modulů. Ke každému vyhledávacímu modulu lze nyní přiřadit klíčové slovo, které lze použít pro vyhledávání v adresním řádku. Ve starších verzích Firefoxu toto šlo realizovat pouze přes záložku. U vyhledávacích modulů ještě drobná novinka, a tou je zařazení vyhledávacího modulu Wikipedie mezi výchozí.

Po levé straně adresního řádku, v místě, kde se standardně zobrazuje ikona stránky, se nyní po klepnutí nově zobrazí okno se základní informací o zabezpečení stránky. Podle její úrovně se plocha s ikonkou a samotné okno zabarvuje.

Firefox 27

Informace o stránce a plné zvětšování stránky

Firefox 3.0 obsahuje nový dialog Informace o stránce a není bez zajímavosti, že vznikl jako jeden z projektů v rámci Google Summer Of Code. Nová podoba dialogu nabízí oproti starší podobě přehled RSS zdrojů na stránce a umožňuje snadno povolovat/zakazovat načítání obrázků, zobrazování vyskakovacích oken, cookies či instalaci doplňků z dané adresy.

Firefox 22

Se stránkou také souvisí nově přidaná podpora pro plné zvětšení stránky. Ve starších verzích Firefoxu byla obsaženo pouze funkce na zvětšování textu na stránce. Ta ale měla občas problém s některými weby, které nebyly dobře napsány a po zvětšení textu se jejich rozvržení rozpadlo. To s plným zvětšením, které je nyní pro zvětšování výchozí, nehrozí. Pro uživatele, kterým plné zvětšení stránky nevyhovuje, zůstala možnost si snadno aktivovat „pouhé“ zvětšování textu na stránce.

Oproti starším verzím Firefoxu se navíc nastavení zvětšení uchovávájí, takže pokud jednou na stránce zvětšíte například velikost písma, při příštím navštívení se zvětšení automaticky nastaví.

Firefox 23

Upravena byla též funkce pro zobrazení stránky přes celou obrazovku (klávesa F11). Ve starších verzích Firefoxu zůstala vždy na obrazovce hlavní lišta. Ta se nyní nově při aktivaci této funkce skrývá a lze ji vysunout přejetím kurzorem myši do horní části monitoru. Původní podoba, kdy hlavní lišta zůstávala vždy zobrazena, je dostupná i nyní. Lze ji při aktivované funkci nastavit v místní nabídce nad hlavní lištou, která se při přejetí kurzoru myší do horní části monitoru automaticky vysune.

Firefox 24

Bezpečnost

Tvůrci Firefoxu si kladou jako jeden z hlavních cílů vytvářet bezpečný webový prohlížeč. Ve Firefoxu 3.0 se tak v této oblasti objevilo hned několik novinek. Kromě již zmíněného blokování nebezpečných doplňků a zásuvných modulů přišli nově s ochranou proti malware. Jedná se vlastně o rozšíření funkce na detekci podvodných stránek. Pokud tedy navštívíte stránku, o které je známo, že jejím cílem je infiltrovat či nějak poškodit (např. formou bezpečnostní chyby v zásuvném modulu) systém uživatele, zobrazí se obdobně jako u detekce podvodných stránek varovná stránka.

Firefox 25

Druhou novinkou v této oblasti je přitvrzení u kontroly certifikátů, které nesouhlasí s daným použitím. Nejčastěji se jedná o nesoulad mezi webovou adresou uvedenou v certifikátu a stránkou, kde je certifikát použit. Při nesouladu jako je tento se nyní zobrazí chybová stránka, která uživatele informuje, že není něco v pořádku. Je pak na uživateli, zda stránku přidá do výjimek s tím, že tento nesoulad nepovažuje za bezpečnostní problém, či stránku odmítne navštívit. S podobným přístupem dnes funguje například Internet Explorer 7.0.

Firefox 26

V souvislosti s certifikáty ještě jedna novinka, a tou je podpora EV certifikátů (Extended Validation Certificate). Jedná se o speciální typ certifikátů, jejichž udělení vyžaduje bližší zkoumání zájemce certifikační autoritou. S podporou přišel jako první Internet Explorer 7.0, nyní přichází s podporou i Firefox 3.0 a podporu plánuje i Opera 9.5.

Nový nástroj na reportování pádu

Firefox 3.0 obsahuje nový nástroj na reportování pádu aplikace pojmenovaný Breakpad. Ten nahradí TalkBack, který je obsažen ve starších verzích Firefoxu. Jeho problémem je, že se jedná o uzavřený produkt jiné společnosti, což znemožňuje jeho použití v odvozených produktech. Z tohoto a několika dalších důvodů Mozilla Corporation společně se společností Google vyvinula nový nástroj, který je dostupný pod BSD licencí a zahrnuje jak klientskou část (program, který odešle report o pádu programu), tak serverovou část (shromažďuje jednotlivé reporty).

Firefox 28

Reporty Breakpadu si je možné prohlížet na webu Mozilla Corporation a přehled o konkrétních pádech prohlížeče s odkazy na detailní informace získáte, když do adresního řádku prohlížeče zadáte adresu about:crashes.

Nová správa pomocných aplikací

Firefox 3.0 obsahuje novou správu pomocných aplikací tj. takových aplikací, které zpracovávají obsah, který Firefox zobrazit neumí (např. PDF dokumenty, videa apod.). Nově je nyní možné asociovat protokol s konkrétní webovou aplikací. Ve Firefoxu 2.0 a starších byla asociace omezena pouze na konkrétní desktopovou aplikaci. Jedinou výjimkou byla obsluha RSS zdrojů, které od Firefoxu 2.0 jde svázat s webovou RSS čtečkou.

S příchodem Firefoxu 3.0 je tak nově možné obsluhu protokolu (např. mailto:) nasměrovat na webovou aplikaci. Pokud tedy například přiřadíte protokol mailto GMailu, po klepnutí na e-mailovou adresu na stránce proběhne přesměrování na stránku vytvoření novéhoho e-mailu na GMailu a předvyplní se adresa příjemce, případně předmět zprávy. Podmínkou samozřejmě je, aby webová aplikace uvedenou funkcionalitu podporovala.

Firefox 29

Novinky pro vývojáře

Výčet novinek pro vývojáře webových aplikací či autory doplňků by vydal na samostatný článek. Proto tedy jen to nejzajímavější. Základní přehled poskytuje rozcestník Firefox 3 pro vývojáře, který je dostupný na Mozilla Developer Center. Mezi hlavní novinky pro webové vývojáře patří podpora pro chod webových aplikací v offline režimu, možnost přiřadit obsluhu konkrétního protokolu webové aplikaci, JavaScript 1.8 či podpora grafického formátu APNG. Jak ukazuje následující graf, výrazného zrychlení se dočkalo vykonávání JavaScriptu. Graf ukazuje výsledky testu SunSpider JavaScript Benchmark a nižší číslo znamená lepší výsledek.

Firefox 30

Rychlost vykonávání JavaScriptu přitom není důležitá pouze pro webové vývojáře, ale i pro samotné uživatele Firefoxu, protože je v něm poháněna podstatná část grafického rozhraní Firefoxu. Mimo webových vývojářů jsou tu i vývojáři doplňků, případně aplikací, které jsou postaveny na platformě Mozilla. Pro autory doplňků je tu nová JavaScriptová knihovna FUEL, která usnadňuje vývoj doplňků zjednodušením přístupu k API jednotlivých částí Firefoxu. Dále pak například přibyla nová rozhraní pro práci se ZIP formátem a rozhraní pro práci s formátem JSON.

Co se jinam nevešlo

Řadu novinek lze „zaškatulkovat“ do konkrétní přihrádky, jiné nikoliv. Mezi nezařazené novinky se dostalo například odstranění nápovědy z programu. Ta je nově nahrazena webovými stránkami Mozilla Support, které obsahují wiki, fórum podpory a online chat. Obsah je prozatím v angličtině, ale již dnes lze překládat obsah wiki do jiných jazyků. Novinkou je též změna verzování Firefoxu 3.0. Zatímco u Firefoxu 2.0 bylo verzování čtyřmístné, tj. aktualizace měly čísla verzí 2.0.0.1, 2.0.0.2 apod., u Firefoxu 3.0 bude verzování trojmístné, takže první aktualizací po vydání Firefoxu 3.0 bude 3.0.1.

Cloud23

Na první pohled neviditelnou novinkou je možnost měnit šířku vyhledávacího pole na úkor adresního řádku prostým tažením po levé straně vyhledávacího pole. Nově je také možnost v nastavení Firefoxu zapnout blokování automatického přesměrování na jinou stránku. Pokud se při aktivaci této funkce stránka pokusí o přesměrování na jinou stránku, je uživatel dotázán, zda si to skutečně přeje.

Závěrem

Firefox 3.0 přichází s řadou novinek, které potěší nejednoho uživatele. Řada uživatelů pozitivně hodnotí zejména zvýšení rychlosti prohlížeče a to jak v rychlosti vykreslování webových stránek, tak rychlejší odezvy grafického rozhraní. Firefox 3.0 (resp. jeho pátá betaverze) je již dnes součástí Ubuntu 8.04 a Firefox 3.0 se má stát i součástí připravovaného OpenSUSE 11.0. Na Firefoxu je založen webový prohlížeč Flock, jehož tvůrci plánují přechod na novější verzi krátce po vydání finální verze Firefoxu 3.0. Ta je v současné době plánována na červen letošního roku.

Autor článku

Pavel Cvrček pracuje jako softwarový vývojář a v rámci projektu Mozilla.cz se podílí na vývoji a propagaci produktů Mozilla.