Hlavní navigace

Názory k článku Framework Torch: základy práce s neuronovými sítěmi

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 23. 11. 2017 0:24

  Petr Baudis

  Je super, ze serial o nejakem frameworku pro strojove uceni vychazi. Jen bych poznamenal, ze Torch konkretne je pro praci s neuronovymi sitemi hodne lowlevel nastroj, ktery se pouziva spis pri vyvoji slozitejsich / novyych architektur. Pro bezne (i pokrocile) uzivatele neuronovych siti bych doporucil jako mnohem vhodnejsi Keras (s Tensorflow backendem).

 • 23. 11. 2017 20:16

  atarist (neregistrovaný)

  Takže když budu dejme tomu rozpoznávat, jestli je na obrázku člověk nebo kočka, tak:

  1) vstupů bude tolik, kolik pixelů
  2) výstupy budou dva: pravděpodobnost psa, pravděpodobnost kočky (nebo ani jeden, popř. oba)
  3) bude víc vrstvev uprosted sítě

  Chápu to tak dobře? To množství vstupů totiž vypadá děsivě, už teď mi těch 2000 trénovacích dat trvalo naučit skoro minutu (i5).

 • 24. 11. 2017 11:12

  poiuztrewq (neregistrovaný)

  Hoj!

  Náhodou jsem včera úspěšně rozchodil tenhle tutorial, "šedesátiminutový blitz deep learningu", kde právě řeší klasifikaci obrázků do několika tříd:

  https://github.com/soumith/cvpr2015/blob/master/Deep%20Learning%20with%20Torch.ipynb

  Nešlo mi akorát zobrazovat obrázky pomocí volání itorch.image(), jde to ale nahradit pomocí image.display(), taky to žere ten obrázkový tenzor. Musel jsem si doinstalovat skrz luarocks balíčky qtlua a qttorch. Skript jsem nespouštěl voláním "th skript.lua" ale "qlua skript.lua".

  BTW, cpi to na grafiku. Když bude moc počítání, třeba právě proto že je už ta neuronová síť velká, tak si grafika povede mnohem lépe než CPU.

  Ještě přikládám lepenec kódu na základě toho jejich tutoriálu (velikost té sítě je jiná, já ji trochu zvětšoval abych si průbnul tu cudu):

  require 'paths'
  require 'image'
  require 'nn'
  require 'qt'

  if (not paths.filep("ci­far10torchsma­ll.zip")) then
  os.execute('wget -c https://s3.amazonaws.com/torch7/data/cifar10torchsmall.zip')
  os.execute('unzip cifar10torchsma­ll.zip')
  end
  trainset = torch.load('cifar10-train.t7')
  testset = torch.load('cifar10-test.t7')
  classes = {'airplane', 'automobile', 'bird', 'cat',
  'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck'}

  print(trainset)
  print(#trainset­.data)

  --itorch.image(tra­inset.data[100]) -- display the 100-th image in dataset
  --obr=image(tra­inset.data[100])
  image.display(tra­inset.data[100])
  --obr=createRGBI­mage(32,train­set.data[100])
  print(trainset­.data[100])
  print(classes[tra­inset.label[100]])
  --local img = image.decompres­sJPG(trainset­.data[100],3,'b­yte')
  --local img = image.load(tra­inset.data[100],3,'b­yte')
  --image.display(img)

  -- ignore setmetatable for now, it is a feature beyond the scope of this tutorial. It sets the index operator.
  setmetatable(tra­inset,
  {__index = function(t, i)
  return {t.data[i], t.label[i]}
  end}
  );
  trainset.data = trainset.data:dou­ble() -- convert the data from a ByteTensor to a DoubleTensor.

  function trainset:size()
  return self.data:size(1)
  end

  print(trainset:si­ze()) -- just to test
  print(trainset[33]) -- load sample number 33.
  --itorch.image(tra­inset[33][1])

  redChannel = trainset.data[{ {}, {1}, {}, {} }] -- this picks {all images, 1st channel, all vertical pixels, all horizontal pixels}
  print(#redChannel)

  mean = {} -- store the mean, to normalize the test set in the future
  stdv = {} -- store the standard-deviation for the future
  for i=1,3 do -- over each image channel
  mean[i] = trainset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:mean() -- mean estimation
  print('Channel ' .. i .. ', Mean: ' .. mean[i])
  trainset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:add(-mean[i]) -- mean subtraction

  stdv[i] = trainset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:std() -- std estimation
  print('Channel ' .. i .. ', Standard Deviation: ' .. stdv[i])
  trainset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:div(stdv[i]) -- std scaling
  end

  net = nn.Sequential()
  net:add(nn.Spa­tialConvoluti­on(3, 12, 5, 5)) -- 3 input image channels, 6 output channels, 5x5 convolution kernel
  net:add(nn.ReLU()) -- non-linearity
  net:add(nn.Spa­tialMaxPoolin­g(2,2,2,2)) -- A max-pooling operation that looks at 2x2 windows and finds the max.
  net:add(nn.Spa­tialConvoluti­on(12, 16, 5, 5))
  net:add(nn.ReLU()) -- non-linearity
  net:add(nn.Spa­tialMaxPoolin­g(2,2,2,2))
  net:add(nn.Vi­ew(16*5*5)) -- reshapes from a 3D tensor of 16x5x5 into 1D tensor of 16*5*5
  net:add(nn.Li­near(16*5*5, 120)) -- fully connected layer (matrix multiplication between input and weights)
  net:add(nn.ReLU()) -- non-linearity
  net:add(nn.Li­near(120, 160))
  net:add(nn.ReLU()) -- non-linearity
  net:add(nn.Li­near(160, 10)) -- 10 is the number of outputs of the network (in this case, 10 digits)
  net:add(nn.Log­SoftMax()) -- converts the output to a log-probability. Useful for classification problems

  criterion = nn.ClassNLLCri­terion()

  trainer = nn.Stochastic­Gradient(net, criterion)
  trainer.learnin­gRate = 0.001
  trainer.maxIte­ration = 5 -- just do 5 epochs of training.

  trainer:train(tra­inset)

  print(classes[tes­tset.label[100]])
  --itorch.image(tes­tset.data[100])

  testset.data = testset.data:dou­ble() -- convert from Byte tensor to Double tensor
  for i=1,3 do -- over each image channel
  testset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:add(-mean[i]) -- mean subtraction
  testset.data[{ {}, {i}, {}, {} }]:div(stdv[i]) -- std scaling
  end

  -- for fun, print the mean and standard-deviation of example-100
  horse = testset.data[100]
  print(horse:mean(), horse:std())

  -- co si sit mysli
  print(classes[tes­tset.label[100]])
  image.display(tes­tset.data[100])
  predicted = net:forward(tes­tset.data[100])

  -- the output of the network is Log-Probabilities. To convert them to probabilities, you have to take e^x
  print(predicted:ex­p())

  -- To make it clearer, let us tag each probability with its class-name
  for i=1,predicted:si­ze(1) do
  print(classes[i], predicted[i])
  end

  -- Alright, fine. One single example sucked, but how many in total seem to be correct over the test set?
  correct = 0
  for i=1,10000 do
  local groundtruth = testset.label[i]
  local prediction = net:forward(tes­tset.data[i])
  local confidences, indices = torch.sort(pre­diction, true) -- true means sort in descending order
  if groundtruth == indices[1] then
  correct = correct + 1
  end
  end

  print(correct, 100*correct/10000 .. ' % ')

  -- Hmmm, what are the classes that performed well, and the classes that did not perform well
  class_performance = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
  for i=1,10000 do
  local groundtruth = testset.label[i]
  local prediction = net:forward(tes­tset.data[i])
  local confidences, indices = torch.sort(pre­diction, true) -- true means sort in descending order
  if groundtruth == indices[1] then
  class_performan­ce[groundtrut­h] = class_performan­ce[groundtrut­h] + 1
  end
  end

  for i=1,#classes do
  print(classes[i], 100*class_per­formance[i]/1000 .. ' %')
  end

  require 'cunn';
  net = net:cuda()
  criterion = criterion:cuda()
  trainset.data = trainset.data:cu­da()
  trainset.label = trainset.label:cu­da()

  trainer = nn.Stochastic­Gradient(net, criterion)
  trainer.learnin­gRate = 0.001
  trainer.maxIte­ration = 5 -- just do 5 epochs of training.

  trainer:train(tra­inset)

  torch.save('o­brazkova_nn', net)