Hlavní navigace

Hello! Firefox přichází s videohovory bez doplňků a registrací

19. 12. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Mozilla
Mozilla a Telefónica uvádějí Firefox Hello, což je nová komunikační služba založená na otevřených a webových technologiích. Má strategický význam pro Firefox OS, ale cílí také na desktop. Firefox 34 se poprvé ujímá úlohy jejího klienta. Úvod druhé dekády existence prohlížeče rozhodně není nezajímavý!

Firefox načal druhou dekádu své existence (resp. další desetiletí od vydání první ostré verze) opravdu hekticky. Google na několika velkých trzích vyklidil pozici výchozího vyhledávače a Mozilla si našla nové partnery v řadách vyhledávačů. Mezi její silné spojence patří rovněž nadnárodní telekomunikační skupina Telefónica, která vydatně podporuje projekt platformy Firefox OS. Spolupráce obou organizací se nově rozšířila a zasáhla samotný webový prohlížeč.

Mozilla a Telefónica společně uvádějí novou komunikační službou Firefox Hello, jejíž prvotní integraci přinesl koncovým uživatelům aktuální Firefox 34. Nový komunikátor má strategický význam a synergii mezi projekty webového prohlížeče Firefox a ambiciózní platformy Firefox OS posouvá na další úroveň. Jak vlastně taková integrace komunikační služby do webového prohlížeče vypadá? Co znamená? Odpovědi nabízí následující odstavce. Firefox 34 však přinesl i další novinky.

Firefox 34: nejen technické a vývojářské novinky

První major verzí v druhé dekádě existence prohlížeče je aktuální Firefox 34. Ze seznamu novinek na sebe největší pozornost strhává integrace služby Firefox Hello, která stojí za detailnější rozbor, ale nejdříve se zastavme u dalších změn, které též nejsou nepodstatné. Ve výchozím nastavení je nyní aktivní podpora HTTP 2.0 (draft 14). Firefox již naopak nepočítá se zastaralým SSL 3.0. Poodle, závažný bezpečnostní problém, byl zjevně poslední kapkou.

Mozilla Firefox 34

Firefox 34 českým uživatelům přináší  Forget Button pro rychlé zametání stop po poslední webové aktivitě.

Do české mutace s menším zpožděním dorazilo Forget Button. Nové tlačítko si lze volitelně přetáhnout na navigační lištu nebo do hlavního menu. S jeho pomocí je poté možné velmi rychle zamést lokální stopy po poslední webové aktivitě zpětně pět minut, dvě hodiny nebo jeden den. Firefox dodatečné zametení stop zvládá již delší dobu, ale dosud dané volby nebyly zrovna po ruce. Nové tlačítko přijde vhod, když není předem použit anonymní režim prohlížeče.

Z rozhraní pro přizpůsobení prohlížeče lze nyní přepínat mezi tzv. lehkými motivy vzhledu. Na úvod se zobrazují některé doporučené motivy z portálu Mozilla Add-ons. Jejich náhled si lze zobrazit prostým najetím myši na název motivu v nabídce. K plnohodnotné správě motivů vzhledu nadále slouží Add-ons Manager (Správce doplňků), který je z nové nabídky odkazován. Pro letošek je to symbolická tečka za velkými změnami v uživatelském prostředí prohlížeče.

Mozilla Firefox 34

Firefox 34 z prostředí pro přizpůsobení prohlížeče nově umožňuje přepínat mezi tzv. lehkými motivy vzhledu.

Firefox 34 dále přinesl novinky především pro vývojáře. WebIDE se má stát velmi užitečným nástrojem pro přípravu a testování webových aplikací přímo z prohlížeče. Mozilla si od něj slibuje hlavně snazší přípravu aplikací pro Firefox OS, kterých je zatím bohužel žalostně málo (a ještě méně je těch opravdu kvalitních respektive zajímavých). WebIDE má ovšem širší pole působnosti. Další změny podstatné pro vývojáře popisují jako vždy poznámky k vydání.

Firefox Hello: nový otevřený a webový komunikátor

Mozilla a Telefónica společně uvádějí komunikační službu Firefox Hello založenou na otevřených a webových technologiích, díky čemuž má být transparentní a multiplatformní. Původně vznikala pod pracovním označením Mozilla Loop. Vývoj ještě zdaleka neskončil, takže ke koncovým uživatelům zatím pronikla s nálepkou betaverze. Firefox Hello se připravuje jako dvorní komunikátor pro mobilní zařízení poháněná webově orientovaným Firefox OS.

Mozilla a Telefónica si uvědomují, že nedostupnost populárních komunikačních služeb je pro mladou platformu velký hendikep. Právě proto přicházejí s vlastní službu, která umožňuje bezplatné internetové volání a videohovory. Firefox Hello je a bude dostupný napříč různými platformami a zařízeními. Role desktopového klienta se čerstvě ujímá prohlížeč Firefox pro Windows, Mac a Linux. Časem ho bude následovat mobilní Firefox pro Android určený chytrým mobilům a tabletům.

Firefox ovšem není jediným prohlížečem, s nímž bude nový komunikátor kompatibilní. Firefox Hello je totiž založen na webové technologii WebRTC, takže již nyní je dostupný uživatelům konkurenčních prohlížečů Google Chrome, Opera a dalších, které tuto technologii podporují. V nich funguje jako běžná webová aplikace, která nevyžaduje žádný doplněk (plug-in anebo rozšíření). Firefox však svým uživatelům nabízí těsnější propojení se službou.

Konkrétně spočívá v integraci ovládání služby do uživatelského prostředí prohlížeče, která jde nad rámec možností současných webových aplikací. Zajisté se ozvou kritické hlasy říkající, že integraci služby do prohlížeče mělo zajišťovat pouze volitelné rozšíření. Firefox de facto vznikl rozdělením projektu Mozilla Suite na webový prohlížeč a e-mailového klienta, aby po více než deseti letech získal funkce komunikačního klienta. Jaký to má smysl?

Každá komunikační služba stojí a padá s uživatelskou základnou. Komunikátor, přes který se uživatelé nespojí se svými přáteli, příbuznými anebo kolegy, sotva může uspět. Firefox OS, který se podpory nynějších oblíbených komunikátorů v dohledné době určitě nedočká, přitom kriticky potřebuje, aby se Firefox Hello úspěšným stal. Prohlížeč Firefox na počítačích používá cca 400 milionů uživatelů. Už tušíte, odkud vítr vane? Cílem samozřejmě je oslovit co největší počet lidí.

Integrace služby Firefox Hello do prohlížeče samozřejmě nezaručuje, že nový komunikátor ihned nebo vůbec někdy získá 400 milionů uživatelů. Mozilla a Telefónica se ovšem zjevně rozhodly, že jim Firefox Hello naservírují nekompromisně až pod nos. Novou službu tak lze začít používat okamžitě bez doplňku i bez registrace. Uživatelé se rovnou mohou zdarma spojit s dalšími lidmi, kteří používají třeba některý z kompatibilních konkurenčních prohlížečů. I zde nebude třeba doplňku či registrace.

Bezbolestná integrace komunikátoru do prohlížeče

Firefox 34 udělal první krok. Nejbližší verze prohlížeče však integraci  služby Firefox Hello do webového prohlížeče výrazně vylepší, takže se raději zaměřme rovnou na nedaleko budoucnost, kterou nastiňuje současný Firefox 35 Beta. Integrace služby je na první i druhý pohled nenápadná. Na navigační liště se objevuje decentní tlačítko se smajlíkem, které je možné volitelně odstranit nebo přesunout. Kliknutí na tlačítko vyvolá malé okno obsahující vše podstatné.


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Z uživatelského pohledu reprezentuje integraci služby Firefox Hello do prohlížeče jediné tlačítko a jím otevírané okénko.

Firefox Hello opravdu z prohlížeče nedělá nějakou šílenou ohavnost, jejíž představu mohly evokovat zprávy o spojení úloh webového browseru a komunikačního klienta. Back-end tvoří zejména již dříve zapracovaná podpora webové technologie WebRTC, která samozřejmě nadále zůstává dostupná pro komunikační služby třetích stran. Front-end obstarává jediné tlačítko a malé okno. Právě v něm se ukrývají všechny ovládací prvky komunikačního klienta.

Videohovory bez poplatků, doplňků i registrace

Firefox Hello nevyžaduje registraci. Neregistrovaný uživatel může službu používat jako host. V malém okně jedním kliknutím připraví konverzaci. Obratem je vygenerována vždy unikátní a dočasná webová adresa, na které konverzace bude probíhat. Jde vlastně o privátní chatroom s tím rozdílem, že textovou komunikaci nahrazují videohovory. Volitelně lze přenášet pouze audio nebo pouze video. Záleží na každém účastníkovi konverzace, co protistraně zpřístupní.


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Firefox 35 Beta umožňuje otevřít více nezávislých konverzací, které lze ponechat jako otevřené komunikační kanály.

Neregistrování uživatelé si nějakým způsobem musí předat odkaz na chatroom, kde bude šifrovaná konverzace probíhat. Zatím lze z prohlížeče jeho adresu zkopírovat do schránky či poslat e-mailem. Časem by se měly zapojit sociální sítě a jejich soukromé resp. přímé zprávy. Chatroom má podobu webové stránky. Firefox 35 Beta ale umí otevírat konverzace do speciálních oken nezávislých na prohlížeči. Podoba webové stránky zůstane pro uživatele ostatních kompatibilních prohlížečů.


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Konverzace přes službu Firefox Hello se brzy přesune do speciálního okna nezávislého na webovém prohlížeči.

Nově půjde zahájit více konverzací a odlišit si je různými názvy. Každá samozřejmě bude mít svůj vlastní chatroom s unikátní adresou. Chatroom (konverzace) nebude nutné používat jednorázově. Půjde je užívat jako dlouhodobě otevřený komunikační kanál mezi vybranými uživateli, takže nebude nutné zasílat nové a nové odkazy. I tak ovšem v režimu hosta není Firefox Hello příliš praktický pro pravidelné používání. Vyšší uživatelský komfort přichází s registrací, ke které slouží on-line identita Firefox Account.

Firefox Account? On-line identita bez slídění

Mozilla poskytuje on-line identitu Firefox Account (Účet Firefox) výhradně pro své vlastní služby jako je Firefox SyncFirefox Marketplace. Slibuje vyšší bezpečnost a diskrétnost ve srovnání s obvyklými poskytovateli on-line identity (Facebook, Google, Microsoft). Mozilla nemá obchodní zájmy uživatele jakkoliv špehovat a nehodlá umožnit sdílení on-line identity se službami a aplikacemi třetích stran, což bývá častý zdroj problémů. Jak získat Firefox Account?


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Pro získání on-line identity Firefox Account není nutné vyplňovat žádný přespříliš dotěrný či složitý formulář.

Stačí vyplnit nikterak dotěrný či složitý formulář. Uživatelé během registrace musí zadat pouze tři údaje. Prvním je platná e-mailová adresa, která též slouží jako uživatelské jméno. Druhým je přístupové heslo. Třetím a posledním je rok narození, který Mozilla potřebuje znát kvůli některým zákonům pro ochranu dětí. Starší uživatelé mohou obecně zadat, že se narodili v roce 1990 nebo dříve, takže jsou považováni za plnoleté ve všech státech, kde to je pro daný účel podstatné.

Registrace otevírá cestu k využívání kontaktů

Firefox Hello po registraci umožňuje vytvořit si seznam kontaktů, který výrazně usnadňuje spojení s dalšími registrovanými uživateli už bez zasílání odkazů. Uživatelé jsou vzájemně propojování na základě e-mailových adres nebo telefonních čísel (to druhé platí pro mobily s Firefox OS). Kontakty si lze do adresáře vložit manuálně nebo importem, který zatím podporuje pouze Google Account, kam však ukládá kontakty služba Gmail i systém Android.

cyber23


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Po registraci lze začít spravovat kontakty. Uživatelé jsou vzájemně propojování dle e-mailové adresy či telefonního čísla.

O moc více funkcí integrace služby Firefox Hello do prohlížeče zatím (tj. Firefox 35 Beta) nenabízí. Registrovaní uživatelé si ještě mohou zvolit blokované kontakty, ale to je údajně pouze začátek rozvoje funkcí v oblasti ochrany soukromí. Ještě lze zmínit přepínání stavu, ale na výběr jsou pouze ty elementární: dostupný a nedostupný. Časem přibude více stavů. Uživateli si prý v tomto směru nejvíce žádají tzv. neviditelnost, vlastní stavové zprávy a automatické přepínání.


Autor: Jiří Macich ml. (Root.cz)

Přepínání stavu je dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům, ale zatím nabízí pouze dva elementární stavy.

Firefox Hello je na samém začátku. Označit současnou podobu za betaverzi je možná ještě příliš odvážné. Služba funguje, ale mnoho toho neumí. Mozilla a Telefónica budou novinky přinášet postupně v dalších měsících. Koncepčně se ovšem nový komunikátor vydal správným směrem: webové a otevřené řešení pro různé platformy a zařízení s nemalým důrazem na soukromí. Mozilla se drží svých hodnot, což je dobrý signál nejen do další dekádu Firefoxu, ale třeba i budoucnost Firefox OS. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká, přičemž mezi open source projekty nachází atraktivní řešení pro své zákazníky. Pro Root.cz pravidelně píše od roku 2012.