Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (128. část – hra Crystals of Arborea a trilogie Ishar)

29. 5. 2014
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si popíšeme čtyři hry spadající do žánru RPG, které byly vytvořeny ve společnosti Silmarils. Jedná se o hru nazvanou Crystals of Arborea a zejména pak o herní trilogii Ishar, která se těšila poměrně velké popularitě zejména v Evropě.

Obsah

1. Hry vytvořené ve společnosti Silmarils

2. Crystals of Arborea

3. Screenshoty ze hry Crystals of Arborea

4. Ishar I: Legend of the Fortress

5. Screenshoty ze hry Ishar I: Legend of the Fortress

6. Ishar II: Messengers of Doom

7. Screenshoty ze hry Ishar II: Messengers of Doom

8. Ishar III: The Seven Gates of Infinity

9. Screenshoty ze hry Ishar III: The Seven Gates of Infinity

10. Odkazy na Internetu

1. Hry vytvořené ve společnosti Silmarils

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se seznámíme se čtveřicí RPG vytvořených francouzskou společností Silmarils. Jedná se o hru nazvanou Crystals of Arborea pocházející z roku 1990 a dále o herní trilogii Ishar, která vycházela v rozmezí let 1992 až 1995. Zejména tato herní trilogie, po technologické stránce vycházející z klasických čtverečkových dungeonů, se stala populární, a to především v Evropě. Ve skutečnosti však společnost Silmarils za více než patnáct let své existence vydala celkem 22 herních titulů. Ostatně v tomto seriálu jsme se již s jednou hrou společnosti Silmarils setkali. Jednalo se o hru Metal Mutant, kde se již projevilo pro Silmarils typické grafické zpracování celého herního světa, s nímž se později setkáme i v trilogii Ishar.

Obrázek 1: Hra Metal Mutant společnosti Silmarils vydaná pro Amigu – specifikace jednoho typu robota, kterého hráč ovládá.

V následující tabulce jsou vypsány všechny hry vydané společností Silmarils:

# Hra Rok vydání
1 Manhattan Dealers 1987
2 Mad Show 1988
3 Le Fetiche Maya 1989
4 Targhan 1989
5 Windsurf Willy 1989
6 Colorado 1990
7 Crystals of Arborea 1990
8 Star Blade (Silmarils) 1990
9 Boston Bomb Club 1991
10 Metal Mutant 1991
11 Storm Master 1991
12 Xyphoes Fantasy 1991
13 Bunny Bricks 1992
14 Ishar I: Legend of the Fortress 1992
15 Ishar II: Messengers of Doom 1993
16 Transarctica 1993
17 Robinson's Requiem 1994
18 Ishar III: The Seven Gates of Infinity 1995
19 Deus 1996
20 Time Warriors 1997
21 Asghan: The Dragon Slayer 1998
22 Arabian Nights 2001

Obrázek 2: Metal Mutant pro Amigu – hlavní menu hry.

Obrázek 3: Metal Mutant pro Amigu – první úroveň se odehrává v džungli.

Obrázek 4: Metal Mutant pro Amigu – robot typu Tank.

Obrázek 5: Metal Mutant pro Amigu – robot typu Dino.

Obrázek 6: Metal Mutant pro Amigu – robot typu Cyborg.

Obrázek 7: Metal Mutant pro Amigu – další obrazovka z první úrovně.

2. Crystals of Arborea

První hrou, s níž se v dnešním článku podrobněji seznámíme, je titul nazvaný Crystals of Arborea. Tato poněkud neprávem opomíjená hra byla vydána v roce 1990, pro některé platformy až v roce 1991. Jedná se o klasický čtverečkový dungeon, který se však od ostatních dungeonů své éry (Dungeon Master, Eye of Beholder, Lands of Lore) odlišoval především v tom, že se skupina postav řízená hráčem nepohybovala v podzemních prostorách, ale na zemském povrchu, což celé hře dodalo zvláštní a do té doby málo známou atmosféru. Ostatně pohybu po zemském povrchu zůstala společnost Silmarils věrná i v herní trilogii Ishar popsané v navazujících kapitolách. Dalším zajímavým prvkem viditelným na první pohled je změna výhledu na herní svět – tento výhled nyní zabírá prakticky celou obrazovku, pouze v dolní části zůstalo vyhrazené místo na kompas spojený s hodinkami, ikony hrdinů a klasické ovládací šipky (které však mají poněkud odlišný význam, než je zvykem, například šipkou dolů se postavy ve světě otočí).

Obrázek 8: Logo společnosti Silmarils ve verzi pro grafickou kartu EGA (Crystals of Arborea).

V této hře se taktéž ukazuje zkušenost grafiků pracujících pro Silmarils, protože všechny scény (zejména scény odehrávající se v lese) jsou krásně prokresleny, a to i ve verzi pro PC, kde byla využita buď grafická karta EGA (tj. režim 320×200 s pouhými šestnácti barvami) nebo dokonce CGA (čtyři barvy; raději na tento zcela šílený výrobek firmy IBM zapomeňme). Všechny screenshoty této hry uvedené v článku používají právě zmíněný režim se šestnácti barvami. Hra Crystals of Arborea taktéž nabízela hráčům další zajímavost – změnu denní doby a s ní související příchody noci. Právě tato „maličkost“ dodává hře na autentičnosti (v původních čtverečkových dungeonech se hráči pohybovali v kobkách a svítili si loučemi, takže těch se změna denní doby netýkala). Jinak velmi pěkně propracovaná hra Crystals of Arborea má jen jednu vadu: zvláštní systém soubojů, které neprobíhají v 3D zobrazení, ale na jakési šachovnici, po níž se jednotlivé postavy i NPC pohybují a útočí na sebe (v Realms of Arkania je použit podobný systém, ale postavy jsou zde zobrazeny v isometrickém promítání).

Obrázek 9: Intro ke hře Crystals of Arborea.

3. Screenshoty ze hry Crystals of Arborea

Vzhledem k tomu, že se většina her vydaných společností Silmarils vyznačuje zajímavým a většinou i unikátním grafickým zpracováním, bude ke každé dnes popisované hře přidáno větší množství screenshotů, aby bylo možné získat alespoň základní představu o atmosféře jednotlivých titulů.

Obrázek 10: Informace o autorech hry Crystals of Arborea.

Obrázek 11: Volba charakteristik postav vybíraných do party.

Obrázek 12: Volba charakteristik postav vybíraných do party.

Obrázek 13: Rozdělování bodů mezi jednotlivé základní charakteristiky.

Obrázek 14: Parta je úplná, hra tedy může začít.

Obrázek 15: Důležitou částí uživatelského rozhraní je interaktivní mapa.

Obrázek 16: A toto je naše skupina, která se vydává za dobrodružstvím.

Obrázek 17: Při troše štěstí (a s manuálem) je zde možné získat nové znalosti.

Obrázek 18: Krásně prokreslená grafika využívající jen šestnáct barev.

Obrázek 19: Obrazovka použitá při soubojích.

Obrázek 20: Změna barevné palety při stmívání.

Obrázek 21: Obrazovka použitá při soubojích.

Obrázek 22: I v noci je možné navštívit les, ovšem na vlastní nebezpečí.

Obrázek 23: Noční putování.

Obrázek 24: Stručný návod je přímo součástí herního engine.

Obrázek 25: Popis dostupných kouzel.

Obrázek 26: Popis dostupných kouzel.

Obrázek 27: Popis dostupných kouzel.

Obrázek 28: Konec hry, už zase???

Obrázek 29: Nová parta se vydává za dobrodružstvím.

Obrázek 30: Pokud neutečeme, začne souboj a přitom postavy nemají prakticky žádné zbraně.

4. Ishar I: Legend of the Fortress

V roce 1992 vydala společnost Silmarils další hru spadající do žánru RPG, která se jmenovala Ishar: Legend of the Fortress. Tato hra byla určena pro osobní mikropočítače Amiga, Atari ST, Macintosh a samozřejmě i v té době již velmi rozšířená PCčka. Jednalo se o klasický čtverečkový dungeon založený na základních konceptech představených už v Dungeon Masterovi, ovšem většina herního děje se poměrně netypicky odehrávala v exteriérech, na rozdíl od naprosté většiny dalších dobových čtverečkových dungeonů, v nichž se postavy pohybovaly, jak ostatně samotný název „dungeon“ naznačuje, v podzemí. Díky pohybu ve venkovním prostoru bylo umožněno do hry Ishar přidat mnohem větší množství fantasy prvků, například putyky, ve kterých bylo možné se dozvědět důležité informace, potoky, jezera, přístavy, vesnice apod. I způsob vykreslení scény se odlišoval od běžných dungeonů, protože se vzdálenější předměty neztrácely ve tmě, ale v mlze (což je podle mého názoru ještě působivější).

Obrázek 31: Logo společnosti Silmarils ve verzi pro grafickou kartu VGA (Ishar).

Celý herní svět Ishar: Legend of the Fortress obsahuje přibližně dvacet tisíc lokací (v některých materiálech se objevuje i mnohem vyšší číslo, ale tam se jedná o počet „pohledů“), což je zhruba třikrát více, než v již mnohokrát zmíněném Dungeon Masterovi. Zatímco však v Dungeon Masterovi je velká část políček zaplněna zdmi dungeonu a hra neobsahuje žádnou mapu (a kompas je nutné nejdříve nalézt a nějaký hráč ho musí mít v ruce), je v Isharovi dostupná mapa a kompas je zobrazen již od samotného začátku hry, což je při orientaci ve volném prostoru velmi důležité; možná ještě o to důležitější, že je zde poněkud nelogicky prohozeno ovládání pohybu s využitím numerického bloku klávesnice: v Dungeon Masterovi i v dalších dílech série Ishar slouží klávesy 1 a 3 k úkrokům a klávesy 4 a 5 k otáčení, kdežto ve hře Ishar I je tomu přesně naopak (a naopak jsou zobrazeny i příslušné šipky na obrazovce).

Obrázek 32: Krátké intro ve hře Ishar: Legend of the Fortress.

Zajímavá a unikátní byla i práce s postavami. Ve hře Ishar nebyla možná volba charakteristik postav, na rozdíl od některých dalších RPG. Hra začala s jedinou postavou a další postavy bylo nejdříve nutné najmout. Maximální počet lidí (resp. nejenom lidí, ale i elfů atd.) ve skupině se zvýšil na pět a přibyla možnost měnit jednotlivé osoby i v průběhu hry, ovšem za předpokladu, že se navzájem snesou. Přelomová byla i možnost zabití některé z postav ve skupině, což ovšem mohlo být problematické, protože jiný člen skupiny se mohl zbytku týmu pomstít – vše opět záviselo na vzájemných vztazích mezi členy skupiny. Poněkud zvláštní je i další vlastnost Ishara I – při ukládání hry se muselo za tuto možnost zaplatit, což znamenalo, že zejména v počátečních fázích nebylo možné hru často ukládat a obnovovat (nejedná se o zcela špatný nápad, ovšem mně tato vlastnost nebyla příjemná). Poměrně unikátní byl i systém soubojů, o tom si řekneme blíže v kapitole věnované druhému dílu této trilogie.

Obrázek 33: Podle mého názoru jeden z nejlépe nakreslených úvodních obrázků ke hře vůbec.

5. Screenshoty ze hry Ishar I: Legend of the Fortress

Obrázek 34: Návštěva ve vesnici.

Obrázek 35: Tuto slečnu určitě přibereme do party.

Obrázek 36: Návštěva vesnické hospody nabízí mj. možnost nabrat do party další dobrovolníky.

Obrázek 37: Při nabírání dalších členů do skupiny se provádí hlasování.

Obrázek 38: Za nemalý poplatek se zde mohou postavy naučit nová kouzla.

Obrázek 39: Obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané postavě (charakteristiky + inventář).

Obrázek 40: V pravé části je vidět „strategická šachovnice“, na níž lze provést rozmístění jednotlivých postav ze skupiny.

Obrázek 41: Tento divný chlápek přináší poselství od místních bohů.

Obrázek 42: Souboj v reálném čase.

Obrázek 43: Zde je možné postavy postupně vytrénovat, opět za poplatek.

Obrázek 44: Příběh se hráč dozvídá postupně.

Obrázek 45: Z těchto skřetů lze v některých případech „vymlátit“ drobné předměty.

Obrázek 46: Pro sérii Ishar typická krajina s vodou.

Obrázek 47: Pro sérii Ishar typická krajina s vodou.

Obrázek 48: Návštěva u medvědů v ZOO.

Obrázek 49: Reklama vytesaná v runách?

Obrázek 50: Neslavný konec hry.

6. Ishar II: Messengers of Doom

Na první díly trilogie Ishar navázal v roce 1993 další čtverečkový dungeon nazvaný Ishar 2: Messengers of Doom, jenž byl opět určený pro počítače Amiga, Atari ST a PCčka. Samotný herní princip a z velké části i grafické provedení zůstalo zachováno, ovšem došlo i k několika změnám, které vylepšily zejména celkovou atmosféru této hry, která podle mého názoru ve své době nesla srovnání snad jen s Dungeon Masterem II (příkladem může být již první ostrov s mnoha jezírky, z nichž se ozývá kvákání žab atd.). Jednou z vlastností druhého dílu Ishara je například pravidelné střídání mezi denní a noční dobou, což prakticky znamená, že v noci nejsou otevřené obchody (obchodník vás v noci maximálně seřve), ale naproti tomu do některých nočních klubů a hospod je možné přijít pouze až po soumraku. Taktéž došlo ke zjednodušení ukládání pozice ve hře, protože v původním Isharu 1 se při každém uložení hry ztratila část zlata, které hráči nesli, zatímco ve druhém dílu je ukládání řešeno lidštějším způsobem :-)

Obrázek 51: Intro ve hře Ishar 2: Messengers of Doom.

I přesto, že je tato hra – původně dodávaná samozřejmě na disketách – dosti malá (cca 2,2 MB po instalaci, což je jen nepatrně více, než v případě prvního dílu), má každý z ostrovů herního světa odlišnou grafickou podobu. Způsob animace protivníků je však stále poměrně jednoduchý, většinou se jedná o pouhé dvě až tři fáze pohybu. Oproti prvnímu dílu se vylepšilo a současně i zjednodušilo ovládání; týká se to jak logicky uspořádaných šipek pro pohyb, tak i umístění ikonek pro boj (ruce držící zbraň) na jedno místo na obrazovce i náhradu původního menu pro každou postavu jednodušším ikonovým menu – zde se Ishar pravděpodobně snažil přiblížit Dungeon Masterovi (a je to dobře, v této oblasti není zapotřebí být vždy křečovitě a za každou cenu odlišný). Rozšířil se i repertoár kouzel a ve hře se dokonce objevila možnost využívat pro plnění některých úkolů zvířata (sokol, zajíc atd.). Ishar II je pro mnoho hráčů nejpovedenější hrou celé série a současně i představitel klasických čtverečkových dungeonů, které v tomto období zažívaly období své největší slávy.

Obrázek 52: Intro ve hře Ishar 2: Messengers of Doom.

7. Screenshoty ze hry Ishar II: Messengers of Doom

Obrázek 53: Intro ke hře Ishar II: Messengers of Doom.

Obrázek 54: Vkusně vyvedená obrazovka s informacemi o autorech.

Obrázek 55: Obrazovka s charakteristikou vybrané postavy i s jejím inventářem.

Obrázek 56: Hned na začátku čeká hráče souboj (kterému se však lze vyhnout).

Obrázek 57: Další souboj.

Obrázek 58: Krásně zpracované prostředí (pravděpodobně lužního) lesa.

Obrázek 59: Atmosféru hry doplňují menhiry.

Obrázek 60: Interaktivní mapa.

Obrázek 61: Krabičku s lebkou není radno krást nepřipravený.

Obrázek 62: Ah, civilizace…

Obrázek 63: Návštěva ve vesnici.

Obrázek 64: Obchod s různým vybavením lze navštívit ve dne.

Obrázek 65: Tohoto divného človíčka vezmeme do party.

Obrázek 66: Nábor dalších členů lze provést v hospodě.

Obrázek 67: Vstup do přístavu.

Obrázek 68: Prosté násilí se nemusí vždy vyplatit.

Obrázek 69: Vstup do další vesnice utápějící se v mlze.

Obrázek 70: Opět často viděná obrazovka s koncem hry.

8. Ishar III: The Seven Gates of Infinity

Posledním dílem z dnes popisované herní trilogie Ishar je hra nesoucí název Ishar 3: Seven Gates of Infinity, která byla společností Silmarils vydaná v roce 1994. Programátoři i grafici se při vývoji třetího dílu Ishara snažili o udržení autenticity, což například znamená, že nedošlo k významnější změně ve způsobu pohybu po herním světě, což je jen dobře, protože si celá hra zachovává svou poměrně netypickou „isharovskou“ atmosféru, zejména v těch oblastech herního světa, kde se postavy pohybují bažinami či lesy. V tomto díle je možné využít postavy importované z předchozích dvou dílů, což je princip vzdáleně podobný minule popsanému dungeonu Chaos Strikes Back (a navíc se jedná o dobrou reklamu na předchozí hry). Kromě toho se zde – v celé trilogii poprvé – objevuje možnost „naklikat“ si charakteristiky postav před začátkem samotné hry, což tento díl Ishara přibližuje klasickým RPG (série Ultima apod.).

Obrázek 71: Animované intro ke hře Ishar III: The Seven Gates of Infinity (varianta vydaná na CD).

K určitým změnám došlo v použité grafice, v níž sice zůstaly některé grafické prvky zachovány z předchozího dílu (obličeje postav, předměty), ovšem tvůrci se rozhodli pro poněkud zvláštní úpravu – lidští NPC mají digitalizované obličeje, což se – alespoň podle mého názoru – do této jinak ručně kreslené hry příliš nehodí. Hra byla vydaná jak na disketách, tak i na CD, přičemž ve verzi uložené na CD je přiloženo dosti nepovedené intro, které již na dálku prozrazuje 3D Studio :-) Všechny tři díly série Ishar byly později vydány pod souhrnným názvem Ishar Trilogy, před několika lety byla dokonce vydána nová kompilace těchto her (Ishar Compilation) určená pro systém Microsoft Windows. Na serveru Gog je nabízena původní trilogie, kde se jednotlivé hry spouští v DOSBoxu a tím pádem bez problémů jedou i v Linuxu.

Obrázek 72: Animované intro ke hře Ishar III: The Seven Gates of Infinity (varianta vydaná na CD).

9. Screenshoty ze hry Ishar III: The Seven Gates of Infinity

Obrázek 73: Hlavní menu hry Ishar III: The Seven Gates of Infinity.

Obrázek 74: Informace o tvůrcích hry Ishar III: The Seven Gates of Infinity.

Obrázek 75: Tvorba postav vybíraných do skupiny ve stylu klasických RPG.

Obrázek 76: Tvorba postav vybíraných do skupiny ve stylu klasických RPG.

Obrázek 77: Příběh začíná pro tuto sérii netypicky ve městě.

Obrázek 78: Všimněte si digitalizovaného ksi…obličeje.

Obrázek 79: Obrazovka s vlastnostmi postavy se podobná stejné obrazovce z předchozího dílu.

Obrázek 81: Obrazovka s vlastnostmi postavy se podobná stejné obrazovce z předchozího dílu.

Obrázek 82: Namísto v podzemí se bloudí po městě.

Obrázek 83: Ovšem k dispozici je i mapa.

Obrázek 84: Toto je členka speciální skupiny.

Obrázek 85: I ve městě je možné potkat nepřátele.

Obrázek 86: Hrad.

Obrázek 87: Hrad.

Obrázek 88: Další NPC s digitalizovaným obličejem.

Obrázek 89: Návštěva hospody; klasická scéna z mnoha RPG a samozřejmě i ze všech tří her série Ishar.

Obrázek 90: Nábor nových členů.

ICTZ24 early

Obrázek 91: Někteří členové týmu se nebudou mít rádi.

Obrázek 92: (Znovu) často viděná obrazovka s koncem hry.

10. Odkazy na Internetu

 1. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 2. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 3. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 4. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 5. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 6. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 7. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 8. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 9. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 10. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 11. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 12. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 13. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 14. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 15. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 16. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 17. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 18. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 19. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 20. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 21. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 22. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 23. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 24. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 25. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 26. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 27. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 28. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 29. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 30. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 31. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 32. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 33. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 34. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 35. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 36. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 37. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 38. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 39. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 40. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 41. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 42. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 43. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 44. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 45. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 46. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 47. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 48. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 49. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 50. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 51. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 52. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 53. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 54. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 55. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 56. Oldgames.sk: Shadows ver Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 57. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 58. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 59. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 60. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 61. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 62. Might and Magic
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 63. Might and Magic
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 64. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 65. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 66. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 67. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 68. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 69. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 70. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 71. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 72. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 73. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 74. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 75. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 76. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 77. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 78. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 79. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 80. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 81. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 82. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 83. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 84. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 85. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 86. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 87. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 88. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 89. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 90. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 91. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 92. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 93. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 94. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 95. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 96. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 97. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 98. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 99. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 100. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 101. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 102. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 103. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 104. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 105. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 106. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 107. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 108. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 109. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 110. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 111. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 112. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 113. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 114. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 115. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 116. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 117. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 118. Angband a její klony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 119. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 120. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 121. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)

Byl pro vás článek přínosný?