Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (130. část – české dungeony a série Elvira)

12. 6. 2014
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si nejprve popíšeme dvojici českých dungeonů nazvaných Rytíři Grálu a Asmodeus. Posléze se budeme zabývat ve své době populární herní sérií Elvira, která stojí na poněkud nejasném pomezí mezi adventurou, dungeonem a survival horrorem.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (130. část – české dungeony a série Elvira)

2. České dungeony

3. Rytíři grálu

4. Screenshoty ze hry Rytíři grálu

5. Asmodeus

6. Screenshoty ze hry Asmodeus

7. Elvira: Mistress of the Dark

8. Screenshoty ze hry Elvira: Mistress of the Dark

9. Elvira II: The Jaws of Cerberus

10. Screenshoty ze hry Elvira II: The Jaws of Cerberus

11. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (130. část – české dungeony a série Elvira)

Poměrně rozsáhlé téma RPG her implementovaných ve formě „klasických“ čtverečkových dungeonů se postupně chýlí ke svému závěru. Prozatím jsme se však nezabývali popisem českých čtverečkových dungeonů, což dnes částečně napravíme, protože si stručně popíšeme hru Rytíři grálu a taktéž druhý (dosti ambiciózní) projekt Asmodeus. Ve druhé části tohoto článku se budeme zabývat herní sérií Elvira, konkrétně dvojicí her nazvaných Elvira: Mistress of the Dark a Elvira II: The Jaws of Cerberus. Tyto hry používají podobné zobrazení jako klasické čtverečkové dungeony a využívají i další koncepty z RPG her (vlastnosti hrdiny, soubojový systém), ovšem ve skutečnosti se jedná o poměrně úspěšný mix klasických RPG, grafických adventur (typu „point and click“) a taktéž survival horroru. Všechny dnes popisované hry jsou vypsány v následující tabulce:

Kapitola Hra Rok vzniku
3 Rytíři grálu 1995
5 Asmodeus 1997
7 Elvira: Mistress of the Dark 1990
9 Elvira II: The Jaws of Cerberus 1992

Obrázek 1: Logo výrobce původního českého dungeonu Rytíři Grálu.

2. České dungeony

Hry spadající do žánru RPG a především pak čtverečkové dungeony byly v našich zemích velmi populární a propagované, a to jak mezi vlastníky počítačů IBM PC, tak i mezi majiteli osobních počítačů Atari ST a Amiga. Není tedy divu, že se ve druhé polovině devadesátých let minulého století objevilo hned několik českých her spadajících do této kategorie; ať již se jedná o poněkud méně úspěšné (ale zajímavé) hry typu Rytíři grálu, Asmodeus a Prokletí Eridenu či o mnohem úspěšnější a taktéž propracovanější hru Brány Skeldalu. Některé české čtverečkové dungeony jsou dnes sice poněkud přehlíženy, což je však škoda, protože i když se nejednalo o hry, které by dobyly svět (ale i k takovým titulům se později dostaneme!), stále se jedná o zajímavé hry, jež poměrně názorně ukazují limity, k nimž lze dojít s poměrně malým vývojářským týmem a (pravděpodobně) i dosti omezenými finančními prostředky. Ostatně podobných projektů ve světě vznikla celá řada, k našim hráčům se však většinou dostaly většinou pouze „áčkové“ tituly typu Dungeon Master a Lands of Lore, s nimiž se dá udržet krok jen velmi těžko :-)

Obrázek 2: Úvodní obrazovka českého dungeonu Rytíři Grálu.

3. Rytíři grálu

Prvním skutečně seriózním projektem, jehož cílem bylo vytvoření komerčně prodávaného čtverečkového dungeonu, je hra nazvaná Rytíři grálu, která vyšla v roce 1995 (což nabízí zajímavé srovnání s tehdejší světovou produkcí). Autoři se v příběhu drželi známé legendy o svatém grálu, která je v intru „převyprávěna“, takže se hráč dozvídá, že cílem je najít svatý grál a s jeho pomocí vyléčit nemocného krále Artuše. Samotné zpracování hry je založeno na klasickém čtverečkovém dungeonu, ovšem je možné si nastavit plynulejší animace při přeskoku mezi jednotlivými políčky, což částečně navozuje dojem plynulého pohybu. Herní svět, který je mimochodem poměrně rozsáhlý, i když ne tak členitý, jako v některých jiných dungeonech (kde má doslova každá dlaždice svůj význam), je rozdělen do několika prostředí (hrad, vesnice atd.), v němž se pohybuje velké množství postav, s nimiž však kupodivu není možné většinou žádným způsobem komunikovat.

Obrázek 3: Informace o tvůrcích hry Rytíři grálu.

RPG část hry je zpracována podobně, jako v mnoha dalších dungeonech – rytíř ovládaný hráčem má několik charakteristik, které se postupně mění; v případě potřeby je možné odpočívat, navléci na rytíře nějakou zbroj, kouzlit atd. Systém soubojů částečně připomíná způsob boje v dále popsané herní sérii Elvira, je tedy poněkud jednotvárný a nelze zde využít různé finty, na které mohou být zvyklí hráči jiných čtverečkových dungeonů. Grafická stránka Rytířů grálu podle mého názoru není – s ohledem na dobu vzniku a tuzemské možnosti – vůbec špatná. Velkým pomocníkem je automapping, který zde skutečně může pomoci, protože prostory, po nichž se hráč pohybuje, jsou velmi rozsáhlé.

Obrázek 4: Informace o tvůrcích hry Rytíři grálu.

4. Screenshoty ze hry Rytíři grálu

Podívejme se nyní na několik screenshotů ze hry Rytíři grálu, z nichž je patrný jak způsob ovládání, tak i celkové grafické ztvárnění.

Obrázek 5: Intro – převyprávěná a upravená artušovská legenda.

Obrázek 6: Intro – převyprávěná a upravená artušovská legenda.

Obrázek 7: Intro – převyprávěná a upravená artušovská legenda.

Obrázek 8: Charakteristiky hlavního hrdiny, tentokrát popsané česky.

Obrázek 9: Pohyb po hradu Kamelot.

Obrázek 10: Zobrazení charakteristik hrdiny v RPG stylu.

Obrázek 11: Inventář.

Obrázek 12: Rytíř má poněkud květnatou mluvu :-)

Obrázek 13: Ukázka možností automapingu.

Obrázek 14: Hrad Kamelot je dosti rozsáhlý.

Obrázek 15: Hmm oběd…

Obrázek 16: Schody ze spodní části hradu.

Obrázek 17: Zajímavá maličkost – stejné předměty lze někdy uložit na stejné místo v inventáři (zde dva bochníky chleba).

Obrázek 18: Základní charakteristiky hrdiny jsou zobrazeny pod ikonou jeho obličeje.

Obrázek 19: Ne všechny předměty lze vždy použít.

Obrázek 20: Game over.

5. Asmodeus

Druhým tuzemským dungeonem, o němž se v dnešním článku zmíníme, je projekt nazvaný Asmodeus, což je mimochodem název odvozený od jména tohoto démona. Tato hra vznikla v roce 1997 a možná i z toho důvodu zde můžeme vidět v porovnání s Rytíři grálu mnohá vylepšení, která se týkají jak technického zpracování, tak i například grafiky. Už při spuštění dema (určeného pro DOS, stejně jako samotná hra) je patrné, že prostředí této hry je poměrně variabilní (středověký výtah atd.).

Obrázek 21: Logo společnosti, která Asmodea vytvořila.

Jak je u klasického čtverečkového dungeonu očekáváno, nalezneme v Asmodeovi i RPG prvky, které jsou poměrně dobře vyváženy (u některých dalších RPG her totiž může dojít k tomu, že se vlastnosti postavy postupně zlepší do takové míry, že se ze hry stane bezduchá a k tomu nevyvážená mlátička). Zajímavé je, že v Asmodeovi nenajdeme podporu automappingu, čímž autoři pravděpodobně chtěli hru poněkud natáhnout, protože herní svět není nijak obrovský (to ovšem není ani v přece jen variabilnějším DM2 :-). I přes některé menší nedostatky se jedná o velmi zajímavou hru, kterou až později překonaly Brány Skeldalu.

Obrázek 22: Začátek dema.

6. Screenshoty ze hry Asmodeus

Opět si ukážeme několik screenshotů, tentokrát získaných pouze z relativně krátkého (ale funkčního) dema.

Obrázek 23: Přízemí tvrze.

Obrázek 24: Středověký výtah.

Obrázek 25: Horní patro tvrze.

Obrázek 26: Rozhled ze vchodu do tvrze.

Obrázek 27: Jednoduchý úkol – zapálit svíci, aby se objevily klíče.

Obrázek 28: A máme druhý klíč.

Obrázek 29: Demo není příliš rozsáhlé, to však příliš nevadí.

Obrázek 30: Přízemí tvrze.

Obrázek 31: Statický obrázek z dema.

Obrázek 32: Česko-anglické prostředí konfiguračního programu :-)

7. Elvira: Mistress of the Dark

V roce 1990 začala distribuční společnost Accolade nabízet hru nazvanou Elvira: Mistress of the Dark. Tato hra byla vytvořena ve vývojářské firmě Horrorsoft, což byla pobočka známější firmy Adventure Soft Publishing (vyrábějící textovky, ale i sérii Simon the Sorcerer). Hra Elvira: Mistress of the Dark se snaží propojit několik herních žánrů, především RPG založené na čtverečkovém dungeonu (způsob zobrazení i pohybu postav ve hře), grafickou adventuru typu „point and click“ a taktéž zde nalezneme prvky survival horroru, což je subžánr asi nejlépe reprezentovaný hrami Alone in the Dark či modernější hrou Resident Evil. Hráč zde ovládá hlavního hrdinu, který má za úkol pomoci osvobodit čarodějku Elvíru uvězněnou na svém hradě Killbragant monstry, které se jí podařilo omylem vyvolat. Po vstupu do hradu (a trošku trapném uvěznění hned na samotném začátku) se hráč může pohybovat jak v prostorách hradu, tak i v přilehlé zahradě i v podzemí.

Obrázek 33: Logo firmy Horrorsoft i s Elvírou.

Adventure prvky (hledání a používání předmětů) jsou kombinovány s dialogy a taktéž se souboji. Ovšem právě souboje tvoří pravděpodobně tu nejméně záživnou část hry, neboť hráč musí stále dokola vybírat mezi několika formami útoku a obrany (kéž by zde bylo možné využívat například dveře jako v Dungeon Masterovi nebo prostě před soubojem utéct!). Vzhledem k tomu,že existuje jen několik typů protivníků a malé množství zbraní, jsou souboje již v počátečních fázích hry spíše zdržujícím prvkem, který kazí jinak velmi pěkně vypracovanou „adventurní“ a horrorovou část (vyniká především její grafické zpracování, zejména při použití grafické karty VGA; na grafické kartě EGA je samozřejmě barevné podání poněkud horší).

Obrázek 34: Intro.

8. Screenshoty ze hry Elvira: Mistress of the Dark

Podívejme se na několik screenshotů z této horrorové hry:

Obrázek 35: Intro.

Obrázek 36: Vstup do hradu – začátek hry.

Obrázek 37: Hráč je hned na začátku uvězněn.

Obrázek 38: Hráč je hned na začátku uvězněn.

Obrázek 39: Jeden ze zdlouhavých soubojů.

Obrázek 40: Chystá se další souboj.

Obrázek 41: Možností smrti nabízí tato hra nepřeberně.

Obrázek 42: Schodiště v dungeon stylu.

Obrázek 43: Elvíra čeká ve své kuchyni/laboratoři.

Obrázek 44: Jeden ze zdlouhavých soubojů.

Obrázek 45: Horní patro hradu.

Obrázek 46: Ve hře se objevuje i vlkodlak.

Obrázek 47: Ve hře se objevuje i vlkodlak.

Obrázek 48: Další dungeon.

Obrázek 49: Další dungeon.

Obrázek 50: Jedna z mnoha hradních věží.

Obrázek 51: Výhled z hradní věže.

Obrázek 52: Hráč se může potopit i do studny.

Obrázek 53: Poněkud sarkastická Elvíra přišla osvobodit hráče.

Obrázek 54: Pohyb po zahradě v okolí hradu.

9. Elvira II: The Jaws of Cerberus

Dva roky po vydání hry Elvira: Mistress of the Dark vyšlo její pokračování nazvané Elvira II: The Jaws of Cerberus. Tvůrci se i v této hře drželi stejného způsobu zpracování, tj. hlavní hrdina vidí herní svět ze svého pohledu a může se v tomto světě pohybovat po skocích, podobně jako v klasických čtverečkových dungeonech. Vzhledem k tomu, že hra po instalaci zabrala na pevném disku přibližně dvojnásobek místa v porovnání s dílem prvním, mohlo dojít jak k rozšíření herního světa, tak i k vytvoření většího množství statických obrázků, animací i protivníků. Děj se odehrává v různých prostředích, například i (v hororových hrách poměrně oblíbeném) kostele. Zajímavé je, že i když se děj odehrává v současnosti, může hráč používat magii.

Obrázek 55: Poněkud upravené logo distributora Accolade.

Ve stejném roce jako Elvira II: The Jaws of Cerberus vyšla i hra Alone in the Dark, která ovlivnila další vývoj survival horroru dosti odlišným směrem, o čemž se ostatně v tomto seriálu ještě zmíníme.

Obrázek 56: Stejný úvodní obrázek jako v první části této herní série.

10. Screenshoty ze hry Elvira II: The Jaws of Cerberus

Prostředí hry Elvira II: The Jaws of Cerberus je poněkud pestřejší, než tomu bylo v díle prvním, což je ostatně patrné i ze screenshotů.

Obrázek 57: Úvodní obrazovka hry Elvira II: The Jaws of Cerberus.

Obrázek 58: Začátek hry.

Obrázek 59: Studio, v níž se odehrává přibližně čtvrtina hry.

Obrázek 60: Navštívit je možné i zaparkované automobily.

Obrázek 61: Uvnitř studia.

Obrázek 62: Zdánlivě (?) nijak nebezpečné akvárium.

Obrázek 63: Prostředí kostela nemůže v žádném horroru chybět.

Obrázek 64: Tato čtvrtina hry trošku připomíná sérii Alien.

Obrázek 65: Prostředí jako ze skutečného dungeonu.

Obrázek 66: Prostředí jako ze skutečného dungeonu.

Obrázek 67: Prostředí jako ze skutečného dungeonu.

Obrázek 68: Zombie nebo upír.

Obrázek 69: Procházka bezpečnou ulicí.

Obrázek 70: Kuchyň.

cyber23

Obrázek 71: Dřevěný dům – to v této hře nevěští nic dobrého.

Obrázek 72: … a je to zase tady.

11. Odkazy na Internetu

 1. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 2. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 3. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 4. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 5. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 6. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 7. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 8. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 9. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 10. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 11. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 12. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 13. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 14. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 15. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 16. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 17. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 18. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 19. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 20. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 21. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 22. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 23. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 24. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 25. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 26. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 27. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 28. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 29. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 30. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 31. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 32. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 33. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 34. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 35. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 36. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 37. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 38. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 39. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 40. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 41. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 42. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 43. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 44. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 45. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 46. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 47. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 48. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 49. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 50. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 51. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 52. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 53. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 54. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 55. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 56. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 57. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 58. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 59. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 60. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 61. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 62. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 63. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 64. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 65. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 66. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 67. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 68. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 69. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 70. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 71. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 72. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 73. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 74. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 75. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 76. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 77. Might and Magic
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 78. Might and Magic
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 79. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 80. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 81. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 82. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 83. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 84. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 85. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 86. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 87. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 88. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 89. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 90. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 91. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 92. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 93. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 94. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 95. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 96. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 97. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 98. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 99. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 100. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 101. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 102. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 103. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 104. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 105. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 106. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 107. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 108. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 109. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 110. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 111. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 112. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 113. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 114. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 115. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 116. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 117. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 118. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 119. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 120. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 121. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 122. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 123. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 124. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 125. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 126. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 127. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 128. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 129. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 130. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 131. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 132. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 133. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 134. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 135. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 136. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)

Byl pro vás článek přínosný?