Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky II)

24. 7. 2014
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se již podruhé budeme společně zabývat textovkami vyvinutými v tuzemsku. Popíšeme si jedny z nejznámějších klasických textovek, zejména tituly Indiana Jones a Chrám zkázy, Pomsta šíleného Ataristy, Město robotů a Belegost.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky II)

2. Indiana Jones a Chrám zkázy

3. Prudent Dactyl

4. Multi Pascal 2.7 aneb Pomsta šíleného Ataristy

5. Arnal a dva dračí zuby

6. Město robotů

7. Belegost pro ZX Spectrum

8. Belegost pro IBM PC

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky II)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se již podruhé budeme zabývat překvapivě rozsáhlým světem českých textovek. Zatímco minule jsme se zmiňovali mj. i o hrách vzniklých překladem původně anglicky „mluvicích“ textovek, všechny dnes popisované hry vznikly v tuzemsku a jejich inspirace jinými textovkami je jen nepřímá. Popsány budou vybrané textovky, které vznikly ve druhé polovině osmdesátých let minulého století i v první polovině let devadesátých pro osmibitové mikropočítače ZX Spectrum (popř. pro počítače se Spectrem kompatibilní, včetně Didaktiku Gama), dále pak hry určené pro osmibitové domácí mikropočítače Atari a minimálně dvě hry – Město robotůBelegost – se dočkaly svého rozšíření na větší množství počítačů i dalších zařízení, což je v této oblasti spíše výjimečné (naprostá většina českých textovek vznikla pouze pro jeden typ mikropočítače a nebyla nikdy portována).

Obrázek 1: Pirate Adventure – zástupce původně cizojazyčných textovek přeložených do češtiny.

2. Indiana Jones a Chrám zkázy

Se hrami PokladPoklad 2 vyvinutými Františkem Fukou jsme se již seznámili v předchozí části tohoto seriálu. Při zpětném pohledu do minulosti je však možné říci, že se jednalo jen o jakési rozcvičky, protože FF začal hráče zásobovat i mnohem propracovanějšími hrami. V roce 1985, tedy ještě před vznikem slavného Podrazu 3 (viz též následující část), byla vydána textovka s názvem Indiana Jones a Chrám zkázy. Jednalo se o propracovanou hru s několika nezbytnými chytáky a velkým množstvím různých pastí, do kterých je hráč (především ten hráč, který si nekreslí mapu :-) neustále chytán. Hra se ovládá klasicky příkazy zadávanými z klávesnice, pohyb hráče v herním světě se řídí taktéž běžnými příkazy S, J, Z, V, N a D. Na tuto textovku přímo i nepřímo navázalo několik dalších dílů, o nichž se podrobněji zmíníme příště. Hra byla převedena i na počítače Atari, více si taktéž povíme příště.

Obrázek 2: Loading screen hry Indiana Jones a Chrám zkázy.

Obrázek 3: Informační obrazovka.

Obrázek 4: Informační obrazovka.

Obrázek 5: Začátek hry.

Obrázek 6: Začátek hry.

Obrázek 7: Jdu… a teď už vlastně padám.

Obrázek 8: Tento obrázek jsem viděl dosti často.

3. Prudent Dactyl

Již v předchozí části tohoto seriálu jsme si řekli, že mnoho (nejenom) tuzemských textovek bylo vyvinuto v programovacím jazyku BASIC, přesněji řečeno v dialektu BASICu dostupného pro osmibitový domácí mikropočítač, na němž daná textovka vznikala a byla spouštěna. Jednou z textovek naprogramovaných v Atari BASICu a určených tak pro všechny typy osmibitových mikropočítačů Atari s alespoň 48 kB RAM je hra nazvaná Prudent Dactyl pocházející z roku 1989. Hráčovým alter egem je v této hře ptakoještěr, což je poněkud netypické, ovšem umožňuje ve hře používat i příkazy typu „POUZIJ ZUBY“ apod. Díky tomu, že je hra vytvořená v BASICu, bylo velmi jednoduché prozkoumat její interní strukturu a naučit se tak některé triky, které Atari BASIC umožňoval využívat. Samotný parser byl velmi jednoduchý, podobně jako u mnoha dalších tuzemských textovek, a umožňoval zápis příkazů skládajících se z jednoho či dvou slov. Podobně jako tomu bylo i u mnoha dalších úspěšných textovek, i zde se hráči dočkali pokračování. Díky absenci jakékoli grafiky (kromě pseudografiky) bylo nahrávání hry poměrně rychlé i při použití kazetového magnetofonu.

Obrázek 9: Prudent Dactyl – úvodní obrazovka.

Obrázek 10: Prudent Dactyl – základní informace o hře.

Obrázek 11: Prudent Dactyl – ukázka uživatelského rozhraní hry.

Obrázek 12: Prudent Dactyl – velmi užitečný slovník.

Obrázek 13: Prudent Dactyl – zase se to nepovedlo…

Obrázek 14: Prudent Dactyl – ATASCII Art.

Obrázek 15: Prudent Dactyl – ukázka části zdrojového kódu této hry.

4. Multi Pascal 2.7 aneb Pomsta šíleného Ataristy

Dostáváme se k pravděpodobně nejznámější původní české textovce naprogramované pro osmibitové mikropočítače Atari. Tato hra pocházející z roku 1989 má dosti krkolomný titul Multi Pascal 2.7 aneb Pomsta šíleného Ataristy, ovšem většina hráčů ji zná jen pod zkráceným názvem Pomsta šíleného Ataristy. V této textovce má hráč za úkol nainstalovat takzvaný „likvidátor“ (což je nějaké podomácku zbastlené elektronické zařízení) do budovy Atari klubu v Odrách a zničit tak všechny zde připojené počítače. Dále se o příběhu „šíleného Ataristy“ pravděpodobně nemá smysl do všech podrobností zmiňovat, mnohem zábavnější je si hru spustit v emulátoru, popř. se alespoň podívat na přiložené screenshoty.

Obrázek 16: Pomsta šíleného Ataristy – úvodní obrazovka.

Jak je obvyklé, ovládá se celá hra jednoslovními či dvouslovními příkazy a zajímavá je taktéž závěrečná část, kdy musí hráč opustit budovu Atari klubu a odjet (přesněji řečeno ujet) ve stanoveném časovém limitu. Počítá se přitom reálný čas, nikoli počet provedených kroků. I tato veleúspěšná hra (která je mimochodem poměrně krátká a bez jinak obvyklých „zákysů“) se dočkala pokračování, o němž se zmíníme v některé z navazujících částí tohoto seriálu.

Obrázek 17: Pomsta šíleného Ataristy – intro.

Obrázek 18: Pomsta šíleného Ataristy – intro.

Obrázek 19: Pomsta šíleného Ataristy – intro.

Obrázek 20: Pomsta šíleného Ataristy – intro.

Obrázek 21: Pomsta šíleného Ataristy – prostředí hry.

Obrázek 22: Pomsta šíleného Ataristy – láhev s mlékem se určitě bude hodit.

Obrázek 23: Pomsta šíleného Ataristy – ukázka zkracování příkazů na tři znaky.

Obrázek 24: Pomsta šíleného Ataristy – chudinka kocourek.

Obrázek 25: Pomsta šíleného Ataristy – ve hře vystupují skuteční členové Atari klubu :-)

Obrázek 26: Pomsta šíleného Ataristy – vyřešení problémů se splašeným hřebíkem.

Obrázek 27: Pomsta šíleného Ataristy – vyřešení problémů se splašeným hřebíkem.

Obrázek 28: Pomsta šíleného Ataristy – konec se asi blíží.

(spoiler alert :-) Obrázek 29: Pomsta šíleného Ataristy – konec hry.

5. Arnal a dva dračí zuby

Další populární česká textovka, která byla vytvořena pro osmibitové domácí mikropočítače Atari, nese název Arnal a dva dračí zuby. Příběh hry je inspirován stejnojmenným komiksem Káji Saudka, ostatně i část úvodního textu hry pochází (nikoli zcela doslovně) z tohoto známého (a snad stále ještě dostupného) komiksu. Hra Arnal a dva dračí zuby je opět založena na jednoduchém parseru rozpoznávajícího jednoslovní i dvouslovní příkazy. U popisu lokací je poněkud otravné, že se za čárkami a tečkami ve větách nepoužívají mezery, takže je text relativně obtížně čitelný. Pravděpodobně se jedná o snahu autora napsat na jednu obrazovku co nejvíce textu, protože hra využívá standardní textový režim počítačů Atari se čtyřiceti znaky na řádku a přitom jsou popisy lokací poměrně bohaté (například v porovnání s dále zmíněnou hrou Město robotů nebo minimalisticky pojatou hrou Poklad [ZX Spectrum] zmíněnou v předchozí části seriálu).

Obrázek 30: Arnal a dva dračí zuby – úvodní obrazovka.

Obrázek 31: Arnal a dva dračí zuby – informace o této hře.

Obrázek 32: Arnal a dva dračí zuby – začátek hry s informacemi, které jsou napsány již v komiksu.

Obrázek 33: Arnal a dva dračí zuby – hmm, POMOC mi ve skutečnosti moc nepomáhá…

6. Město robotů

Textovka nazvaná Město robotů je zajímavá především svojí historií. Jedná se totiž o multiplatformní hru, která byla určena pro mnoho osmibitových domácích mikropočítačů používaných v tuzemsku: jednalo se samozřejmě o ZX Spectrum a Didaktik Gama, ale i o PMD 85, IQ 151, Sharp MZ 800 a Ondra (majitelé počítačů vybavených mikroprocesory MOS 6502 však měli v tomto případě smůlu). Hru Město robotů vydala společnost Zenitcentrum, která dokonce v součinnosti s několika státními institucemi vyhlásila celorepublikovou soutěž pro její dohrání. Myšlenka byla jednoduchá – hra se bude dopředu distribuovat na kazetách, ovšem aby byla soutěž spravedlivá, bude hra chráněna heslem, které bude k danému datu (21.9.1989) vyhlášeno po celé republice. Problém spočíval v tom, že mnozí hráči byli schopni heslo „konvalinka“ ze hry získat v předstihu (což se ostatně dalo očekávat, protože šlo skutečně o vstupní heslo a nikoli například o klíč použitý pro dekódování zbytku hry). Samotná hra se ovládá příkazy zadávanými z klávesnice, viz též přiložené screenshoty.

Obrázek 34: Originální hra bez loading screenu s obrázkem.

Obrázek 35: Začátek hry.

Obrázek 36: Tyto společnosti se podílely mj. i na distribuci hesla.

Obrázek 37: Herní příběh není příliš nápaditý.

Obrázek 38: Základní informace o hře.

Obrázek 39: Základní informace o hře.

Obrázek 40: Herní prostředí.

Obrázek 41: První šifra…

Obrázek 42: …je ve skutečnosti velmi jednoduchá.

7. Belegost pro ZX Spectrum

Další textovkou – a to textovkou velmi úspěšnou – je hra Belegost pocházející z roku 1989 (přesněji řečeno z tohoto roku pochází varianta této hry pro osmibitový domácí mikropočítač ZX Spectrum). Na rozdíl od mnohých dalších již popsaných textovek je Belegost odlišný hned v několika ohledech. První z odlišností spočívá v tom, že se příkazy nemusí zadávat ručně na klávesnici. Namísto toho se využívá systém ikon a rolovacích menu, takže odpadá nutnost hledat vhodná slova, opravovat chyby atd. Na druhou stranu je tento systém výhodný i pro vývojáře, neboť nemusí implementovat (někdy i dosti složitý) parser. Druhým rozdílem oproti mnoha dalším textovkám je velmi kvalitní hudba od Františka Fuky, která se přehrává jak na klasickém ZX Spectru 48k (přes beeper), tak i v mnohem lepším provedení v těch modelech ZX Spectra, které jsou vybaveny zvukovým čipem AY-3–8910/11/12.

Obrázek 43: Belegost pro ZX Spectrum – loading screen.

Třetím rozdílem oproti mnoha „klasickým textovkám“, který do značné míry souvisí s již zmíněným systémem menu, je způsob pohybu hlavního hrdiny v herním světě. Namísto často používaných příkazů typu Sever, Jih, Západ, Východ, Nahoru a Dolů (tyto příkazy se objevují již v původní hře Adventure, samozřejmě v anglické podobě), se v Belegostu používají logičtější příkazy typu „Jdi k jezírku“, „Jdi na louku“ atd. – ostatně použití kompasu a příkazů Sever/Jih… najdeme i v některých textovkách, které se odehrávají například na kosmické lodi, v níž tento způsob orientace pravděpodobně už vůbec nemá význam. Tato textovka, která již podle svého názvu naznačuje inspiraci dílem Tolkiena, používá kromě ikon a menu i velmi pěkný font, což je patrné ze screenshotů. Technickým zpracováním se jedná o jednu z nejlepších textovek pro osmibitové mikropočítače vůbec.

Obrázek 44: Belegost pro ZX Spectrum – informace o autorech hry.

Obrázek 45: Belegost pro ZX Spectrum – úvodní obrazovka.

Obrázek 46: Belegost pro ZX Spectrum – grafické uživatelské rozhraní hry.

8. Belegost pro IBM PC

Hra Belegost byla v pozdějších letech portována i na další typy mikropočítačů (včetně Atari ST) i na další zařízení. Jeden ze zdařilých portů vznikl i pro osobní mikropočítače IBM PC. Tato varianta Belegostu se v několika ohledech liší od verze určené pro ZX Spectrum. Již při prvním pohledu na screenshoty je patrné, že je grafické uživatelské rozhraní Belegostu zobrazeno inverzně, což je jen dobře, především s ohledem na poměrně nízkou obnovovací frekvenci použitého grafického režimu (aplikace s bílým pozadím výrazně více poblikává, resp. přesněji řečeno je zde poblikávání více viditelné a nepříjemné). Na screenshotech zobrazených v této kapitole je použitý monochromatický režim s rozlišením 640×480 pixelů s vlastním softwarově vykreslovaným fontem, který této hře podle mého názoru vyloženě „sluší“ (celkově je design uživatelského rozhraní velmi elegantní, až na úvodní obrazovku s obdélníky okolo nápisů :-).

Obrázek 47: Belegost pro IBM PC – úvodní obrazovka (srovnej s obrázkem číslo 43).

Způsob ovládání hry Belegost pomocí ikon a roletových menu zůstal zachován, ovšem díky využití myši je hra lépe ovladatelná než její původní varianta pro ZX Spectrum s kurzorovými klávesami nebo joystickem. Z tohoto pohledu se tedy jedná o hru, která by mohla k textovkám přitáhnout i ty hráče, pro něž by bylo zapisování příkazů z klávesnice příliš „hardcore“ :-)

Obrázek 48: Belegost pro IBM PC – informace o autorech (srovnej s obrázkem číslo 44).

Obrázek 49: Belegost pro IBM PC – grafické uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 50: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Prozkoumej“.

Obrázek 51: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Vezmi“.

Obrázek 52: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Jdi“.

Obrázek 53: Takto se sekvence příkazů a reakcí zobrazuje na obrazovce.

comupterworld - webcast prosinec

Obrázek 54: Zajímavé hinty.

Obrázek 55: Belegost pro IBM PC – grafické uživatelské rozhraní hry.

9. Odkazy na Internetu

 1. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 2. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 3. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 4. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 5. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 6. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 7. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 8. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 9. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 10. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 11. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 12. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 13. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 14. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 15. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 16. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 17. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 18. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 19. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 20. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 21. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 22. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 23. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 24. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 25. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 26. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 27. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 28. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 29. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 30. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 31. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 32. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 33. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 34. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 35. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 36. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 37. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 38. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 39. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 40. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 41. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 42. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 43. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 44. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 45. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 46. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 47. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 48. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 49. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 50. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 51. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 52. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 53. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 54. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 55. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 56. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 57. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 58. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 59. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 60. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 61. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 62. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 63. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 64. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 65. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 66. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 67. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 68. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 69. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 70. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 71. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 72. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 73. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 74. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 75. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 76. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 77. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 78. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 79. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 80. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 81. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 82. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 83. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 84. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 85. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 86. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 87. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 88. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 89. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 90. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 91. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 92. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 93. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 94. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 95. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 96. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 97. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 98. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 99. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 100. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 101. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 102. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 103. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 104. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 105. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 106. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 107. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 108. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 109. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 110. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 111. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 112. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 113. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 114. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 115. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 116. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 117. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 118. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 119. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 120. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 121. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 122. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 123. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 124. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 125. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 126. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 127. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 128. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 129. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 130. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 131. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 132. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 133. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 134. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 135. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 136. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 137. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 138. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 139. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 140. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 141. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 142. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 143. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 144. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 145. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 146. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 147. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 148. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 149. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 150. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 151. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 152. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 153. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 154. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 155. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 156. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 157. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 158. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 159. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 160. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 161. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?