Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (138. část – netradiční české textovky a jednoduché strategie)

14. 8. 2014
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

České popř. do češtiny přeložené hry, které budou popsány v dnešní části seriálu o historii počítačových her, se od většiny textovek zmíněných v předchozích čtyřech dílech odlišují. Popíšeme si totiž textovky ovládané joystickem a posléze se budeme zabývat strategickými simulacemi v textovém režimu.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (138. část – netradiční české textovky a jednoduché strategie)

2. A to snad ne?!

3. Brutal Recall

4. Jednoduché strategické simulace běžící v textovém režimu

5. Hammurabi cs

6. Imperator

7. Alexandr Makedonský

8. Diktator

9. Galakticka rise

10. Obsah následující části seriálu

11. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (138. část – netradiční české textovky a jednoduché strategie)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se nejprve budeme zabývat netypickými textovkami nazvanými „A to snad ne?!“ a „Brutal Recall“. Konkrétně se bude jednat o tuzemské tituly, které pro komunikaci s hráčem využívají textový popis jednotlivých scén (lokací). Na rozdíl od klasických textovek odvozených od prastaré Colossal Cave Adventure ovšem hráč nezapisuje příkazy na klávesnici, ale používá namísto toho joystick – v jedné hře pro výběr (prakticky libovolného) slova z textu, kterým je popsána pozice (lokace), v případě druhém pak pro výběr některého příkazu zobrazeného v horní části obrazovky. Z tohoto důvodu je dojem, který si hráč z těchto dvou netypických textovek odnese, dosti odlišný od většiny dříve popsaných her, samozřejmě s výjimkou Belegostu, jenž se taktéž ovládal joystickem či v některých svých verzích i s využitím myši (a nejnověji taktéž s využitím touch screenu).

2. A to snad ne?!

První hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, nese název A to snad ne?!. Tato hra byla vydána hned pro několik typů osmibitových domácích mikropočítačů, včetně Atari i řady ZX Spectrum (Didaktik Gama…) [u těchto počítačů byla doplněna o pěkný loading screen, který na Atari z technických důvodů nebyl použit]. A to snad ne?! se od naprosté většiny ostatních textovek odlišuje ve způsobu ovládání, protože zde hráč namísto zapisování jednotlivých příkazů na klávesnici pouze vybíral slova umístěná na obrazovce s využitím joysticku, popř. alternativně pomocí kurzorových šipek. Vybírat bylo možné jak zvýrazněná slova (viz též screenshoty umístěné pod tímto odstavcem), tak i běžná slova použitá v popisu jednotlivých lokací. Příslušné slovo vždy vedlo k rozvinutí děje či k přesunu hráče do jiné místnosti. Tento koncept byl rozšířen v některých současných „alternativních“ textovkách (zde se již samozřejmě používá myš), což je však téma, kterému se budeme věnovat v některém z dalších pokračování tohoto seriálu.

Obrázek 1: A to snad ne?!: úvodní obrazovka.

Obrázek 2: A to snad ne?!: informace o autorech hry.

Obrázek 3: A to snad ne?!: popis ovládání.

Obrázek 4: A to snad ne?!: začátek hry.

Obrázek 5: A to snad ne?!: tato hra skutečně reaguje na většinu slov.

3. Brutal Recall

Druhá a současně i (alespoň prozatím) poslední netradiční česká textovka, s níž se v tomto seriálu seznámíme, se jmenuje Brutal Recall. Už název této hry naznačuje, že se pravděpodobně bude jednat o parodii, konkrétně o parodii na vážně míněné detektivky. Ve hře se objevuje množství vtípků, i když – alespoň podle mého názoru – Brutal Recall nedosahuje kvality a konzistence textů legendární hry Pomsty šíleného ataristy. Na hře Brutal Recall je kromě samotného děje zajímavé i její ovládání s využitím joysticku. V horní části obrazovky je zobrazen seznam nejčastěji používaných příkazů, další příkazy (například příkazy pro volbu pohybu hráče) pak lze vybírat přímo z textu, kterým je popsána každá herní lokace. Mimochodem – jde o jednu z mála her pro osmibitové domácí mikropočítače Atari, v nichž je kurzor joysticku zobrazen jako šipka.

Obrázek 6: Brutal Recall: splashscreen.

Obrázek 7: Brutal Recall: úvodní testík.

Obrázek 8: Brutal Recall: no co, jen zkouším všechny možnosti…

Obrázek 9: Brutal Recall: dobové vtípky.

Obrázek 10: Brutal Recall: dobrej matroš.

Obrázek 11: Brutal Recall: než samotná hra začne, přetrpíme intro.

Obrázek 12: Brutal Recall: než samotná hra začne, přetrpíme intro.

Obrázek 13: Brutal Recall: než samotná hra začne, přetrpíme intro.

Obrázek 14: Brutal Recall: výběr příkazu joystickem.

Obrázek 15: Brutal Recall: další herní lokace.

4. Jednoduché strategické simulace běžící v textovém režimu

Ve druhé části dnešního článku o českých hrách si popíšeme některé jednoduché strategické simulace. Mohlo by se sice zdát, že tento typ her nemá vůbec nic společného s textovkami, ovšem ve skutečnosti můžeme mezi oběma skupinami her najít možná až překvapivé množství společných vlastností. Jak textovky, tak i jednoduché strategické simulace popsané dále, totiž při komunikaci s hráčem používaly jednoduchý konverzační režim typu dotaz-odpověď, resp. nabídka-příkaz. Pro komunikaci byl používán textový režim, popř. ekvivalent textového režimu na těch typech osmibitových domácích mikropočítačů, které skutečný textový režim nepodporovaly (ZX Spectrum atd.). Navíc – což je pravda především v tuzemsku – byly oba typy her mnohdy vyvíjeny stejnými programátory, což je pochopitelné, protože naprogramování textovky či strategické simulace mnohdy nevyžadovalo detailní znalosti hardware ani assembleru – většina těchto her byla naprogramována v BASICu, což byl – s ohledem na dobu vzniku dále popsaných her i na možnosti domácích mikropočítačů – téměř ideální jazyk pro danou oblast.

Popsány budou následující strategické simulace:

Kapitola Název hry či její varianty
5 Hammurabi cs
6 Imperator
7 Alexandr Makedonský
8 Diktator
9 Galakticka rise

Poznámka: žádná z dále popsaných her není typu 4X, tj. nenajdeme zde čtyři hlavní oblasti používané ve „skutečných“ strategických simulacích: explore, expand, exploitexterminate.

5. Hammurabi cs

Jednou z prvních známých strategických her (pocházejících z šedesátých let minulého století) je hra, která se nazývá Hamurabi (již jsme se o ní v tomto seriálu zmiňovali, ovšem malé opakování možná nebude na škodu). Jedná se o implementačně poměrně jednoduchou, ale po herní stránce zajímavou simulaci starověkého státu, v němž vládne panovník (historická postava) Chammurabi (v anglické transkripci Hammurabi, v názvu hry je však jedno písmeno vynecháno, protože na mnoha operačních systémech mohly mít názvy souborů pouze osm znaků). Cílem je zajištění prosperity a rozvoje státu v co nejdelším časovém období.

Obrázek 16: Úvodní obrazovka hry Hammurabi cs s pseudografikou v ATASCII.

Hra Hamurabi pro komunikaci s hráčem využívá jednoduché textové uživatelské rozhraní (takže ji bylo možné hrát i přes dálnopis) a tahový systém: hráč pro každý (simulovaný) rok ve hře volí, kolik se má založit nových polí, kolik se má zasadit plodin a naopak jak velké množství plodin má být použito jako jídlo. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o velmi jednoduchou až prostoduchou hříčku, ve skutečnosti je to ovšem hra dosti návyková, a to i v případě, kdy uživatel při zkoumání zdrojových kódů zjistí, jakým způsobem vlastně tato simulace ekonomiky starověkého státu funguje (další, poněkud čitelnější zdrojové kódy, jsou dostupné zde).

Obrázek 17: Menu s nabídkou základních příkazů.

Hra Hammurabi cs představená na screenshotech v této kapitole je počeštěnou variantou původní hry Hammurabi, ovšem kromě toho je hra rozšířena o mnohé další možnosti, takže je mnohem komplexnější, obsahuje rozsáhlejší reporty (de facto uživatelsky přívětivé pohledy na vnitřní stav modelu herního světa) a dokonce i mapku rozrůstajícího se impéria (ono se tedy většinou moc nerozrůstá). Zajímavá je i možnost si hru/simulaci nahrát a posléze v ní pokračovat dále, což původní verze Hamurabi samozřejmě taktéž neumožňovala.

Obrázek 18: Podobný report je zobrazen každý rok vlády.

Obrázek 19: Snížíme daně, schválně, jak bude model simulace reagovat.

Obrázek 20: Změna parametrů se projevila.

Obrázek 21: Volba číslo 8 se bude v době prázdné státní kasy hodit.

Obrázek 22: Hmm, tak se zadlužuji podobně jako české vlády, to je tedy vizitka…

6. Imperator

Druhá strategická simulace, s níž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, se jmenuje Imperator, což velmi pravděpodobně odkazuje na dále popsanou mnohem známější simulaci nazvanou Diktátor. Ve hře Imperator se hráč dostává do doby římského impéria – přesněji řečeno vznik impéria je cílem hry, neboť na jejím začátku hráč ovládá pouze jednu provincii a má jen relativně malou armádu, kterou samozřejmě může dále rozšiřovat (a patřičně za to platit). Hráč se v Imperatorovi nestará jen o armádu, ale může vyrábět i válečné lodě, dobývat další území atd. Možnosti diplomacie jsou však dosti omezené, což je možná škoda, protože možnost uzavírání složitých koalicí by tuto hru mohla zcela jistě ozvláštnit. Způsob ovládání Imperatora se podobná výše popsané hře Hammurabi cs: použit je jednoduchý systém typu dotaz-odpověď.

Obrázek 23: Imperator: úvodní obrazovka.

Obrázek 24: Imperator: volba obtížnosti a tím pádem i parametru simulačního modelu.

Obrázek 25: Imperator: začátek hry.

Obrázek 26: Imperator: pouhá jedna provincie, z níž se možná někdy stane světová říše.

Obrázek 27: Imperator: seznam území.

Obrázek 28: Imperator: tvorba armády.

Obrázek 29: Imperator: tvorba armády.

7. Alexandr Makedonský

Třetí popisovaná strategická simulace se jmenuje Alexandr Makedonský. I přes zvučné jméno se jedná o poměrně jednoduchou hru (opět vytvořenou v programovacím jazyku BASIC), která se do značné míry podobá původní verzi Hamurabiho. Ovládání této jednoduché simulace se provádí systémem nabídka-odpověď, resp. přesněji řečeno jen zadáváním numerických údajů. I přes značnou jednoduchost modelu herního světa není snadné udržet svou říši v dobrém stavu, což ostatně platí i pro většinu ostatních popisovaných her (a naopak neplatí pro mnohem složitější simulace). Jednou z nevýhod je použití verzálek a taktéž nepoužívání prázdných řádků, takže uživatelské rozhraní hry se stává nepřehledným.

Obrázek 30: Alexandr Makedonský: úvodní informace.

Obrázek 31: Alexandr Makedonský: úvodní informace + první rok vlády.

Obrázek 32: Alexandr Makedonský: druhý rok vlády.

Obrázek 33: Alexandr Makedonský: obdělávaná plocha se neustále zmenšuje.

8. Diktator

Jedna z nejznámějších a nejzajímavějších jednoduchých simulačních her je hra Diktator, která existuje v mnoha různých variantách. Cíl této hry je prostý – hráč se má v roli diktátora nějaké banánové zemičky udržet co nejdéle a v případě revoluce nebo pokusu o atentát by měl být schopen ze své země utéci a v klidu si užít vydělané/nakradené peníze v zahraničí. Tato hra je již velmi komplexní, protože v ní vystupují různé instituce (tajná policie, armáda), skupiny obyvatelstva (rolníci) a dokonce je možné provádět i diplomacii (přiklonit se k USA či Rusku, resp. spíš se zde myslí SSSR). Prakticky každé rozhodnutí hráče vede k posílení či oslabení některé z těchto skupin a taktéž ke změně oblíbenosti u těchto skupin. To například znamená, že posílení tajné policie může znepřátelit rolníky atd. Hráč se dokonce může pokusit o převod peněz ze státní pokladny na své soukromé konto, koupit si vrtulník pro případ nutnosti náhlého opuštění země atd. Z popisu je pravděpodobně patrné, že tato hra (nejde o původní český titul) může být zajímavá i pro současné hráče.

Obrázek 34: Úvodní informace popisující mimo jiné i způsob vzniku hry.

Obrázek 35: Začínáme.

Obrázek 36: Nejdůležitější report, který však nebude zadarmo.

Obrázek 37: Každé rozhodnutí má dopad na celou republiku.

Obrázek 38: Každé rozhodnutí má dopad na celou republiku.

Obrázek 39: Každé rozhodnutí má dopad na celou republiku.

Obrázek 40: Pokus o zabití diktátora vidlemi?

Obrázek 41: Toto je dosti nízké skóre.

Obrázek 42: Atentát se povedl (inverzní A).

9. Galakticka rise

Strategická simulační hra nazvaná Galakticka rise se sice již odehrává v mnohem větším měřítku než předchozí hry, ve skutečnosti však i zde můžeme vidět podobný model, jaký jsme si již popsali u her HamurabiImperator. Namísto starověkých armád zde však hráč staví kosmické koráby a hra byla rozšířena o velmi důležitou oblast – tou je obchodování. Ovládání Galaktické říše se provádí pomocí menu ovládaného klávesami START, SELECT, OPTION (osmibitové mikropočítače Atari), zadávání množství zboží, vyráběných jednotek apod. se provádí taktéž s využitím klávesnice. Na rozdíl od některých zahraničních her (například Cosmic Balance II) se zde však nesetkáme s mapou galaxie, po níž by bylo možné cestovat či převážet zboží, takže i z tohoto pohledu je Galakticka rise podobná předchozím čtyřem popsaným hrám – opět zde chybí prvek „4ד.

Obrázek 43: Galakticka rise: úvodní obrazovka.

Obrázek 44: Galakticka rise: mnohé programy v BASICu vyžadují určitý čas na inicializaci.

Obrázek 45: Galakticka rise: hlavní menu hry.

Obrázek 46: Galakticka rise: stav říše.

Obrázek 47: Galakticka rise: možnosti obchodování.

Obrázek 48: Galakticka rise: možnosti obchodování.

Obrázek 49: Galakticka rise: trošku chybí kontrola pravopisu.

10. Obsah následující části seriálu

V následující části seriálu o historii vývoje počítačových her se seznámíme s některými dalšími jednoduchými simulačními hrami. Zejména se bude jednat o dosti komplexní hru Kolony, samozřejmě v české (přeložené) variantě.

cyber23

Obrázek 50: Hra Kolony cs, s níž se seznámíme příště.

Obrázek 51: Hra Kolony cs, s níž se seznámíme příště.

11. Odkazy na Internetu

 1. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 2. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 3. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 4. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 5. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 6. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 7. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 8. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 9. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 10. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 11. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 12. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 13. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 14. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 15. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 16. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 17. Šatochin
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006923
 18. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 19. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 20. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 21. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 22. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 23. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 24. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 25. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 26. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 27. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 28. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 29. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 30. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 31. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 32. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 33. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 34. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 35. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 36. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 37. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 38. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 39. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 40. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 41. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 42. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 43. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 44. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 45. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 46. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 47. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 48. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 49. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 50. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 51. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 52. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 53. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 54. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 55. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 56. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 57. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 58. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 59. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 60. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 61. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 62. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 63. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 64. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 65. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 66. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 67. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 68. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 69. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 70. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 71. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 72. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 73. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 74. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 75. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 76. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 77. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 78. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 79. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 80. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 81. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 82. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 83. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 84. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 85. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 86. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 87. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 88. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 89. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 90. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 91. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 92. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 93. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 94. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 95. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 96. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 97. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 98. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 99. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 100. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 101. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 102. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 103. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 104. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 105. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 106. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 107. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 108. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 109. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 110. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 111. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 112. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 113. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 114. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 115. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 116. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 117. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 118. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 119. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 120. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 121. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 122. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 123. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 124. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 125. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 126. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 127. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 128. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 129. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 130. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 131. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 132. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 133. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 134. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 135. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 136. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 137. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 138. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 139. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 140. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 141. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 142. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 143. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 144. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 145. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 146. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 147. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 148. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 149. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 150. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 151. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 152. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 153. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 154. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 155. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 156. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 157. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 158. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 159. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 160. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 161. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 162. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 163. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 164. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 165. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 166. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 167. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 168. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 169. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 170. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 171. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 172. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 173. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 174. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 175. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 176. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 177. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 178. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 179. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 180. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 181. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 182. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 183. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 184. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 185. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?