Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (142. část – textovky na osobních mikropočítačích)

18. 9. 2014
Doba čtení: 24 minut

Sdílet

V předchozích jedenácti částech seriálu jsme se zabývali převážně popisem klasických textovek a taktéž jednoduchých strategických simulací. Jednalo se o hry vytvořené pro osmibitové domácí mikropočítače. Ovšem „subkultura“ autorů a hráčů textovek samozřejmě vzkvétala i na osobních mikropočítačích.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (142. část – textovky na osobních mikropočítačích)

2. IBM PC a IBM PC XT – první skutečné osobní mikropočítače

3. Osobní mikropočítače postavené na bázi 16/32bitového mikroprocesoru Motorola M68000

4. Alternativní směry vývoje: Apple IIgs a Acorn Archimedes

5. Konverze hry Belegost pro osobní mikropočítače

6. Poklad (IBM PC)

7. Král Jister

8. Král Jister 2

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (142. část – textovky na osobních mikropočítačích)

V předchozích jedenácti částech tohoto seriálu jsme si při popisu historie vývoje textovek popsali relativně velké množství her spadajících do této kategorie, které byly naprogramovány pro osmibitové domácí mikropočítače (Atari, Commodore C64, ZX Spectrum atd.). Jednalo se v první řadě o textovky pocházející z „klasické školy“, tedy o hry, které na obrazovku vypisovaly popis jednotlivých lokací v textové podobě a příkazy se zadávaly taktéž formou textu, většinou s využitím jednoslovních a dvouslovních příkazů. Taktéž jsme si popsali několik textovek, u nichž se jednotlivé lokace zobrazovaly souběžně s textem ve formě obrázku (ať již vektorového či bitmapového) a v neposlední řadě jsme se zabývali i textovkami ovládanými příkazy vybíranými joystickem či klávesnicí z menu popř. s využitím ikon atd. Naprostá většina dříve popsaných textovek vznikla v období, kdy tyto hry patřily do mainstreamu, což mj. znamená, že se jejich produkcí a distribucí zabývaly profesionální společnosti.

Obrázek 1: Typická tuzemská textovka – Indiana Jones a Chrám zkázy.

Doba největší slávy textových her ovšem alespoň částečně zasahuje i do období, kdy se začaly ve větší míře rozšiřovat osobní šestnáctibitové či třicetidvoubitové mikropočítače, které začaly (alespoň v některých oblastech) postupně nahrazovat méně výkonné, ale zato levnější a kompaktnější osmibitové domácí mikropočítače. Mnohem vyšší výpočetní výkon, kapacita operačních pamětí, dostupnost disketové jednotky či dokonce pevného disku i možnosti grafických subsystémů osobních mikropočítačů umožňovaly vývoj technicky dokonalejších her, včetně grafických adventur, na druhou stranu se však v porovnání s osmibitovými domácími mikropočítači zjednodušily i vývojové prostředky (integrovaná vývojová prostředí, vyšší programovací jazyky, debuggery apod.), takže na osobních počítačích nalezneme i poměrně velké množství textovek, které vznikly na ryze amatérské úrovni. Příkladem mohou být některé tuzemské textovky s dějem odehrávajícím se na střední či dokonce na základní škole atd.

Obrázek 2: Další klasická tuzemská textovka, tentokrát pro konkurenční typ mikropočítače – Pomsta šíleného Ataristy.

2. IBM PC a IBM PC XT – první skutečné osobní mikropočítače

Ještě dříve, než si začneme popisovat konkrétní textovky, které vznikly pro osobní mikropočítače, si alespoň ve stručnosti připomeňme, ve kterém období začaly být osobní počítače vyráběny a prodávány. Myšlenka osobního počítače se sice objevila již na konci sedmdesátých let minulého století, ovšem na její rozvinutí do praktické podoby si museli uživatelé počkat až do první poloviny osmdesátých let. Prvním skutečně osobním počítačem (tento termín se totiž používal i předtím, ovšem v poněkud jiném kontextu) je slavné IBM PC (5150) pocházející již z roku 1981. V podobně tohoto počítače firma IBM představila koncept rozšiřitelného mikropočítače – tj. počítače postaveného na bázi mikroprocesoru – složeného z modulů využívajících standardizovanou sběrnici.

Obrázek 3: Šestnáctibitový mikroprocesor Intel 8086. Tento mikroprocesor ve skutečnosti nebyl v osobních mikropočítačích IBM PC použit, protože jeho podpůrné čipy i nutná infrastruktura (sběrnice) byly relativně drahé. Namísto toho použili inženýři z firmy IBM čip Intel 8088 a podpůrné čipy používané již v minulosti společně s mikroprocesory Intel 8080 a Intel 8085. Historie ukázala, že se jednalo o velmi důležité rozhodnutí, které mj. rozhodlo i o osudu firem Intel a Motorola na poli mikroprocesorů.

Samotný první model IBM PC 5150 byl pro firmu IBM důležitý zejména z toho důvodu, že se jí podařilo alespoň částečně prosadit i na novém trhu s počítači prodávanými i do menších firem či soukromníkům, což byl odlišný segment trhu, než ve kterém IBM se svými mainframy a minipočítači původně působila. Tento nový trh byl skutečně zajímavý, protože v roce 1979 (ještě před vznikem IBM PC) dosahovaly prodeje výše 150 milionů dolarů a pro další rok se počítalo s dalším nárůstem o celých 40% (prodávaly se především osmibitové mikropočítače Atari, Commodore PET a v USA pak především Apple II, zejména model Apple IIe).

pc83

Obrázek 4: Textově-grafická karta MDA s čipem MC6845. Tato grafická karta firmy IBM podporovala pouze textový režim 80×25 znaků, přičemž jednotlivé znaky byly zobrazovány v masce 9×14 pixelů.

Z technologického i historického hlediska je mnohem důležitější až další model IBM PC 5160, který nese (zkrácený) název PC XT. Tento počítač, jenž začal být prodáván v roce 1993, obsahoval mikroprocesor Intel 8088 (šestnáctibitový CPU s externí osmibitovou sběrnicí, z historického hlediska jeden z nejúspěšnějších čipů firmy Intel vůbec) taktovaný původně na 4,77 MHz. Kapacita operační paměti RAM mohla dosahovat 128 kB až 640 kB (to musí stačit každému :-) a především se zde již objevuje podpora pro harddisk s na tehdejší dobu obrovskou kapacitou 10MB. Podle povahy práce bylo možné do počítače IBM PC XT nainstalovat různé typy grafických karet, především kartu MDA (podpora pouze pro textové režimy), CGA (monochromatické či čtyřbarevné grafické režimy), později i EGA (pro PC AT) a konkurenční Hercules (textové režimy a monochromatický grafický režim s vysokým rozlišením). Objevily se i první modely zvukových karet, z nichž nejznámější je AdLib následovaný SoundBlasterem.

Obrázek 5: Zvuková karta Adlib je taktéž určena, podobně jako výše zobrazená karta MDA, pro instalaci do osmibitové sběrnice PC BUS.

3. Osobní mikropočítače postavené na bázi 16/32bitového mikroprocesoru Motorola M68000

Společnost IBM samozřejmě nebyla jedinou firmou v oboru výpočetní techniky, která se zabývala vývojem osobních mikropočítačů. Mezi další známé společnosti patřily firmy Apple, Atari, Commodore a částečně i Acorn (ta však působila jen na relativně omezeném trhu). Firma Apple začala již v roce 1984 prodávat slavný Macintosh osazený 128 kilobajty operační paměti RAM (pozdější varianta Macintoshe již měla kapacitu paměti čtyřnásobnou a tím pádem se tyto počítače staly skutečně konkurenceschopné v porovnání s IBM PC, Atari ST i Amigou). Počítač Macintosh 128k byl integrován do jednoho celku i s monochromatickým monitorem (k tomuto konceptu se společnost Apple o mnoho let později vrátila s iMacem). Ústředním prvkem Macintoshe byl mikroprocesor řady Motorola 68000, který byl doplněný velmi jednoduchým grafickým subsystémem – v podstatě se jednalo o čip, který postupně načítal data z vymezené oblasti operační paměti a tvořil z nich monochromatický obraz s pevným rozlišeným 512×342 pixelů. Jak se dozvíme v dalších částech tohoto seriálu, bylo možné i na takto poměrně spartánském hardwaru provozovat i relativně složité textovky a především pak grafické adventury.

pc7701

Obrázek 6: Slavný 16/32bitový mikroprocesor Motorola M68000.

Mikroprocesor Motorola 68000 se o několik měsíců později objevil i v dalším typu osobního mikropočítače – Atari ST (zkratka ST znamená sixteen/thirty-two, protože čip Motorola 68000 má vlastnosti jak šestnáctibitových, tak i 32bitových mikroprocesorů, záleží na úhlu pohledu). První verze mikropočítače Atari 520ST byla vydána v roce 1985, tedy zhruba rok po Macintoshi. Na Atari 520ST později navázaly další modely, které se odlišovaly jak vyšší kapacitou operační paměti (namísto 512 kB byl instalován 1 MB atd.), tak i odlišným provedením, použitým mikroprocesorem i podpůrnými čipy (pravděpodobně nejdůležitější novinkou v řadě Atari ST byl čip BLiTTER). S přibližně dvouměsíčním zpožděním za Atari 520ST následovala konkurenční Amiga 1000, slavný a současně i nejprodávanější model Amiga 500 však pochází až z roku 1987. Jak počítače řady Atari ST, tak i Amigy jsou známé mj. i díky propracovaným grafickým subsystémům, ovšem i tady vznikaly zajímavé textovky (které navíc mnohdy grafiku a někdy i zvukový subsystém využívaly).

Obrázek 7: Grafické uživatelské rozhraní prvních počítačů Macintosh.

Obrázek 8: GEM na počítačích Atari ST.

4. Alternativní směry vývoje: Apple IIgs a Acorn Archimedes

Společnost Apple sice prodávala, jak jsme se již dozvěděli v předchozích kapitolách, osobní mikropočítače Macintosh, ovšem nejvíce zisku stále získávala v segmentu osmibitových mikropočítačů řady Apple II, které byly díky příznivému poměru cena/výkon a taktéž rozsáhlému programovému vybavení velmi populární, a to především v USA. I přes značnou popularitu celé řady Apple II však bylo zřejmé, že ústřední čip, na kterém byly tyto mikropočítače postaveny – tím byl osmibitový mikroprocesor MOS 6502 – již přestává vyhovovat jak svým výpočetním výkonem, tak i dalšími vlastnostmi (šestnáctibitové adresování, omezená velikost zásobníku, osmibitové indexové registry atd.). Z tohoto důvodu byl v roce 1986 vydán osobní mikropočítač nazvaný Apple IIgs postavený na novém mikroprocesoru WDC 65C816, který dokázal být zpětně kompatibilní s MOS 6502 (toto byl výchozí stav po resetu), ovšem v případě potřeby mohl být přepnutý do šestnáctibitového režimu s 24bitovým adresováním (v mnoha ohledech byl tento čip výkonnější než zmíněný Intel 8088 či Intel 8086).

pc74

Obrázek 9: Obálka časopisu Byte, ve kterém je obsáhlá recenze na dva vzájemně nekompatibilní počítače firmy Apple – Apple Lisa a Apple IIe. Zatímco Apple IIe se stal velmi populárním modelem (a jedním z nejpopulárnějších osmibitových počítačů vůbec), Apple Lisa na trhu zcela propadla i přesto, že nabízela revoluční operační systém (mnohé jeho prvky používáme dodnes).

Posledním známějším osobním mikropočítačem „jedenapůlté generace“ je Acorn Archimedes, resp. přesněji řečeno celá vývojová řada počítačů Acorn, pocházející z roku 1987. Jednalo se o jediný osobní počítač, s nímž se v dnešním článku ve stručnosti seznámíme, který byl postavený na mikroprocesoru s architekturou RISC, konkrétně se jednalo i procesory ARM. První dvě verze tohoto mikroprocesoru (ARM 1, ARM 2) byly vyvinuty právě pro potřeby počítačů Acorn Archimedes; ideovým vzorem přitom byl čip RISC I vyvinutý na univerzitě v Berkeley, který odstartoval celosvětovou popularitu RISCových strojů. V oblasti osobních počítačů – na rozdíl od výkonných pracovních stanic – se však stále používaly převážně mikroprocesory s architekturou CISC; což mj. znamená, že se v dalším textu i v navazujících částech tohoto seriálu seznámíme převážně s textovkami určenými pro počítače IBM PC (s operačním systémem DOS), Atari ST i Amigy (i když pokud se mi podaří rozjet emulátor Archimeda, bude možné popsat i některé hry vytvořené pro tento mikropočítač).

Obrázek 10: Osobní počítač firmy Acorn, který byl vybavený mikroprocesorem ARM s architekturou RISC.

Obrázek 11: Hra Zarch od známého programátora Davida Brabena (který je spoluautorem slavné hry Elite) pro počítač Acorn Archimedes.

5. Konverze hry Belegost pro osobní mikropočítače

Se známou hrou Belegost, která původně vznikla pro ZX Spectrum, jsme si již v tomto seriálu setkali, takže si jen stručně řekněme, že tato hra byla v pozdějších letech portována i na další typy mikropočítačů, zejména na Atari ST a taktéž na mikropočítače kompatibilní s IBM PC. Konverze Belegostu určená pro IBM PC se v několika ohledech odlišuje od verze určené pro osmibitový počítač ZX Spectrum.

Obrázek 12: Belegost pro IBM PC – úvodní obrazovka.

Již při prvním pohledu na screenshoty je patrné, že je grafické uživatelské rozhraní Belegostu zobrazeno inverzně (bílá na černém pozadí), což je jen dobře, především s ohledem na poměrně nízkou obnovovací frekvenci použitého grafického režimu (aplikace s bílým pozadím výrazně více poblikává, resp. přesněji řečeno je zde poblikávání více viditelné a nepříjemné). Na screenshotech zobrazených v této kapitole je použitý monochromatický režim s rozlišením 640×480 pixelů s vlastním softwarově vykreslovaným fontem, který této hře podle mého názoru vyloženě „sluší“ (celkově je design uživatelského rozhraní velmi elegantní, až na úvodní obrazovku s obdélníky okolo nápisů :-).

Obrázek 13: Belegost pro IBM PC – informace o autorech.

Způsob ovládání hry Belegost pomocí ikon a roletových menu zůstal zachován, ovšem díky využití myši je hra lépe ovladatelná než její původní varianta pro ZX Spectrum s kurzorovými klávesami nebo joystickem.

Obrázek 14: Belegost pro IBM PC – grafické uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 15: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Prozkoumej“.

Obrázek 16: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Vezmi“.

Obrázek 17: Belegost pro IBM PC – menu pro příkaz „Jdi“.

Obrázek 18: Takto se sekvence příkazů a reakcí zobrazuje na obrazovce.

Obrázek 19: Zajímavé hinty.

Obrázek 20: Belegost pro IBM PC – grafické uživatelské rozhraní hry.

6. Poklad (IBM PC)

Existuje hned několik tuzemských textovek, které se jmenují Poklad. Stejnojmenná hra, kterou si stručně popíšeme v této kapitole, vznikla pro osobní mikropočítače IBM PC. Jedná se o textovku využívající standardní textový režim 80×25 znaků a vzhledem k tomu, že hra zobrazuje i znaky s akcenty, je nutné ji spouštět na počítači s grafickou kartou EGA či VGA, protože u starších grafických karet nebylo možné jednoduše změnit definici jednotlivých znaků (přesněji řečeno to možné bylo, ovšem pouze výměnou EPROM obsahující definice znakové sady. Nicméně i na starších počítačích i starších grafických kartách by Poklad mělo být možné spustit s tím, že nebudou české znaky zobrazeny korektně. Hra Poklad se ovládá velmi jednoduše jednopísmennými zkratkami příkazů, které jsou zobrazeny v dolní části obrazovky (vzdáleně to připomíná prostředí editoru BASICu v originálním IBM PC), popř. jsou vypsány formou jednoduchého menu. Tato hra se částečně podobá Belegostu v tom ohledu, že se hráčovo alter ego nepohybuje zadáváním příkazů typu Sever/Jih/Západ/Východ, ale logičtějším způsobem – určením cíle pohybu.

Obrázek 21: Hra se skutečně nahrává poměrně dlouho (na originálním PC AT).

Obrázek 22: Každá správná textovka přehrává zvuky.

Obrázek 23: Příběh hry Poklad.

Obrázek 24: Uživatelské rozhraní hry Poklad.

Obrázek 25: Uživatelské rozhraní hry Poklad.

Obrázek 26: Uživatelské rozhraní hry Poklad.

Obrázek 27: Uživatelské rozhraní hry Poklad.

7. Král Jister

V úvodní kapitole jsme si řekli, že pro osobní počítače vzniklo relativně velké množství českých textovek vytvořených již na středních či dokonce základních školách (a to mj. i díky snadněji ovladatelným vývojovým nástrojům, včetně různých IDE – QBasic, Turbo Basic, Turbo Pascal apod.). Mezi tyto hry patří i textovka nazvaná Král Jister, která se nakonec dočkala i několika pokračování. I přes mnohdy úsměvné hrubky a gramatické chyby je tato hra udělaná velmi pěkně. I když se jedná o textovku, je použitý grafický režim, což je ostatně patrné i z přiložených screenshotů (i přesto však první verze této hry nepoužívá znaky s akcenty). Hra se ovládá příkazy zadávanými z klávesnice, pro pohyb v herním světě je možné použít i kompas ovládaný s využitím myši. Samotné zadávání příkazů je po technické stránce provedeno velmi šikovně, dalšího vylepšení se hráči dočkali ve druhém dílu této hry – viz též následující kapitolu.

Obrázek 28: Readme ke hře Jister.

Obrázek 29: Každý producent textovek musí mít pořádné logo.

Obrázek 30: Velmi pěkně provedené uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 31: Velmi pěkně provedené uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 32: Velmi pěkně provedené uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 33: Velmi pěkně provedené uživatelské rozhraní hry.

8. Král Jister 2

Druhá verze výše zmíněné textovky nazvaná jednoduše Král Jister 2 již byla v mnoha ohledech vylepšena. Pro zobrazení uživatelského rozhraní této hry se opět používal grafický režim, v němž se zobrazovaly i úvodní obrázky, vylepšené prostředí hry, obrázek s informací o špatném konci hrdiny či naopak o úspěšném dokončení hry atd. Tuto hru je již možné kompletně ovládat myší, protože veškeré příkazy jsou dostupné buď ve formě menu (tlačítka na pravé i spodní straně obrazovky) či ikon (kompas). Díky zvolenému způsobu ovládání se podařilo zcela odstranit parser, který stejně byl u většiny českých textovek velmi jednoduchý a nepodporoval například zadávání podmínek či kombinaci většího množství příkazů.

Obrázek 34: Informace o hře i o autorech.

Obrázek 35: Informace o hře i o autorech.

Obrázek 36: Úvodní obrázek.

Obrázek 37: Úvodní obrázek.

Obrázek 38: Grafické uživatelské rozhraní hry Král Jister 2.

Obrázek 39: Grafické uživatelské rozhraní hry Král Jister 2.

Obrázek 40: Grafické uživatelské rozhraní hry Král Jister 2.

Obrázek 41: Grafické uživatelské rozhraní hry Král Jister 2.

Obrázek 42: Konec hry.

9. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Šatochin
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006923
 29. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 30. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 32. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 33. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 34. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 35. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 36. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 37. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 38. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 39. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 40. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 41. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 42. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 43. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 45. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 46. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 47. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 48. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 49. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 50. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 51. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 52. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 53. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 54. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 55. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 56. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 57. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 58. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 59. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 60. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 61. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 62. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 63. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 64. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 65. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 66. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 67. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 68. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 69. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 70. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 71. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 72. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 73. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 74. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 75. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 76. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 77. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 78. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 79. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 80. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 81. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 82. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 83. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 84. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 85. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 86. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 87. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 88. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 89. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 90. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 91. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 92. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 93. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 94. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 95. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 96. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 97. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 98. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 99. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 100. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 101. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 102. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 103. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 104. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 105. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 106. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 107. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 108. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 109. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 110. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 111. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 112. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 113. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 114. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 115. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 116. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 117. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 118. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 119. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 120. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 121. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 122. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 123. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 124. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 125. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 126. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 127. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 128. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 129. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 130. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 131. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 132. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 133. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 134. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 135. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 136. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 137. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 138. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 139. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 140. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 141. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 142. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 143. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 144. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 145. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 146. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 147. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 148. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 149. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 150. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 151. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 152. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 153. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 154. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 155. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 156. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 157. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 158. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 159. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 160. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 161. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 162. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 163. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 164. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 165. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 166. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 167. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 168. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 169. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 170. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 171. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 172. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 173. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 174. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 175. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 176. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 177. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 178. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 179. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 180. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 181. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 182. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 183. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 184. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 185. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 186. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 187. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 188. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 189. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 190. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 191. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 192. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 193. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 194. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 195. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 196. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030