Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (17.část - hry a další software pro konzoli Vectrex)

8. 3. 2012
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky se již podruhé budeme zabývat zajímavou a unikátní osmibitovou herní konzolí Vectrex. Nejdříve si řekneme něco o takzvaných overlayích určených pro „obarvení“ her a následně se seznámíme s některými hrami, které pro tuto konzoli vznikly.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (17.část – hry a další software pro konzoli Vectrex)

2. Overlaye aneb cesta k pseudobarevnému zobrazení

3. Emulátor herní konzole Vectrex

4. Berzerk

5. Pole Position

6. Armor Attack

7. Space Wars

8. Hry vytvořené na amatérské bázi

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (17.část – hry a další software pro konzoli Vectrex)

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky navážeme na část předchozí, v níž jsme se seznámili se základními technickými parametry unikátní herní konzole nazvané Vectrex. Víme již, že tato herní konzole je založena na osmibitovém mikroprocesoru Motorola 6809, zvukovém čipu AY-3–8912 a zabudované vektorové obrazovce, která je ovládána pomocí dvojice lineárních interpolátorů zkonstruovaných z integračních článků, na jejichž vstup je připojen výstup z digitálně-analogového převodníku. Prozatím nám budou tyto základní znalosti interní struktury herní konzole Vectrex dostačovat, protože se dnes budeme zabývat především popisem programového vybavení této konzole – samozřejmě se bude jednat především o hry, které byly vytvořeny jak přímo výrobcem Vectrexu, tak i dalšími programátory, kteří vytvořili hry a další programy na amatérské bázi (tím ovšem nechci říct, že se jedná o nekvalitní software, ve skutečnosti je tomu v mnoha případech právě naopak).

pc6604

Obrázek 1: Trojrozměrný model herní konzole Vectrex.

Ve třetí kapitole se zmíníme taktéž o velmi kvalitním emulátoru této herní konzole, jehož programátor se snažil o dosažení co nejvěrnějšího zobrazení napodobujícího původní vektorovou obrazovku. Jedná se ovšem o pouhé přiblížení k reálné vektorové obrazovce, protože současné rastrové LCD či CRT nemohou stoprocentně tuto starší technologii dokonale napodobit.

Obrázek 2: Úvodní obrazovka emulátoru herní konzole Vectrex nazvaného ParaJVE.

2. Overlaye aneb cesta k pseudobarevnému zobrazení

Před popisem jednotlivých her, které vznikly pro herní konzoli Vectrex, si musíme říct ještě jednu důležitou informaci. Ta se týká způsobu zobrazení herní scény na vektorové obrazovce. CRT zabudovaná do herní konzole Vectrex totiž byla pouze monochromatická, především kvůli snaze o dosažení co nejmenší výsledné ceny konzole (v jeden okamžik se však uvažovalo i o použití barevné obrazovky). Ostatně cena Vectrexu byla v porovnání s konkurenčními konzolemi již tak dosti vysoká, a to právě kvůli zabudované obrazovce, což je zařízení, které nebylo na ostatních dobových konzolích zapotřebí, protože se tyto konzole připojovaly k běžnému televizoru (v USA s normou NTSC, v Evropě pak většinou s normou PAL, což vedlo k nutnosti použít odlišnou hodinovou frekvenci mikroprocesoru). Aby se však hráči nemuseli dívat na „pouhou“ monochromatickou herní scénu, byla ke hrám dodávána průhledná barevná fólie, která se připevňovala před obrazovku Vectrexu.

Obrázek 3: Overlay hry Mind Storm.

Samozřejmě se ve skutečnosti nejednalo o žádnou žhavou novinku, protože se s podobnou „pokročilou technologií zobrazování“ můžeme setkat jak u v tomto seriálu již zmíněné herní konzole Magnavox Odyssey (bez dvojky), tak i u mnoha herních automatů, z nichž některé byly taktéž vybaveny vektorovou obrazovkou. Paradoxně byla výrobcem podobných automatů především společnost Atari, která je současně i tvůrcem čipů TIA, GTIA a ANTIC určených v herních konzolích pro generování obrazu pro rastrové televizní obrazovky. Vraťme se však k herní konzoli Vectrex. Barevné fólie – overlaye – byly v některých případech navrženy poměrně sofistikovaně, takže mnohdy hru učinily mnohem zajímavější. Ve skutečnosti však samozřejmě nemohly nahradit plnohodnotnou barevnou obrazovku, což byl – vedle poměrně vysoké ceny – další důvod komerčního neúspěchu tohoto zařízení na americkém, japonském i evropském trhu.

Obrázek 4: Overlay hry Space Wars.

Obrázek 5: Overlay hry Dark Tower.

3. Emulátor herní konzole Vectrex

Podobně jako je tomu i u dalších historických osmibitových herních konzolí, vzniklo i pro konzoli Vectrex několik emulátorů, které umožňují spuštění původních her i na moderních počítačích, popř. na moderních herních konzolích. V případě Vectrexu je situace dokonce lepší, než u dalších konzolí, protože původní hry (resp. obrazy pamětí ROM těchto her) byly uvolněny pro osobní použití, takže současní uživatelé nemusí mít špatný pocit z toho, že by spuštěním a pouhým odzkoušením téměř 30 let starých her někoho okrádali. Jedním z dobrých emulátorů herní konzole Vectrex je emulátor nazvaný ParaJVE, neboli Parabellum's Java Vectrex Emulator. Jedná se o aplikaci dostupnou na adrese http://www.vec­trex.fr/ParaJ­VE/, která je sice naprogramovaná v Javě, ale výpočetně nejnáročnější část emulace – zobrazení vektorů – je prováděno s využitím grafické knihovny OpenGL, jenž je volána přes knihovnu jogl (z tohoto důvodu není nejlepší nápad spouštět tento emulátor na počítači bez hardwarové grafické akcelerace).

Obrázek 6: Výběr programu (většinou hry), který se má spustit v emulátoru ParaJVE.

Instalace emulátoru ParaJVE je velmi jednoduchá. Stačí stáhnout příslušný tarball obsahující jak část napsanou v Javě, tak i nativní binární knihovny a dokonce i obsahy pamětí ROM s hrami a demy. Následně je nutné tarball rozhalit příkazem:

tar xvfz ParaJVE_0.7.0_linux.tgz

… přejít do adresáře s emulátorem:

cd ParaJVE

… a konečně emulátor poprvé spustit, což vede k detekci architektury a rozbalení binárních knihoven příslušných dané architektuře:

./ParaJVE

Obrázek 7: Credit screen emulátoru ParaJVE.

Další použití emulátoru je velmi jednoduché: v úvodním dialogu postačuje vybrat jednu z nabízených her nebo dem, zvolit celoobrazovkový režim (nepracuje korektně se všemi ovladači!) a hru/demo spustit. Jakmile je aplikace spuštěna, lze v menu zvolit podrobnější parametry zobrazení, protože emulátor ParaJVE obsahuje několik algoritmů pro zobrazení herní scény složené z vektorů.

Obrázek 8: Při nahrávání hry se objeví tento vektorový obrázek, který, když se nad tím zamyslíme, vlastně nedává moc smyslu, protože herní konzole Vectrex nebyla vybavena disketovou jednotkou.

4. Berzerk

Pro herní konzoli Vectrex byla vytvořena mj. i hra Berzerk, s níž jsme se již v tomto seriálu setkali při popisu her pro herní konzoli Atari 2600. Připomeňme si, že úkolem hráče v této hře je chodit prakticky nekonečným bludištěm a přitom střílet na roboty, kteří si zpočátku hráče příliš nevšímají, ale v dalších místnostech na něj už přímo útočí (přitom mnohdy zastřelí své kolegy). Vzhledem ke zcela odlišnému způsobu zobrazení herní scény na konzoli Vectrex se hra Berzerk poněkud odlišuje od ostatních variant této hry. Největší rozdíl spočívá v tom, že jak bludiště, tak i hráč a roboti jsou zobrazeni stejnou barvou, což poněkud ztěžuje orientaci především ve vyšších úrovních, kdy je nutné začít jednat ihned při vstupu do místnosti. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na „Evil Otta“, který nesmí v žádném poctivém remaku hry Berzerk chybět – tento NPC je opět vyobrazen jako smajlík ničící při své cestě bludištěm jak roboty, tak nakonec i hráče.

Obrázek 9: Hra Berzerk ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

Obrázek 10: Evil Otto ve variantě Berzerku pro herní konzoli Vectrex.

Obrázek 11: Úvodní obrazovka hry Berzerk ve variantě pro herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 12: Evil Otto je (dodnes) považován za jednoho z nejhorších NPC, které se kdy v herním průmyslu za celou dobu jeho existence objevili :-)

5. Pole Position

Rozdíl mezi grafickými schopnostmi herní konzole Vectrex a herními konzolemi pracujícími s rastrovým obrazem je velmi dobře patrný při pohledu na hru Pole Position. I touto hrou jsme se již v tomto seriálu zabývali – veřejnost se mohla s touto hrou nejprve seznámit v roce 1982 na herních automatech, které v Japonsku distribuovala společnost Namco a v USA firma Atari (zajímavé je, že tento automat byl založen na dvojici šestnáctibitových mikroprocesorů Zilog Z8002 a jednom osmibitovém mikroprocesoru Zilog Z80). Automatová varianta hry Pole Position zobrazovala závody formulí z pohledu kamery umístěné za hráčovým automobilem, což je styl, který byl později využíván i v mnoha dalších závodních hrách. Herní prostředí bylo v podstatě velmi jednoduché, protože se skládalo z vozovky se zatáčkami a středovým pruhem, různými reklamami po stranách vozovky a samozřejmě též s dalšími formulemi řízenými mikroprocesorem.

Obrázek 13: Hra Pole Position ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

Způsob zobrazení se v případě konverze na herní konzoli Vectrex změnil poměrně zásadním způsobem, protože bylo (konečně) možné názorně zobrazit formuli v zatáčce (samozřejmě se nejednalo o plnohodnotný trojrozměrný model, ale pouze o připravenou sekvenci vektorů). Ovšem vzhledem k tomu, že počet vektorů (resp. jejich celková délka v obraze) byl omezený, bylo herní prostředí poměrně chudé.

Obrázek 14: Otáčení formule aneb poměrně dobrá simulace 3D modelu.

Obrázek 15: Úvodní obrazovka hry Pole Position ve variantě pro konzoli Atari 2600.

Obrázek 16: V zatáčce jsem právě potkal dalšího závodníka (Pole Position pro Atari 2600).

6. Armor Attack

Třetí hrou, s níž se v dnešním článku alespoň ve stručnosti seznámíme, je hra nazvaná Armor Attack. Jedná se o obdobu her Combat nebo Armor Ambush, které si hráči mohli poprvé vyzkoušet na herní konzoli Atari 2600. Princip všech těchto her je v podstatě velmi jednoduchý – hráč se pohybuje v bludišti viditelném shora a jeho úkolem je zasáhnout tankem druhý tank, který může být buď řízený protihráčem nebo přímo mikroprocesorem. Tank se může otáčet libovolným směrem, což je režim, v němž se dají s výhodou využít všechny možnosti vektorového displeje. Stačí si ostatně vzpomenout, jak nepřesně se vykreslovaly natočené tanky na herní konzoli Atari 2600, což bylo způsobené především nízkým rozlišením obrazu generovaného čipem TIA. Asi není nutné dodávat, že jak bludiště (tj. herní scéna), tak i oba hráči a další prvky hry (helikoptéra) byly na obrazovce konzole Vectrex zobrazeny monochromaticky. Na druhou stranu se však overlay této hry opravdu povedl, jak je to ostatně patrné z obou screenshotů.

Obrázek 17: Hra Armor Attack ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

Obrázek 18: Další snímek hry Armor Attack.

Obrázek 19: Snímek ze hry Combat při souboji dvou tanků na volném území (Atari 2600).

Obrázek 20: Souboj dvojice stíhaček (Combat na Atari 2600).

7. Space Wars

Čtvrtou hrou popsanou v tomto článku je hra Space Wars. Jak již název této hry napovídá, jedná se o jednu z variant na původní program Spacewar! z roku 1962, který byl naprogramován Stephenem Russellem pro minipočítač PDP-1. Varianta této hry pro herní konzoli Vectrex se v několika ohledech přibližuje k originálu, samozřejmě především způsobem zobrazení herní scény na vektorovém displeji. Oproti některým jiným variantám této hry nemuselo při prvním zásahu hráče dojít k destrukci celé kosmické lodě, ale došlo například pouze ke zničení jedné trysky atd. – to vše doprovázené animací. Podobná animace byla použita i při konečném výbuchu hráče nebo protihráče. Stejně jako u předchozí hry, i zde se programátorům podařilo vytěžit z možností vektorového displeje maximum, což se týká především plynulého otáčení obou kosmických lodí.

Obrázek 21: Hra Space Wars ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

Obrázek 22: Další snímek hry Space Wars (destrukce kosmické lodě).

Obrázek 23: Displej s originální hrou Spacewar!

pdp1

Obrázek 24: Obrazovka originální hry Spacewar.

skoleni

8. Hry vytvořené na amatérské bázi

Kromě původních her naprogramovaných většinou v polovině osmdesátých let minulého století vznikla pro herní konzoli Vectrex celá řada her na amatérské bázi. Tímto termínem mám na mysli hry vytvořené jednotlivci (nikoli tedy většími specializovanými firmami), kteří hry buď nabízí zcela zadarmo ve formě obrazů ROM, nebo za relativně malý poplatek, který většinou odpovídá výrobní ceně paměťového modulu a jeho potisku. Podobných her již vzniklo několik desítek, což jen vypovídá o tom, že herní konzole Vectrex je i přes komerční neúspěch stále chápána jako po technologické stránce velmi zajímavé zařízení. Některé z těchto her, audiovizuálních dem a dalších aplikací (například i programovacích jazyků) si popíšeme v následující části tohoto seriálu.

Obrázek 25: Hra Gravitrex Plus.

9. Odkazy na Internetu

 1. ParaJVE – Parabellum's Java Vectrex Emulator, version 0.7.0
  http://www.vec­trex.fr/ParaJ­VE/
 2. Vectrex System History – The Mini Arcade
  http://vectrex­museum.com/vec­trexhistory.php
 3. GCE Vectrex: unique system, unique subculture. Part 2. Unique subculture
  http://lady-eklipse.livejou­rnal.com/
 4. Novinky.org: PSPVE v1.0.2 (Emulátor konzole Vectrex)
  http://psp.no­vinky.org/view­.php?cisloclan­ku=2008060010
 5. 3 Generations of Game Machine Architecture
  http://www.ata­riarchives.or­g/dev/CGEXPO99­.html
 6. Atari 5200
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_search.html?Sys­temID=5200
 7. Atari 5200 Hardware and Accessories
  http://www.ata­riage.com/5200/ar­chives/hardwa­re.html
 8. Atari 5200 Screenshots
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=5200&Item­TypeID=SCREEN­SHOT
 9. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/His­tory_of_video_ga­me_consoles_(se­cond_generati­on)
 10. Atari 5200: Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_5200
 11. 6502 – the first RISC µP
  http://ericcle­ver.com/6500/
 12. The Video Game Console Library: Fairchild Channel F
  http://www.vi­deogameconsole­library.com/pg70-fairchild.htm
 13. Jerry Lawson
  http://www.vin­tage.org/2006/ma­in/bio.php?id=1586
 14. Fairchild Semiconductor F8
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/F8_in­s.html
 15. Fairchild Channel F 101: A Beginner's Guide
  http://www.rac­ketboy.com/re­tro/fairchild-channel-f-101-a-beginners-guide
 16. Lowell O. Turner: This old microprocessor
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/OldCPU­.html
 17. VC&G Interview: Jerry Lawson, Black Video Game Pioneer
  http://www.vin­tagecomputing­.com/index.php/ar­chives/545
 18. Fairchild Channel F
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_Channel_F
 19. The Great CPU List Part II: Fairchild F8, Register windows
  http://jbayko­.sasktelwebsi­te.net/cpu2.html#Sec2Par­t2
 20. Fairchild F8
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_F8
 21. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.ma­keuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 22. Channel F
  http://www.gi­antbomb.com/chan­nel-f/60–66/
 23. MESS Wiki
  http://www.mes­s.org/
 24. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/o­dyssey2/
 25. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mes­s.org/sysinfo:o­dyssey2
 26. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videoga­mecritic.net/od­d.htm
 27. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.com­putercloset.or­g/MagnavoxOdys­sey2.htm
 28. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/mu­seum/computer­.asp?c=1060
 29. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.ata­rihq.com/danb/fi­les/o2doc.pdf
 30. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/con­soles/odyssey2­.php
 31. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­dyssey2
 32. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_Videopac_ga­mes
 33. The FPGA Videopac Project
  http://www.fpga­arcade.com/vi­deopac.htm
 34. Last minute addition: Odyssey 2 (P824×) VDC chip!
  http://ploguechip­sounds.blogspot­.com/2009/10/last-minute-addition-odyssey-2-p824×.html
 35. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9662
 36. Spy Hunter (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9742
 37. Spy Hunter (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spy_Hun­ter
 38. DP Interviews … Bob Whitehead
  http://www.di­gitpress.com/li­brary/intervi­ews/interview_bob_whi­tehead.html
 39. Atari Age: Video Chess
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_page.html?Sof­twareID=1429
 40. Moby Games: Video Chess
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/video-chess
 41. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Vi­deo_Chess
 42. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videoga­mecritic.net/2600a­a.htm
 43. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=13
 44. Classic gaming: Atari 2600 – E.T. the Extra-Terrestrial
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=290
 45. The Video Game Critic's Reviews With „ET“ Icon
  http://videoga­mecritic.net/i­con_ET.htm
 46. Atari 2600 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=2600&Item­TypeID=ROM
 47. Atari 2600 ROMs – #, A through E (582K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_A-E.zip
 48. Atari 2600 ROMs – F through J (298K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_F-J.zip
 49. Atari 2600 ROMs – K through P (432K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_K-P.zip
 50. Atari 2600 ROMs – Q through S (539K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_Q-S.zip
 51. Atari 2600 ROMs – T through Z (260K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_T-Z.zip
 52. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ig­n.com/articles/903/903­024p1.html
 53. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.ata­rimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 54. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.ata­rimania.com/pge­mainsoft.awp?ty­pe=G&system=2
 55. Atari 2600 FAQ
  http://www.ata­riage.com/2600/fa­q/index.html
 56. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/consoles­.html
 57. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.ata­riage.com/2600/pr­ogramming/index­.html
 58. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/design_ca­se.html?Syste­mID=2600
 59. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_2600
 60. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/schema­tics_pal/index­.html
 61. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vin­tagegamingandmo­re.com/atari-2600-schematics
 62. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/index­.html
 63. Mapa hry Adventure
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/adv-map1.gif
 64. Jay Glenn Miner Interview Pasadena, September 1992
  http://www.ra­bayjr.com/jay_mi­ner.htm
 65. Magnavox and the Odyssey systems
  http://www.pong-story.com/odys­sey_other.htm
 66. Magnavox Odyssey First home video game console
  http://www.pong-story.com/odys­sey.htm
 67. The Odyssey in France
  http://www.pong-story.com/ody­pubfr.htm
 68. Magnavox Odyssey at old-computers.org
  http://www.old-computers.com/mu­seum/photos.as­p?t=1&c=883&st=2
 69. Magnavox Odyssey Series (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mag­navox_Odyssey_Se­ries
 70. MAGNAVOX ODYSSEY (1971)
  http://balduin­.wordpress.com/2007/10­/15/magnavox-odyssey-1971/
 71. Magnavox Odyssey FAQ
  http://www.pong-story.com/o1faq­.txt
 72. Richard Hewison – Level 9: Past masters of the adventure game
  http://www.sin­clairlair.co.uk/le­vel9.htm
 73. Level 9 Computing
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Le­vel9
 74. Worm in Paradise – Level 9 (CZ recenze)
  http://sincla­irzxspectrum.cz/sof­tware/recenze/wor­m_in_paradise­.php
 75. World of Spectrum: Jewels of Darkness
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekid.cgi?id=0011­293
 76. World of Spectrum: Hry společnosti Level 9
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekpub­.cgi?regexp=^Le­vel+9+Computin­g+Ltd$&loadpic­s=1
 77. Adventure International
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ad­venture_Inter­national
 78. Stránky o firmě Infocom a jejích hrách
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/
 79. atari.fandal.cz
  http://atari.fan­dal.cz/games.php
 80. Zork I: The Great Underground Empire (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-the-great-underground-empire/review­s/reviewerId,4465/
 81. Zork I (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_I
 82. Zork I Walkthrough
  http://www.ga­mefaqs.com/pc/5644­46-zork-i/faqs
 83. Zork I: The Great Underground Empire
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k1.html
 84. Zork II: The Wizard of Frobozz (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-ii-the-wizard-of-frobozz
 85. Zork II (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_II
 86. Zork II: The Wizard of Frobozz
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k2.html
 87. Zork III: The Dungeon Master (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/zork-iii-the-dungeon-master
 88. Zork III (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_III
 89. SAGA – Scott Adams Grand Adventure
  http://www.msa­dams.com/index­.htm
 90. Player 4 Stage 1: The Productivity Eaters
  http://www.the­doteaters.com/p4_sta­ge1.php
 91. Textovky.cz – Textovkářův ráj
  http://www.tex­tovky.cz/
 92. Scott Adams (game designer, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scot­t_Adams_(game_de­signer)
 93. Interview with Scott Adams (Adventure Classic Gaming)
  http://www.ad­ventureclassic­gaming.com/in­dex.php/site/in­terviews/129/
 94. Scott Adams game interpreter
  http://www.ifar­chive.org/inde­xes/if-archiveXscott-adamsXinterpre­ters.html
 95. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slu­necnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 96. BASIC Computer Games (published 1978) – Hammurabi
  http://atariar­chives.org/ba­sicgames/show­page.php?page=78
 97. Hamurabi – zdrojový kód v BASICu
  http://www.dun­nington.u-net.com/public/ba­sicgames/HMRA­BI
 98. Hamurabi (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ha­murabi
 99. Hammurabi naprogramovaný v JavaScriptu
  http://www.ham­murabigame.com/ham­murabi-game.php
 100. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212­.189.111/
 101. Empire Classic (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Em­pire_Classic_(com­puter_game)
 102. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wol­fpackempire.com/de­fault.htm
 103. FOCAL (programming language, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/FO­CAL_(programmin­g_language)
 104. Forty Years of Lunar Lander
  http://techno­logizer.com/2009/07­/19/lunar-lander/
 105. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­tegory:Timeli­nes_of_video_ga­mes
 106. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/index.html
 107. Space Travel: Exploring the solar system and the PDP-7
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/spacetravel.html
 108. Yes, A video game contributed to Unix Development
  http://people­.fas.harvard.e­du/~lib215/re­ference/histo­ry/spacetravel­.html
 109. Space Travel (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spa­ce_Travel_(vi­deo_game)
 110. Computer and Video Game History
  http://inventor­s.about.com/li­brary/inventor­s/blcomputer_vi­deogames.htm
 111. OXO (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­XO
 112. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ten­nis_for_Two
 113. Who really invented the video game?
  http://www.ata­rimagazines.com/cva/v1n­1/inventedgames­.php
 114. The Video Game Revolution
  http://www.pbs­.org/kcts/vide­ogamerevoluti­on/history/ti­meline.html
 115. The First Video Game?
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/higinbot­ham.asp
 116. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic1.jpg
 117. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic2.jpg
 118. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud­.co.uk/richar­d/mud.htm
 119. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/MUD1
 120. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Text-based_game
 121. Text mode games
  http://www.tex­tmodegames.com/
 122. Why Text-Mode Games are Cool
  http://www.tex­tmodegames.com/ar­ticles/why-text-mode-games-are-cool.html
 123. The Dragon Ate My Homework
  http://www.wi­red.com/wired/ar­chive/1.03/mud­s.html
 124. Hunt the Wumpus
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Hun­t_the_Wumpus
 125. A Brief History of „Rogue“
  http://www.wichman­.org/roguehis­tory.html
 126. Rogue (video game) (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ro­gue_(computer_ga­me)
 127. Roguish Charm
  http://www.1up­.com/features/es­sential-50-rogue
 128. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spi­tenet.com/cave/
 129. Colossal Cave Adventure
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/
 130. Here's where it all began…
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/a_his­tory.html
 131. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/e_dow­nloads.html
 132. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/c_xyz­zy.html
 133. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.as­trodragon.com/zplet/ad­vent.html
 134. Colossal Cave Adventure
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Co­lossal_Cave_Ad­venture
 135. iPod Adventure Game
  http://hamimi­ami.com/ipod/ad­venture/index­.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.