Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (58. část - hra Liero a její klony)

27. 12. 2012
Doba čtení: 24 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu si řekneme základní informace o hře Liero z roku 1998, v níž byly použity některé prvky z herní série Worms, výsledkem ovšem byla akční (netahová) hra. Díky velké oblibě Liera vzniklo i několik jeho klonů, které lze provozovat jak na Linuxu, tak i na dalších systémech.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (58. část – hra Liero a její klony)

2. Liero aneb akční generace artillery games

3. Nové techniky použité v Lieru

4. Doplňky pro originální Liero – editory úrovní a editory postaviček

5. Další malý doplněk pro originální Liero – utilita MoreBlod

6. Klony hry Liero

7. Gusanos

8. OpenLieroX (+ editor herních světů)

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (58. část – hra Liero a její klony)

V předchozích třech částech seriálu o historii vývoje výpočetní techniky jsme si popsali prakticky celou historii klasických „artillery games“ využívajících 2D zobrazení herního světa; od původní velmi jednoduché tahové hry Artillery přes trojici přelomových her Tank Wars, Scorched Earth a Scorched Tanks až po herní sérii Worms a některé její open source klony (Hedgewars, Wormux). Dnes se v úvodních kapitolách budeme zabývat hrou Liero, která sice na zmíněné klasické „artillery games“ navazuje, ovšem přidává do těchto původně tahových her akční prvek, protože boj dvou hráčů je veden v reálném čase a nikoli na tahy, což zcela mění herní strategii a navíc je celá hra i mnohem svižnější a pro většinu hráčů pravděpodobně i zábavnější, neboť hráči na sebe nemusí čekat. Ve hře Liero je taktéž využit poměrně vyspělý fyzikální model, díky němuž bylo například možné implementovat zpětný ráz zbraní atd.

Obrázek 1: Liero patří mezi hry, které bylo možné uložit na jedinou disketu (tato média se v roce 1998 ještě poměrně často používala).

Jak si řekneme v dalších kapitolách, vznikla hra Liero v roce 1998 na platformě PC s operačním systémem DOS a stala se zde velmi populární (ostatně díky existenci DOSBoxu a popř. i částečné kompatibilitě Liera s Windows XP si můžeme tuto hru vcelku bez problémů zahrát i v současnosti). Bylo tedy jen otázkou času, kdy se objeví různé klony Liera pro další operační systémy (neboť DOS byl v roce 1998 již technologicky po všech směrech překonán), které hráčům nabídnou nové možnosti, například větší počet zbraní, vyšší rozlišení grafiky, možnost síťové hry, větší počet současně hrajících protivníků atd. Těchto klonů ve skutečnosti vznikla celá řada, například LieroX, NiL (Nil is not Liero) či Gusanos. V současnosti je pravděpodobně nejpropracovanějším klonem OpenLieroX, kterým se budeme zabývat v sedmé a v osmé kapitole. Kromě popisu dvou klonů Liera se zmíním i o některých podpůrných nástrojích, především o editorech map.

Obrázek 2: Původní dokumentace byla napsána finsky (příjemné počtení…), druhá verze Liera byla dodávána i s anglickým překladem.

Obrázek 3: Inicializace hry připomíná legendární Doom.

Obrázek 4: Úvodní obrazovka společně s hlavním menu.

Obrázek 5: Nastavení vlastností jednoho z hráčů.

Obrázek 6: Seznam dostupných zbraní ve hře Liero.

2. Liero aneb akční generace artillery games

První vydaná verze hry Liero vznikla v roce 1998 pro počítače PC s operačním systémem DOS, grafickou kartou VGA (či libovolnou SVGA), zvukovou kartou (Sound Blaster atd.) a mikroprocesorem minimálně 80386SX (i když reálně byla hra použitelná až od 80486SX/DX). Autorem této hry je finský programátor Metsän Eläimet, který se při vývoji Liera nechal inspirovat především již popsanou herní sérií Worms, což je patrné jak při pohledu na postavičky ve hře (žížaly – od nich je ostatně odvozen i název této hry pocházející samozřejmě z finštiny), tak i při pohledu na některé zbraně a možnosti postaviček (skoky, použití vystřelovacího lana pro překonávání překážek atd.). Liero již není tahovou hrou, ale čistě akční hrou určenou pro jednoho či dva hráče. Pokud hraje jen jeden hráč, je jeho protivníkem umělá inteligence (AI), která je ovšem relativně jednoduchá, takže se počítačem ovládaný protivník mnohdy zastaví před překážkou a potom spáchá efektní sebevraždu (nutno ovšem říct, že kvůli způsobu pohybu protivníků v herním světě není naprogramování umělé inteligence nijak snadné).

Obrázek 7: Výběr pětice zbraní, s nimiž jde každý hráč do bitvy.

Každý hráč ovládá svou postavičku pomocí sedmi (konfigurovatelných) kláves, které mají, aby to nebylo tak jednoduché, hned několik významů. Dvě klávesy slouží k pohybu postavičky doprava a doleva (lze jít i do kopce či z kopce). Navíc se s využitím těchto dvou kláves může postavička prokopávat hlínou – stačí podržet klávesu pro pohyb jedním směrem a současně stlačovat klávesu pro pohyb směrem opačným. Další dvojice kláves slouží k míření (změně úhlu výstřelu), pátá klávesa je určena pro střelbu, šestá pro skoky a sedmá pro výběr zbraně – na začátku hry si totiž postavička může vybrat pět typů zbraní z celkem 40 typů, mezi nimiž se lze snadno přepínat (zbraně se liší svou destrukční silou, rychlostí výstřelů, rychlostí nabíjení atd.). Šestá a sedmá klávesa má ještě další význam – po jejich současném stisku se vystřelí lano, s jehož využitím lze překonat vysoké překážky, popř. se přenést do větší výšky nebo se pouze na laně houpat a z relativního bezpečí střílet na protivníka.

Obrázek 8: Na začátku je napřed nutné najít protivníka.

Obrázek 9: Namísto pracného ručního prokopávání lze samozřejmě využít i většinu zbraní.

Obrázek 10: Chiquita bomb, aneb vzpomínka na Banana bomb z herní série Worms.

Obrázek 11: Takto vybuchuje Chiquita bomb.

Obrázek 12: Hodit atomovou bombu do malého prostoru není většinou dobrý nápad…

Obrázek 13: …já to říkal.

Obrázek 14: Použití lana.

3. Nové techniky použité v Lieru

Metsän Eläimet použil při vývoji hry Liero mnoho nových technik, které se většinou v předchozích „artillery games“ vůbec neobjevily. Především se jedná o režim rozdělené obrazovky, který samozřejmě souvisí s tím, že proti sobě hrají dva protivníci, z nichž každý se může nacházet v jiné části (poměrně rozsáhlého) herního světa. Kromě rozdělení obrazovky na pravou a levou část, z nichž každá scrolluje nezávisle na části druhé je v dolní části zobrazena mapa celého herního světa, kterou je možné použít například při zaměřování dalekonosných zbraní (laser apod.). Liero používá grafický režim 13h karty VGA s rozlišením 320×200 pixelů s 256 barvami (přesněji řečeno je kvůli double bufferingu tento režim přepnut do jedné varianty módu X). V Lieru je taktéž použit věrný fyzikální model, takže některé zbraně vyvíjí zpětný ráz, který hráče buď posune dozadu nebo ho rozhoupe na laně. Na hráče taktéž působí výbuchy zbraní; na vybuchující zbraně, krev hráčů atd. současně působí gravitace (částicový model) a použití lana je vyřešeno do nejmenších podrobností, takže je dokonce umožněno, aby se hráči navzájem zachytili a takto zachyceni do sebe stříleli zblízka :-).

Obrázek 15: Laser dokáže propálit hlínu a potom působí na neomezenou vzdálenost.

Vzhledem k tomu, že herní svět je zpočátku (pokud se nenačte jiný herní svět) většinou prakticky celý vyplněn hlínou, musí se k sobě hráči nejprve prokopat, takže se první minuty hry podobají spíše starodávné DOSové hře Tunneller (taktéž pro dva hráče). Dále se hra liší podle toho, který režim byl nastavený z hlavního menu. Buď se soutěží o to, kolikrát hráč zabije svého protivníka, popř. lze zvolit hru typu „capture the flag“, kdy je nutné nejprve najít v herním světě svoji vlajku a donést ji do domečku správné barvy (mimochodem, jak na vlajku tak i domek působí gravitace, výbuchy atd.). Třetím typem hry je „game of tag“, kdy se po zabití protihráče začne tomuto protihráči počítat čas až do chvíle, kdy se buď dosáhne předem nastaveného časového limitu (například pěti minut) či dokud nedojde k zabití protihráče – od tohoto okamžiku se začne čas započítávat právě zabitému protihráči. Možná právě díky existenci těchto herních režimů se hře Liero taktéž přezdívá „2D Quake“.

Obrázek 16: Další zbraň vystřeluje toto prapodivné zelené cosi…

Obrázek 17: Střelu je možné jako jedinou zbraň přímo ovládat při letu.

Obrázek 18: Boj o vlajku.

Obrázek 19: Vlajku je nutné donést do správného domku.

Obrázek 20: Boj o vlajku.

Obrázek 21: Jedna z variant zápalných bomb.

Obrázek 22: Jedna z variant zápalných bomb.

Obrázek 23: Když je „reload time“ nastavený na nulu, lze vystřelit prakticky neomezené množství dynamitů i dalších podobných zbraní.

4. Doplňky pro originální Liero – editory úrovní a editory postaviček

Ke hře Liero postupem času vzniklo i několik pomocných programů. Pravděpodobně nejpoužívanějším typem utilit určených pro Liero byly editory herních světů a popř. taktéž editory postaviček (některé nástroje v sobě slučovaly oba zmíněné typy grafických editorů). Editory herních světů jsou po teoretické stránce poměrně jednoduché, protože každý svět (v terminologii Liera se jedná o level) je představován bitmapou s 256 barvami o pevné velikosti 504×350 pixelů, kde je jednotlivým barvám přiřazen určitý význam. V tomto ohledu se Liero podobá například další oblíbené finské hře Luola, která má ostatně s Lierem velmi mnoho společného; nejenom zemi původu, ale i orientaci na hru více hráčů, způsob ovládání i zmíněný způsob reprezentace herního světa. Skutečnost je však, jak tomu ostatně v informatice velmi často bývá :-), trošku složitější, protože z teoretického maximálního počtu 256 barev lze využít pouze určitou podskupinu a navíc je nutné dodržet barvovou paletu používanou samotnou hrou jak pro zobrazení předmětů ve hře, tak i pro výbuchy, ukazatel skóre, radar atd.

Obrázek 24: Český editor herních světů pro Liero.

Editorů herních světů pro Liero vzniklo hned několik, jedna česká(!) a i ve světě rozšířená varianta je ukázána na následujících screenshotech společně s krátkými popisky (autorem je fra.iesus). Herní světy jsou ukládány do souborů s koncovkou .lev, jejichž formát je velmi jednoduchý – každý soubor má velikost 176400 bajtů, což odpovídá 504×350 pixelům v 256 barvách (není použita žádná hlavička ani komprimace). Barvová paleta je součástí kódu hry a barvy jsou rozděleny do několika kategorií: průchozí (postavička může touto barvou projít i střílet), kopací materiál (odpovídá hlíně – lze kopat i prostřílet), průstřelný materiál, nezničitelný materiál (odpovídá kamenům ve hře, které nelze ani prokopat ani prostřelit) a konečně speciální barvy, kterými lze projít, ale nejsou průstřelné – tyto barvy je možné využít pro tvorbu herních světů rozdělených bezpečnými koridory. Editory postaviček pracují se soubory s koncovkou .chr, v nichž jsou uloženy sprity, tj. taktéž bitmapové informace s 256 hodnotami na pixel.

Obrázek 25: Původní český návod byl ve vyšších verzích doplněn anglickým překladem.

Obrázek 26: Úvodní obrazovka editoru s hlavním menu.

Obrázek 27: Editace herního světa.

Obrázek 28: Editor znaků.

5. Další malý doplněk pro originální Liero – utilita MoreBlod

Další typy utilit byly určeny k ovlivnění těch parametrů Liera, které nebylo možné měnit přímo z hlavního menu této hry, popř. ke změně parametrů ve větším rozsahu, než to umožňovala původní hra. Jednou z těchto většinou pouze jednoúčelových utilit je i nástroj nazvaný MoreBlod, jehož jméno vzniklo zkrácením všeříkajícího názvu MoreBlood na osm znaků (ano, pořád se pohybujeme v DOSu, kde 640kB konvenční paměti a 8+3 znaky pro názvy souborů musí přece stačit každému :-). Utilitka MoreBlod nabízí pouze jednu funkci – dokáže zvýšit míru zranění červů v rozsahu 0–32750 procent namísto původních 0–100 procent. Vlastní průběh hry toto nastavení v podstatě nijak neovlivní, změní se jen její vizuální stránka, protože volba „amount of blood“ ovlivňuje počet jednopixelových částic (particle) představujících krev, které jsou generovány při zranění postavičky.

Obrázek 29: Krátká dokumentace k nástroji MoreBlod.

Další nástroje určené (nejenom) pro původní Liero je možné najít na stránkách:

 1. Liero Applications
  http://lierohell.free.fr/se­arch.php?game=1&filetype=2&pa­ge=1
 2. Liero Applications
  http://lierohell.free.fr/se­arch.php?game=1&filetype=2&pa­ge=2
 3. THE OFFICIAL LIERO FAQ
  http://www.gamesover.com/wal­kthroughs/liero.txt

Obrázek 30: Změna hodnoty v menu Liera.

Obrázek 31: Načtení herního světa inspirovaného Quakem.

Obrázek 32: Vliv „amount of blood“.

Obrázek 33: Vliv „amount of blood“.

Obrázek 34: Vliv „amount of blood“.

6. Klony hry Liero

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, vznikla po úpadku platformy DOS snaha o portaci Liera na další operační systémy, samozřejmě s tím, že se při portaci hra různým způsobem vylepší, a to minimálně po grafické stránce, protože grafický subsystém Liera, který přímo komunikoval s grafickou kartou VGA přes její řídicí a stavové registry, musel být přepsán v každém případě. Další snahy o vylepšení spočívaly v přidání podpory pro hru po místní síti (LAN) popř. po Internetu, podpora pro souběžnou hru většího množství hráčů (většinou dva lidští protivníci a mnoho AI postaviček) a v neposlední řadě se autoři klonů Liera snažili i o vylepšení umělé inteligence počítačem řízených postaviček, většinou i s možností výběru, která AI se má pro jakou postavičku použít. Klonů Liera ve skutečnosti vzniklo hned několik. Ve světě Linuxu se jednalo například o hru nazvanou NiL, neboli Nil is not Liero (tento slovní obrat není v open source světě zcela neznámý, viz například původní význam zkratky GNU).

Obrázek 35: Jedním z klonů Liera je i hra Gusanos.

Největší předností NiL, jehož vývoj začal již v roce 1999, byla podpora pro větší množství současně hrajících postaviček a taktéž podpora pro spojení více počítačů přes TCP/IP. Později sice došlo k pozastavení vývoje, nicméně již v době, kdy byl NiL využitelný hráči. Dalším klonem byl LieroXtreme (LieroX) naprogramovaný Jasonem Boettcherem převážně v C++ (původní Liero bylo napsáno v Pascalu a assembleru), z něhož byly po otevření zdrojového kódu odvozeny dvě hry – LieroExtreme Enhanced (LieroX Enhanced) a zejména jeden z nejdokonalejších klonů hry Liero v současnosti – projekt nazvaný OpenLieroX, kterým se budeme zabývat v osmé kapitole. Vznikly i další – původní hře již dosti vzdálené – klony, například NEX7+ naprogramovaný ve Visual Basicu (tím pádem je cílová platforma zřejmá), kde byly do hry přidány některé techniky známé již z Tank Wars či Scorched Earth – nákup zbraní, bonusy za zabití nepřítele atd. Navíc bylo možné současně použít až 15 počítačem řízených hráčů a namísto lana se používal jet pack (pravděpodobně jde o vzpomínku na další starodávnou hru JetPac pro ZX Spectrum?).

Obrázek 36: Dalším klonem je OpenLieroX.

7. Gusanos

Další klon Liera nese název Gusanos (jedná se ostatně o jméno stejného zvířete, ovšem přeložené do Španělštiny). Asi největší předností hry Gusanos jsou její velké možnosti konfigurace, protože veškeré nastavení je uloženo v množství textových (a tudíž i snadno editovatelných) souborů a logika hry je uložena ve skriptech naprogramovaných v jazyku Lua, jímž jsme se již podrobně na stránkách Root.cz zabývali <a>v samostatném seriálu. Navíc se herní světy ukládají do rastrových obrázků typu PNG, čímž odpadá nutnost konverze, kterou bylo nutné provádět v původním Lieru. Díky zmíněným možnostem konfigurace je možné v Gusanos změnit prakticky cokoli, čehož bylo využito i v Promode, což je sada konfiguračních souborů, skriptů a bitmap, které do hry Gusanos přidávají mnoho dalších možností, včetně nových multiplayerových režimů.

Obrázek 37: Hlavní menu Gusanos je pojato minimalisticky.

Obrázek 38: Při hře dvou hráčů je nutné povolit režim dělení obrazovky.

Obrázek 39: Herní prostředí se podobá původní hře Liero.

Obrázek 40: Ukázka nového typu zbraně.

Obrázek 41: Režim rozdělené obrazovky.

Obrázek 42: Herní světy lze uložit do rastrových obrázků a přímo využít (navíc je nutné uložit i obrázek s maskou).

Obrázek 43: Ukázka dalšího herního světa.

Obrázek 44: V dalším rastrovém obrázku je uložena rozfázovaná animace postavičky.

8. OpenLieroX (+ editor herních světů)

Již v předchozích kapitolách jsem se zmínil o tom, že pravděpodobně nejpropracovanějším klonem Liera je v současnosti projekt nazvaný OpenLieroX. Tato hra je postavena na starším projektu LieroX a došlo zde k mnoha různým vylepšením, ke kterým přispělo mnoho lidí z komunity, a to jak vývojářů, tak i grafiků, což je ostatně patrné i při pohledu na screenshoty zobrazené v této kapitole. Základní princip hry zůstává stále stejný a stejný (či velmi podobný) je i způsob zobrazení herního světa využívajícího režim rozdělení obrazovky. Bitvy se ovšem kromě dvou lidmi řízených postav může zúčastnit i větší množství postav řízených počítačem, jejichž inteligence se oproti původní hře Liero značně zlepšila. Vylepšena byla i grafika, možnosti hry po síti, prostředí hry může být nastaveno do několika témat atd. Samozřejmě se jedná o open source hru, kterou lze provozovat nejenom na Linuxu, ale i na dalších operačních systémech (a nutno říci, že i můj starší počítač, který má problémy s Liero v DOSBoxu, bez problémů dokáže provozovat OpenLieroX, a to ve vyšších rozlišeních i při hře většího množství postaviček).

Obrázek 45: Originální téma hry OpenLieroX.

Obrázek 46: Přepnutí do staršího tématu LieroX.

Obrázek 47: Přepnutí do „zeleného“ tématu.

Obrázek 48: Výběr hráčů a inicializace bitvy.

Obrázek 49: Výběr zbraní připomíná původní Liero.

Obrázek 50: V režimu splitscreen mohou hrát dva lidští hráči a větší množství počítačem řízených postav.

Obrázek 51: Tabulka s dosaženým skóre.

Obrázek 52: Menu zobrazené v průběhu bitvy.

Obrázek 53: Jeden herní svět připomíná desktop nejmenovaného operačního systému.

Obrázek 54: Načítání dalšího herního světa.

Obrázek 55: Použití lana počítačem řízeným protivníkem.

Obrázek 56: Tady se evidentně odehrála krutá bitva.

Obrázek 57: Další téma, z kterého lze dostat fóbii vůči žížalám…

Obrázek 58: Editor herních světů.

Obrázek 59: Použití editoru.

Cloud23

Obrázek 60: Některé úrovně jsou propracované do nejmenších detailů.

Obrázek 61: Chiquita bomb má očekávaný účinek.

9. Odkazy na Internetu

 1. THE OFFICIAL LIERO FAQ
  http://www.gamesover.com/wal­kthroughs/liero.txt
 2. Liero Applications
  http://lierohell.free.fr/se­arch.php?game=1&filetype=2&pa­ge=1
 3. Liero Applications
  http://lierohell.free.fr/se­arch.php?game=1&filetype=2&pa­ge=2
 4. Liero level archive
  http://hem.passagen.se/ot­terud/wormhole/filearchive­.html
 5. Web o Lieru, Gusanos, GeneRally, Atari atd.
  http://karelik.wz.cz/
 6. Zbraně v Lieru
  http://karelik.wz.cz/liero-zbrane.php
 7. OpenLiero Home Page
  http://open.liero.be/
 8. OpenLieroX Home Page
  http://www.openlierox.net/
 9. OpenLieroX Download Page
  http://www.openlierox.net/downloads/
 10. Projekt NiL
  http://sourceforge.net/projects/nil/
 11. Web o Lieru, Gusanos
  http://karelik.wz.cz/gusanos.php
 12. GUSANOS
  http://gusanos.sourceforge.net/
 13. GUSANOS Download
  http://sourceforge.net/pro­jects/gusanos/
 14. XScorch home page
  http://www.xscorch.org/
 15. XScorch na „konkurenčním“ ABC Linuxu :-)
  http://www.abclinuxu.cz/sof­tware/hry/strategicke/xscor­ch
 16. Atomic Tanks home page
  http://atanks.sourceforge.net/
 17. Atanks na ABC Linuxu
  http://www.abclinuxu.cz/sof­tware/hry/arkady/atanks
 18. Hedgewars home page
  http://www.hedgewars.org/
 19. Hedgewars na wiki.ubuntu.cz
  http://wiki.ubuntu.cz/hry/ar­kády/hedgewars
 20. Hedgewars na Google Code
  http://code.google.com/p/hedgewars/
 21. Wormux home page
  http://gna.org/projects/warmux/
 22. Wormux.org :-)
  http://wormux.org/
 23. Hedgewars home page
  http://www.hedgewars.org/
 24. Worms official page
  http://worms.team17.com/
 25. Worms na Strategy wiki
  http://strategywiki.org/wiki/Worms
 26. Defender (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Defender_(game)
 27. Side-scrolling video game
  http://en.wikipedia.org/wiki/Side-scrolling_video_game
 28. Shoot ‚em up
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Shoot_‘em_up
 29. Category:Scrolling shooters
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Scrolling_sho­oters
 30. Xenon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_(computer_game)
 31. Moby Games: Xenon
  http://www.mobygames.com/game/xenon
 32. Bitmap Brothers: Xenon 2 Megablast
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/xenon2.htm
 33. Xenon 2 Megablast
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_II:_Megablast
 34. Xenon 2: Megablast
  http://www.mobygames.com/game/xenon-2-megablast
 35. Historie vývoje počítačových her (3.část – hry v textovém režimu)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-3-cast-hry-v-textovem-rezimu/
 36. Historie vývoje počítačových her (4.část – zlatá éra textovek)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-4-cast-zlata-era-textovek/
 37. Historie vývoje počítačových her (5.část – textovky společnosti Level 9)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-5-cast-textovky-spolecnosti-level-9/
 38. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton01­.shtml
 39. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 40. Dungeon Master – Return To Chaos
  Window port of DM
 41. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 42. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 43. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 44. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 45. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 46. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 47. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 48. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 49. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 50. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 51. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 52. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 53. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 54. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 55. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 56. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 57. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 58. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 59. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 60. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 61. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 62. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 63. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 64. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 65. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 66. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 67. Série Eye of Beholder (česky)
  http://www.old-games.estranky.cz/clanky/serie-eye-of-beholder.html
 68. Moby Games: Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 69. Wikipedia: Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 70. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 71. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 72. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 73. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 74. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 75. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 76. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 77. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 78. Commodore CDTV
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Commodore_CDTV
 79. Amiga
  http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga
 80. Picasso 2
  http://www.iol.ie/~ecarro­ll/picasso2.html
 81. Hold-And-Modify
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 82. Amiga Halfbrite mode
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 83. HAM8 Explained
  http://www.amigans.net/mo­dules/AMS/article.php?sto­ryid=22
 84. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 1 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part1/
 85. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 2 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part2/
 86. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 3 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part3/
 87. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 4 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part4/
 88. Amiga Coding Wiki
  http://www.amigacoding.com/in­dex.php/Main_Page
 89. Amiga screen
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node0061.html
 90. Amiga HAM mode
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node008F.html
 91. Copper WAIT instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004B.html
 92. Copper MOVE instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004A.html
 93. GalaxSIM: Solutions for Digital Living
  http://www.amiga.com/
 94. Denise Pin Assignment
  http://www.ntrautanen.fi/com­puters/hardware/misc/deni­se.htm
 95. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 96. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 97. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 98. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 99. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 100. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 101. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 102. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 103. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 104. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 105. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 106. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 107. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 108. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 109. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 110. Amiga Original chipset
  http://www.princeton.edu/~acha­ney/tmve/wiki100k/docs/Ami­ga_Original_chipset.html
 111. The Final Fantasy
  http://www.thefinalfantasy.com/
 112. Final Fantasy: Mystic Quest
  http://www.gamefaqs.com/snes/532476-final-fantasy-mystic-quest
 113. Book:Final Fantasy series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Book:Final_Fantasy_seri­es
 114. The World of Final Fantasy
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,114/
 115. Final Fantasy Style
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,116/
 116. List of Final Fantasy video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Final_Fantasy_vi­deo_games
 117. SQUARE ENIX CO.
  http://www.square-enix.com/
 118. Square Enix : Corporate history
  http://www.square-enix.com/jp/company/e/history/
 119. Bill Mensch
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bill_Mensch
 120. Cannon Fodder
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=739
 121. Cannon Fodder [European]
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=15717
 122. Retrospective: Cannon Fodder
  http://www.rockpapershotgun­.com/2007/11/11/retrospec­tive-cannon-fodder/
 123. Cannon Fodder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cannon_Fodder_(video_ga­me)
 124. BC Racers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BC_Racers
 125. Desert Strike Advance
  http://www.ign.com/articles/2002/06/03/de­sert-strike-advance
 126. Three Strikes And You're Out
  http://www.eurogamer.net/ar­ticles/three-strikes-and-youre-out-article
 127. Head 2 Head: Desert Strike – SNES vs MegaDrive
  http://www.retrogamescollec­tor.com/head-2-head-desert-strike-snes-vs-megadrive/
 128. Desert Strike: Return to the Gulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Desert_Strike:_Return_to_the_Gulf
 129. The Chaos Engine (Soldiers of Fortune USA)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine.htm
 130. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 131. The Chaos Engine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chaos_Engine
 132. The Chaos Engine 2
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine2.htm
 133. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 134. Moby Games: Speedball series
  http://www.mobygames.com/game-group/speedball-series
 135. Bitmap Brothers: Speedball (original)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball.htm
 136. Bitmap Brothers: Speedball 2: Brutal Deluxe
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball2.htm
 137. Wikipedia: Speedball (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Speedball_(video_game)
 138. Golden Axe
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe
 139. Golden Axe (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Golden_Axe_(series)
 140. Golden Axe II
  http://www.gamespot.com/golden-axe-ii/platform/genesis/
 141. Golden Axe II
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_II
 142. Golden Axe III
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_III
 143. Game Freaks 365: Sonic the Hedgehog 2
  http://gamefreaks365.com/re­view.php?artid=1631
 144. Sonic The Hedgehog 2 (GENESIS)
  http://web.archive.org/web/20070831062914/htt­p://sonic.neoseeker.com/so­nic_the_hedgehog2/GENESIS/pa­ges/release_dates_backgrou­nd3/
 145. Neoseeker: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://www.neoseeker.com/Ga­mes/Products/GENESIS/sonic_the_hed­gehog2/
 146. Wikipedia: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sonic_the_Hedgehog2_(16-bit)
 147. Gamespot: Disney's Aladdin
  http://www.gamespot.com/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge/platform/ps/
 148. Moby Games: Disney's Aladdin
  http://www.mobygames.com/game/disneys-aladdin
 149. Internet Movie Database: Aladdin (I) (Video Game 1993)
  http://www.imdb.com/title/tt0204798/
 150. Wikipedia: Disney's Aladdin (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Disney's_Aladdin_(vide­o_game)
 151. Eric Chahi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eric_Chahi
 152. Wikipedia: Another World (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Another_World_(video_ga­me)
 153. SN76489 sound chip details
  http://web.inter.nl.net/u­sers/J.Kortink/home/articles/sn76489/
 154. SN76464 datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1106623&fi­le=0054%5Csn76494_409323.pdf
 155. Texas Instruments SN76489 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Texas_Instruments_SN76489
 156. SN76489
  http://www.smspower.org/De­velopment/SN76489?sid=ae16503f2fb18070f3f40f2af­56807f1
 157. YM2413 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspower.org/ma­xim/Documents/YM2413Appli­cationManual?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 158. Programming the Sega MegaDrive
  http://darkdust.net/writin­gs/megadrive
 159. MegaDrive / SegaGenesis docs
  http://www.genny4ever.net/in­dex.php?page=docs
 160. IGN: Top 25 Consoles
  http://www.ign.com/top-25-consoles/13.html
 161. Sega Mega Drive
  http://sega.jp/archive/segahard/md/
 162. Sega Archives
  http://sega.jp/archive/segahard/
 163. Sega Genesis
  http://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Console_Platfor­ms/Sega/Genesis/
 164. The Retro Gen Plays Genesis Games
  http://uk.gamespy.com/arti­cles/998/998637p1.html
 165. The Sega Mega Drive/Genesis
  http://www.captainwilliam­s.co.uk/sega/megadrive/me­gadrive.php
 166. Sega Game Gear 101: A Beginner's Guide
  http://www.racketboy.com/re­tro/sega/gamegear/sega-game-gear-101-a-beginners-guide
 167. SEGA GameGear | Marc's Realm
  http://darkdust.net/retro­gaming/gamegear
 168. Sega Master System Hardware
  http://www.smspower.org/De­velopment/Documents
 169. Sega Master System Museum
  http://alexkidd.com/
 170. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer.tripod.com/SMS/1.html
 171. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Master_System
 172. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Card
 173. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 174. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.thebeehive.ws/
 175. TurboGrafx-16 TurboExpress
  http://www.allgame.com/plat­form.php?id=17673
 176. HuC6280 CPU
  http://shu.emuunlim.com/dow­nload/pcedocs/pce_cpu.html
 177. Hudson Soft HuC6280 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Hudson_Soft_HuC6280
 178. TurboGrafx-16 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/TurboGrafx-16
 179. MagicEngine – TurboGrafx-16 emulator
  http://www.magicengine.com/
 180. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 181. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 182. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 183. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030