Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (80. část – strategické a taktické hry probíhající v reálném čase V)

30. 5. 2013
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V osmdesáté části seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje her se již popáté budeme zabývat strategickými hrami probíhajícími v reálném čase. Nejprve si popíšeme hry PowerMonger a Populous II, které byly založeny na podobném principu jako původní Populous, a na závěr se zmíníme o slavné hře Settlers.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (80. část – strategické a taktické hry probíhající v reálném čase V)

2. PowerMonger aneb další varianta hry „na boha“

3. Kladné a záporné vlastnosti hry PowerMonger

4. Pokračování herní série Populous

5. Populous II: Trials of the Olympian Gods

6. Multiplayer režim implementovaný ve hře Populous II

7. Settlers – další typ strategické hry probíhající v reálném čase

8. Technologie použité ve hře Settlers

9. Ekonomický model ve hře Settlers + série screenshotů z této hry

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (80. část – strategické a taktické hry probíhající v reálném čase V)

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje počítačových her navážeme na část předchozí, v níž jsme si popsali hru Populous vydanou v roce 1989. Připomeňme si, že za vývojem této hry stála dnes již neexistující softwarová společnost Bullfrog, především její hlavní programátor Peter Molyneux. Ve hře Populous se hráč stal lokálním bohem, který mohl v závislosti na míře své síly/many například přetvářet okolní krajinu (aby se v ní například daly stavět vesnice a města), popř. na okolní národy sesílat různé katastrofy, například vyvolat zemětřesení, vytvořit bažiny atd. (mimochodem: koncept many jakožto měřítka síly se rozvinul právě ve hrách Bullfrogu). Hra Populous se po svém vydání stala poměrně populární, neboť se jednalo o jednu z prvních her tohoto typu (zajímavé je, že ve stejném roce vzniklo i konkurenční SimCity) a navíc se zde využívalo tehdy populární isometrické zobrazení, které se již dříve používalo především u různých akčních her (připomeňme si Knight Lore či Alien 8 na ZX Spectrum od společnosti Ultimate Play the Game).

Obrázek 1: Snímek z intra hry PowerMonger.

Peter Molyneux i jeho spoluprogramátoři a grafici ze společnosti Bullfrog záhy vytvořili další hru s podobným tématem, která nesla název PowerMonger. Popisem této alespoň zpočátku zajímavé hry se budeme zabývat v navazující kapitole. Později byla na základě původní hry Populous vytvořena celá herní série, viz též čtvrtá kapitola. Ovšem ani konkurenční společnosti zabývající se vývojem počítačových her nezahálely, takže například společnost Maxis, která se proslavila především již zmíněnou hrou SimCity vytvořila v roce 1990 již méně populární simulaci SimEarth (časová osa zde byla nastavena na celých 10 miliard let a alespoň díky tomu se asi nejvíce přiblížila k pojetí boha, který byl v dalších hrách ve svých akcích omezen mnohem kratším časovým měřítkem) a v roce 1991 pak SimAnt zaměřenou na simulaci jedné jediné kolonie mravenců (v tomto případě je však již poněkud nesprávné hovořit o „god games“).

Obrázek 2: Další snímek z intra hry PowerMonger

Obrázek 3: Začátek nové hry.

Obrázek 4: Mapa herního světa.

2. PowerMonger aneb další varianta hry „na boha“

První hra, se kterou se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje PowerMonger. Tato hra původně vznikla pro osobní mikropočítače Amiga a později byla portována mj. i na platformu x86 a operační systém DOS. V dobových recenzích je sice PowerMonger většinou zmiňován společně se hrou Populous, ovšem mezi těmito dvěma hrami existuje hned několik rozdílů, protože ve hře PowerMonger je hráčovým alter egem generál, jehož možnosti jsou zcela odlišné od možností boha z herní série Populous. To například znamená, že se hra orientuje spíše směrem k taktickému obsazování jednotlivých nezávislých vesnic a měst s využitím vojáků, které má hráč k dispozici, nikoli k modelování terénu či k posílání různých katastrof na okolní národy. Některé akce ovšem mohou i zde mít určitý vliv na okolní terén. Příkladem může být odlesnění velké plochy, které vede k vyšší míře dešťů nebo sněhových přeháněk (ty ovlivňují například rychlost pohybu jednotek ve hře).

Obrázek 5: Herní prostředí hry PowerMonger s polygonovým 3D modelem terénu.

Základem této hry je ovládání armád, přičemž každému oddílu rozkazuje kapitán, který je hráčem přímo řízen (zabitím kapitána vlastně přestane jeho oddíl existovat, protože se vojáci vrátí domů). V závislosti na vzdálenosti jednotlivých oddílů vzniká mezi posláním rozkazu a jeho přijetím určitá časová prodleva, což vlastně odpovídá možnostem reálných (zde starověkých či středověkých) armád. Zajímavá a v době vzniku hry PowerMonger ne zcela obvyklá byla i možnost multiplayeru, tj. propojení dvou počítačů a hry dvou hráčů (což je vždy zajímavější, než se snažit hrát proti AI, která je buď slabá, nebo musí různým způsobem podvádět). Ve hře PowerMonger je použito trojrozměrné zobrazení herního světa, v němž je samotný terén reprezentován vystínovanými polygony a další objekty jsou zobrazeny formou dvourozměrných spritů (rastrových obrázků). Herní svět je možné zobrazit s různým měřítkem (celkem osm kroků zvětšení) a taktéž je možné pohledem natáčet, ovšem pouze po 90° (což je zajímavé, protože použitá technologie zobrazení by měla zvládnout prakticky libovolné natočení).

Obrázek 6: Obrázky domů a obyvatel herního světa jsou tvořeny pomocí spritů.

Obrázek 7: Neúspěšný konec hry.

Obrázek 8: Ke hře se nyní připojili i dva AI-generálové.

3. Kladné a záporné vlastnosti hry PowerMonger

Hry společnosti Bullfrog vždy vzbuzovaly jak mezi recenzenty, tak i mezi hráči určitou kontroverzi, protože se na jednu stranu prakticky vždy jednalo o přelomové tituly (byly zde ukázány zcela nové herní principy, použity nové typy zobrazení atd.), na stranu druhou byly v některých případech hry například hůře ovladatelné, což je ovšem ve skutečnosti problém i dalších simulací (částečně též Settlers popsaných v dalším textu). PowerMonger je v mnoha ohledech zajímavá hra, která jako jedna z prvních implementovala model simulující život jednotlivých postaviček ve hře. Každá postavička zde totiž má přiděleny různé vlastnosti a může provádět různé „reálné“ činnosti, například pracovat na farmě, rybařit, vyrábět nějaké zboží atd. Peter Molyneux tento zajímavý koncept mnohem později rozvinul ve své ještě více propracované hře Black & White, o níž se pravděpodobně v tomto seriálu ještě zmíníme. Ve hře PowerMonger byly pěkně zpravovány i zvuky, především v původní verzi pro Amigu.

Obrázek 9: Obsazení původně neutrálního města.

Hře PowerMonger se ovšem nevyhnuly některé problémy, které provází i další strategické a taktické hry. Jedním z těch závažnějších problémů je fakt, že se v jednotlivých úrovních stále opakuje tentýž typ operací. Při zahájení každého kola je nutné rychle obsadit co největší množství okolních vesnic a následně tyto vesnice využít k vytvoření armád, jež se pošlou na protivníkovy vesnice a armády. Tento postup se opakuje stále dokola; možná zde chybí nějaká forma speciálních misí ve formě, jakou známe například z Warcraftu či Command & Conquer; popř. by hře PowerMonger prospělo větší propracování možnosti vyrábět a vylepšovat zbraně pro armádu (protože náznak těchto možností zde existuje). Určitým nedostatkem je taktéž zvolená forma grafického uživatelského rozhraní hry, které je – podobně jako i v mnoha dalších hrách od Bullfrogu – zaplněno různými ikonami a tlačítky, jejichž smysl je ve zvoleném rozlišení 320×200 pixelů někdy dosti nejasný, a to i v případě, že hráč vlastní originální manuál.

Obrázek 10: Ve městech se mohou vyrábět i nové zbraně.

Obrázek 11: Informace o hráčově alter egu.

Obrázek 12: Ve hře je simulováno i počasí.

4. Pokračování herní série Populous

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, byla původní hra Populous z roku 1989 v pozdějších letech následována dalšími více či spíše méně úspěšnými díly, které původní ideu „hry na boha“ postupně rozšiřovaly. Samozřejmě se postupně vylepšovalo i technické zpracování těchto herních titulů, což pochopitelně souviselo i s postupným vývojem počítačů a herních konzolí, na nichž byly tyto hry provozovány (jeden z důvodů, proč je plocha samotného herního světa v původních Populous tak malá, souvisel i s relativně malou výkonností tehdejších počítačů). V následující tabulce jsou vypsány téměř všechny hry patřící do série Populous. V tabulce není uveden výrobce a hlavní programátor, a to mj. i z toho důvodu, že společnost Bullfrog byla později prodána a Peter Molyneux se na tvorbě pozdějších herních titulů již nepodílel.

Obrázek 13: Snímek z intra hry Populous II: Trials of the Olympian Gods.

Povšimněte si, jak se postupně měnily platformy, na něž byly jednotlivé díly série Populous portovány („Wintel“ zjednodušeně řečeno znamená 16bitová či 32bitová MS Windows provozovaná na architektuře x86):

# Rok vzniku hry Název hry Dostupné na platformách
1 1989 Populous DOS, Atari ST, Amiga, SMS, SNES, TurboGrafx-16, Acorn, Sega Genesis, Macintosh 68k
2 1989 Populous: The Promised Lands DOS, Atari ST, Amiga, TurboGrafx CD
3 1989 Populous: The Final Frontier Atari ST, Amiga
4 1991 Populous II: Trials of the Olympian Gods DOS, Atari ST, Amiga, Macintosh 68k, SNES, Wintel
5 1992 Populous II: The Challenge Games dtto
6 1998 Populous: The Beginning Playstation, Playstation 3, PSP, Wintel
7 1999 Populous: The Beginning – Undiscovered Worlds Wintel
8 2007 Populous DS Nintendo DS

Obrázek 14: Snímek z intra hry Populous II: Trials of the Olympian Gods.

Obrázek 15: Snímek z intra hry Populous II: Trials of the Olympian Gods.

Obrázek 16: Snímek z intra hry Populous II: Trials of the Olympian Gods.

5. Populous II: Trials of the Olympian Gods

Přímým následovníkem původní hry Populous je hra nesoucí poněkud komplikovaný název Populous II: Trials of the Olympian Gods. Opět se jedná o „hru na boha“, přičemž celý herní svět obsahuje mnoho odkazů na starořeckou mytologii, což je podle mého názoru mnohem zajímavější, než tomu bylo v původní hře Populous, jejíž svět nebyl nikde pevně zakotven. Hráč ve hře Populous II ovládá poloboha, přesněji řečeno některého z Diových nemanželských synů (Zeus byl podle starořecké mytologie v této oblasti dosti aktivní :-) Úkolem hráče je postupně porazit ostatní (polo)bohy a následně se setkat se svým otcem, který slíbil, že vítěze těchto válek mezi bohy povolá k sobě na horu Olympus. Již na první pohled na screenshoty této hry můžeme vidět rozdíl mezi první verzí Populous a jejím pokračováním Populous II. Ovšem mnohem více rozdílů a vylepšení se skrývá v samotné hře. Například je zde možné ovládat hrdiny, kteří taktéž pochází z řecké mytologie (v Populous I se namísto hrdinů ve hře pohybovali rytíři).

Obrázek 17: Hlavní menu hry Populous II: Trials of the Olympian Gods.

Asi nejzajímavější je rozšíření možností, které (polo)bohové mají. Původních osm základních „sil“ je zde totiž rozšířeno na 29 popř. na třicet sil (v závislosti na verzi hry), které jsou rozděleny do šesti kategorií: země, voda, vítr (vzduch), oheň, rostliny a lidé (ikony těchto šesti kategorií můžete na screenshotech vidět v levé dolní části, kde jsou vyvýšeny nad okolní podložku). Navíc se původní ukazatel many rozšířil takovým způsobem, že se mana sbírá a používá samostatně pro každou kategorii zvlášť, což je zajímavější, protože se hráč může na základě svého rozhodnutí zlepšovat pouze ve vybrané oblasti. Teprve po dosažení určitého množství many může hráč začít používat složitější kouzla. Mana je opět generována na základě množství obyvatelstva vyznávajícího určitého boha, takže opět platí, že čím větší území a čím lidnatější osady hráč ovládá, tím je jeho pozice oproti oponentům výhodnější.

Obrázek 18: Způsob zobrazení herního světa byl oproti prvnímu dílu vylepšen.

Obrázek 19: Modifikace tvaru krajiny.

Obrázek 20: Modifikace tvaru krajiny.

6. Multiplayer režim implementovaný ve hře Populous II

Při popisu hry Populous II nesmíme zapomenout ani na režim multiplayer, tj. hry dvou lidských protivníků. Podobně jako v mnoha dalších dobových hrách byl multiplyer podporován při spojení dvou a více počítačů do sítě (jestli se dá vůbec mluvit o skutečné síti) typu peer to peer – nebyl zde tudíž použit žádný centrální server, pouze osobní počítače, u nichž přímo seděli jednotliví hráči. V případě hry Populous II ve verzi pro operační systém DOS bylo možné počítače propojit buď s využitím síťových karet, přes modem (příkazy pro vytočení čísla a volbu modulace se většinou v našich podmínkách musely zadávat ručně), popř. existovala nejjednodušší a současně i nejlevnější alternativa ve formě sériové linky. O možnosti multiplayer režimu se zmiňuji schválně z toho důvodu, že se z dlouhodobého hlediska jednalo o nejzajímavější variantu, jak bylo možné Populous II hrát, protože i tato hra trpěla tím, že jednotlivé mise si byly velmi podobné a hra tak postupně ztrácela na své přitažlivosti.

Obrázek 21: V Populous II vznikají i poměrně rozsáhlá města.

Populous II byl později vydán i samostatný datadisk s názvem Populous II: The Challenge Games, kde se namísto postav starořecké mytologie využívala mytologie japonská. Tento datadisk již byl zajímavější, protože každá mise měla odlišné cíle.

Obrázek 22: Nastavení parametrů hry.

Obrázek 23: Počítačem řízený oponent již udělal z původně hornaté krajiny placku.

Obrázek 24: Konec jedné mise.

Obrázek 25: Nastavení způsobu propojení dvou počítačů při multiplayeru.

Obrázek 26: Propojení je možné provést i přes sériový port.

7. Settlers – další typ strategické hry probíhající v reálném čase

Při popisu „her na boha“ nesmíme zapomenout ani na poněkud modernější hru Settlers z roku 1994, za jejímž vývojem stála německá softwarová společnost Blue Byte. Ostatně i původní název této hry je německý, takže mnoho hráčů zná „osadníky“ spíše pod názvem Die Siedler. Tato velmi zajímavá, populární a současně i graficky zdařilá real time strategická hra byla implementována jako určitý mix mezi Populous (samostatně jednající obyvatelé), Mega Lo Mania (technology tree) a SimCity (stavba zámku a dalších důležitých budov).

Obrázek 27: Intro hry Settlers.

Úkol hráče je zde zdánlivě jednoduchý – zajistit svému národu blahobyt, postupně rozšiřovat jeho území, ubránit se před protivníky a v závěru pak tyto protivníky zcela eliminovat. Podobně jako v případě Populous/PowerMonger se i ve hře Settlers pro splnění tohoto úkolu nemusí explicitně ovládat jednotlivé postavy, protože ty jednají do značné míry autonomně. Dokonce je možné v tréninkových misích pouze naplánovat stavbu jednotlivých budov a posléze pasivně sledovat, jak se hráčův národ postupně rozrůstá, staví nové budovy, těží suroviny a dokonce se i sám ubrání protivníkům.

Obrázek 28: Intro hry Settlers.

Obrázek 29: Intro hry Settlers.

Obrázek 30: Informace o tvůrcích.

8. Technologie použité ve hře Settlers

Hra Settlers zaujme již na první pohled svým pěkným grafickým zpracováním, které je ostatně kvalitní i u většiny dalších her vyvinutých společností Blue Byte. V závislosti na možnostech počítače bylo možné využívat buď grafický režim s rozlišením 360×240 pixelů s 256 barvami, což je nestandardní grafický režim karet VGA (navíc s možností double bufferingu), popř. bylo možné hru přepnout do grafického režimu s rozlišením 640×480 pixelů s 256 barvami (SVGA). Herní svět byl téměř kompletně animovaný, což se týkalo jak animace jednotlivých postav, tak i vln na jezerech, vlajek u jednotlivých budov atd. Poněkud problematické bylo použití ikon u prakticky všech položek hlavního menu, což mnohdy nutilo hráče vyhledávat význam jednotlivých obrázků v manuálu (pokud hráč více než stostránkový manuál vůbec vlastnil :-).

Obrázek 31: Nastavení parametrů hry.

Zajímavé je, že tato hra neumožňuje provádět žádné zásadní operace v případě pozastavení běhu herního času. V některých realtime strategiích je totiž možné čas zcela zastavit a stále přitom měnit parametry hry, zadávat příkazy jednotlivým postavám atd. To není v Settlers možné, což může především v pozdějších misích být poněkud problematické, protože Settlers je založen na pečlivém naplánování umístění jednotlivých budov takovým způsobem, aby ekonomika celého ministátečku fungovala co nejefektivněji (to je ostatně tématem následující kapitoly).

Obrázek 32: Nastavení parametrů hry.

Obrázek 33: Mapa.

Obrázek 34: Hlavní (ikonové) menu.

9. Ekonomický model ve hře Settlers + série screenshotů z této hry

Ve hře Settlers je implementován poměrně komplexní ekonomický model, což je zajímavé především v porovnání se hrami typu Populous, PowerMonger či dokonce Mega Lo Mania. V některých ohledech je použitý ekonomický model ještě lepší, než například v již popsané tahové strategické hře Colonization, protože výroba jednotlivých předmětů může záviset na několika surovinách. Příkladem mohou být zbraně vyráběné ze železa a dřeva. Železo se vyrábí z rudy, kterou je však nejdříve nutné vytěžit. Vzájemné vazby mezi surovinami a výrobky je možné přímo ve hře zobrazit s využitím „vývojových diagramů“, jejichž příklady najdete na obrázcích 44 a 45 (i zde se ukazuje, že pouhé ikony bez textových popisků nemusí být tím nejlepším řešením). Vzhledem k tomu, že jednotlivé vazby mohou být poměrně složité, obsahuje hra Settlers kromě obvyklých misí i několik tutoriálů, v nichž si hráč může jednotlivé kroky relativně snadno odzkoušet. Druhou možností je volba slabého protivníka a současně i velkého území, aby na sebe obě království narazila až v pozdějších fázích mise.

Obrázek 35

Obrázek 36

Obrázek 37

Obrázek 38

Obrázek 39

Obrázek 40

Obrázek 41

Obrázek 42

Obrázek 43

Obrázek 44

Obrázek 45

CS24_early

Obrázek 46

Obrázek 47

10. Odkazy na Internetu

 1. Populous to The Sims: a history of playing god
  http://www.techradar.com/new­s/gaming/populous-to-the-sims-a-history-of-playing-god-533742
 2. Populous series (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game-group/populous-series
 3. Powermonger (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/ga­me/powermonger
 4. PowerMonger (Moby Games – Review)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/powermonger/review­s/reviewerId,474/
 5. Powermonger (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Powermonger
 6. Populous II: Trials of the Olympian Gods (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Populous_II:_Trials_of_the_O­lympian_Gods
 7. Command & Conquer
  http://strategywiki.org/wi­ki/Command_%26_Conquer
 8. Command & Conquer/Story
  http://strategywiki.org/wi­ki/Command_%26_Conquer/Sto­ry
 9. Command & Conquer (1995 video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Command_%26_Conquer_(1995_vi­deo_game)
 10. Command & Conquer: Red Alert
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Command_%26_Conquer:_Red_A­lert
 11. Bullfrog Productions (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bullfrog_Productions
 12. Wikipedia: Warcraft
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Warcraft
 13. Strategy wiki: Warcraft: Orcs & Humans
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft:_Orcs_%26_Humans
 14. Strategy wiki: Warcraft II: Tides of Darkness
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft_II:_Tides_of_Dar­kness
 15. Strategy wiki: Warcraft II: Beyond the Dark Portal
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft_II:_Beyond_the_Dar­k_Portal
 16. Paranoia – česká Duna 2
  http://plnehry.idnes.cz/paranoia-ceska-duna-2–0lc-/Clanek.aspx?c=A001231_034353_bw-plneHry-strategie_bw
 17. Paranoia
  http://www.cshry.cz/hry/stra­tegie/paranoia/
 18. Hra Legionnaire na Atarimania.com
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-legionnaire_2959.html
 19. Hra Cytron Masters na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1608
 20. Hra Cytron Masters na Wikipedii
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cytron_Masters
 21. Hra Legionnaire na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2276
 22. Hra Eastern Front 1942 na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1836
 23. Real-time strategy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
 24. Hra Nether Earth na serveru World of Spectrum
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0003391
 25. Hra Nether Earth na Wikipedii
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Nether_Earth
 26. Nether Earth remake
  http://www.braingames.get­put.com/nether/
 27. Nether Earth: NESTÁRNOUCÍ KLASIKA (recenze modernější verze hry)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/nether-earth-nestarnouci-klasika/
 28. Chris Crawford (game designer)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chris_Crawford_(game_de­signer)
 29. Stonkers
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004913
 30. NewGRF
  http://wiki.openttd.org/NewGRF
 31. NewGRF FAQ
  http://wiki.openttd.org/FAQ_NewGRF
 32. NewGRF file format
  http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Main_Page
 33. FAQ 32 bit graphics
  http://wiki.openttd.org/FAQ32_bit_grap­hics
 34. Developing 32bpp NewGRFs
  http://wiki.openttd.org/De­veloping_32bpp_NewGRFs
 35. Colonization Fans: Colonization Strategy Guides
  http://www.colonizationfan­s.com/strategy/colonizati­on-game-strategy.html
 36. Strategy Wiki: Sid Meier's Colonization
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 37. Game FAQs: Colonization
  http://www.gamefaqs.com/pc/562685-sid-meiers-colonization/faqs
 38. Wikipedia: Sid Meier's Colonization
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 39. COLONIZATION TIPS/STRATEGY
  http://www.ibiblio.org/Ga­meBytes/issue21/misc/colstrat­.html
 40. Sid Meier's Colonization/Walkthrough
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on/Walkthrough
 41. Master of Magic (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic
 42. Seznam budov ve hře Master of Orion (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Buildin­gs
 43. Informace o hrdinech ve hře Master of Orion
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Heroes
 44. PC Retroview: Master of Magic
  http://www.ign.com/articles/2002/01/17/pc-retroview-master-of-magic
 45. Master of Magic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Master_of_magic
 46. Stephen Barcia (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/de­veloper/sheet/view/develo­perId,2820/
 47. Stephen Barcia (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Steve_Barcia
 48. Chris Sawyer Home page
  http://www.chrissawyergames­.com/index.html
 49. Owen's Transport Tycoon Station
  http://www.transporttycoon.net/
 50. Transport Tycoon Forums
  http://www.tt-forums.net/
 51. The psychotically-holy Church of Transport Tycoon
  http://nylon.net/ttd/
 52. Artifical Stupidity
  http://nylon.net/ttd/stupid/index.htm
 53. TTDPatch – The Transport Tycoon Deluxe Patch
  http://www.ttdpatch.net/
 54. TTDPatch manual
  http://www.tt-wiki.net/wiki/Manual
 55. Grf.clawler – Index page
  http://grfcrawler.tt-forums.net/
 56. Grf.clawler – vehicles
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=1
 57. Grf.clawler – stations
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=2
 58. Grf.clawler – town buildings
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=3
 59. Grf.clawler – industries/cargos
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=4
 60. Grf.clawler – infrastructure
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=5
 61. Grf.clawler – landscape
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=7
 62. Grf.clawler – TTDPatch Basic
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=6
 63. Transport Tycoon Deluxe Pages
  http://www.tycoongames.net/ttdpa­ges.html
 64. OpenTTD
  http://www.openttd.org/en/
 65. TTDX railways and other stuff
  http://uwe.s2000.ws/ttdx/
 66. Transport Tycoon (Wikipedia)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Transport_Tycoon
 67. Stránka s možností stažení oficiální volné verze Railroad Tycoonu
  http://www.2kgames.com/ra­ilroads/downloads.html
 68. Railroad Tycoon pro SNES
  http://www.snescentral.com/ar­ticle.php?id=0830
 69. Sid Meier's Railroad Tycoon
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Railroad_Ty­coon
 70. Isometric projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Isometric_projection
 71. Oblique projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Oblique_projection
 72. Strategy Wiki: SimCity
  http://strategywiki.org/wiki/SimCity
 73. SimCity History
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/History
 74. Základní prvky SimCity
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/Basic_Concepts
 75. Castles (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Castles_(video_game)
 76. Wikipedia CZ: SimCity
  http://cs.wikipedia.org/wiki/SimCity
 77. Wikipedia: 4X hry
  http://cs.wikipedia.org/wiki/4X
 78. Wikipedia: Chronologie vývoje 4X her
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_4X_video_ga­mes
 79. Moby games: Civilization
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization
 80. Sid Meier's Civilization – základní informace
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization/trivia
 81. Civilization Fanatics Center
  http://www.civfanatics.com/
 82. Civilization Manual
  http://www.civfanatics.com/civ1/ma­nual/civ1_man.htm
 83. Wikipedia: Civilization
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Civilization
 84. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212.189.111/
 85. Empire Classic (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Empire_Classic_(computer_ga­me)
 86. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wolfpackempire­.com/default.htm
 87. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Timelines_of_vi­deo_games
 88. Cosmic Balance na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3930
 89. Cosmic Balance II na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3883
 90. Imperium Galactum na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=4101
 91. Atari AGE: Imperium Galactum
  http://www.atariage.com/fo­rums/topic/163939-imperium-galactum/
 92. Cosmic Balance II (manuály atd.)
  http://retrobits.net/atari/cos­mic.shtml
 93. Wikipedia: Cosmic Balance II
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cosmic_Balance_II
 94. Wikipedia: Warlords (game series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Warlords_(game_series)
 95. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr/index.html
 96. The Video Game Revolution
  http://www.pbs.org/kcts/vi­deogamerevolution/history/ti­meline.html
 97. PDP-1 Web Pages
  http://www.pdp-1.org/
 98. PDP-1 Restoration Process
  http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/
 99. Programmed Data Processor
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Programmed_Data_Proces­sor
 100. Digital Equipment Corporation
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_Equipment_Corpo­ration
 101. PDP-1
  http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1
 102. Dwarf Fortress main page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/index.html
 103. Dwarf Fortress feature page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/features.html
 104. The Dwarf Fortress Wiki
  http://dwarffortresswiki.or­g/index.php/Main_Page
 105. A Game from a Parallel (and Better?) Universe
  http://playthisthing.com/dwarf-fortress
 106. DwarfFortress.cz
  http://www.dwarffortress.cz/
 107. Phoebus' Graphic Set
  http://www.bay12forums.com/smf/in­dex.php?topic=57557.0
 108. RGB Classic Games
  http://www.classicdosgames­.com/video/ascii.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.