Hlavní navigace

Inspectime: open-source sledování odpracovaného času

6. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Moderní „time tracking“ neboli sledování (odpracovaného) času vám může přinést odpověď na zásadní otázku – kam se všechen ten čas ztrácí? Ať už řídíte jen sami sebe, malý tým nebo celou společnost, správná odpověď může být v mnoha směrech velmi užitečná. Vyzkoušejte volně dostupnou webovou aplikaci.

Sledování odpracovaného času

Inspectime je webová aplikace určená primárně ke sledování pracovního času. Je možno ji používat v celé společnosti, v rámci jednoho týmu nebo jen jako jednotlivec. Podporuje hospodárné využití drahých lidských zdrojů, které je dnes významným faktorem úspěchu. Výsledky sledování času stráveného na jednotlivých úkolech zaměstnanců je možné využít přímo jako podklad pro fakturaci nebo pro detailní analýzu skutečných nákladů. Na základě takto získaných informací lze další práci optimalizovat a dále zlepšovat pracovní postupy.

Přesné sledování času stráveného na úkolech může být výhodné, nicméně nebývá správně doceněné, případně chybí vhodné nástroje. Běžný výkaz práce je málo přesný (vykazování je prováděno na konci dne či týdne) a navíc může být jeho vyplňování pracné, a proto drahé. Na základě zkušeností s vykazování v jiných firmách jsme se rozhodli vytvořit vlastní řešení, které by fungovalo lépe.

Vlastní řešení a volba open-source

Inspectime umožňuje snadné a přesné vykazování práce na jednotlivých projektech, které je možno dále dělit až na samostatné úkoly. Pro zajištění přesnosti doporučujeme vykazovat v reálném čase, protože pracovník si na konci dne těžko vzpomene na přesné doby strávené jednotlivými úkoly a v horším případě na některé úplně zapomene. Vykazování v reálném čase navíc umožňuje významně posílit operativní řízení, protože zpřístupní manažerům aktuální přehled o probíhající práci všech zaměstnanců (pokud tento přehled v rámci vaší firemní politiky povolíte).

Aplikaci jsme původně vytvořili pro vlastní potřeby, protože jsme ji chtěli úzce integrovat s našimi podnikovými procesy. Nyní nabízíme výsledek volně k dispozici s open-source licencí GNU GPL, která umožňuje každému provozovat aplikaci na vlastním serveru včetně komerčního využití. K dispozici je také placená forma podpory či pronájem aplikace. Za projektem stojí společnost Effectiva Solutions, s.r.o.

Klíčové vlastnosti

 • provoz na vlastních serverech bez licenčních poplatků včetně komerčního využití,
 • snadné a přesné sledování času pomocí vkládání událostí,
 • živé sledování aktuální práce zaměstnanců,
 • výkonné repor­tování v reálném čase,
 • podpora řízení času technikou Pomo­doro,
 • řízení oprávnění na základě rolí,
 • vhodné pro projektově i produktově orientované společnosti,
 • připravené pro integraci s dalšími systémy,
 • mnoho dostupných ex­portů pro další zpracování,
 • podpora vykazování pro více nezávislých firem,
 • webová aplikace s komfortem desktopu (ovládání klávesnicí, AJAX),
 • podpora moderních webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera).

Podrobnější prohlídkou funkcí je možné projít na webových stránkách projektu www.inspectime­.com/cs/tour, kde je k dispozici i ukázkové video.

Technologie

Aplikace je napsaná v jazyce Java. Je možno ji provozovat na webovém serveru Apache Tomcat a některé z podporovaných SQL databází (MySQL, PostgreSQL, Oracle, …). Zdrojový kód je dostupný ve formě Maven projektu a je vyvíjen ve vývojovém prostředí Netbeans. Je tedy možné jej rychle otevřít a dále rozvíjet (knihovny, které nejsou v centrálním maven repozitáři najdete přímo v SVN projektu).

Zajímavou vlastností je využití technologie Google Web Toolkit společně s webovými komponentami Ext GWT od společnosti Sencha. Tato kombinace umožňuje tvořit webové aplikace s vysokým komfortem uživatelského rozhraní srovnatelným s desktopovou aplikací (pohyb pomocí klávesnice, klávesové zkratky, …). Práci s databází zajišťuje framework Ujorm.

Popis instalace na vlastní server

Pokud chcete aplikaci provozovat na vlastním serveru, doporučujeme následující postup:

 1. Ověřte, že máte na cílovém počítači nainstalované běhové prostředí Java 6.0, aplikační kontejner Apache Tomcat 6.0 a databázi MySQL 5.0+ (případně PostgreSQL 8.3+). Pokud některá z uvedených aplikací chybí, doinstalujte ji.
 2. Založte v databázi uživatele inspectime se stejným heslem a vytvořte databázové schéma inspectime se všemy právy potřebnými pro zakládání tabulek, čtení, zápis a mazání databázových řádků
 3. Získejte distribuci Inspectime (ze SourceForge stáhněte soubor inspectime-application-1.00.war) a nahrajte ji do Tomcat adresáře webových aplikací ($TOMCAT_HOME/we­bapps).
 4. Nyní můžete spustit Tomcat a následně se přihlásit do aplikace Inspectime na adrese http://localhos­t:8080/inspec­time-application-1.00/ pod uživatelem admin se stejným heslem (v administrační sekci můžete změnit tomuto uživateli heslo, případně můžete si zaregistrovat nové uživatele přímo z přihlašovací obrazovky).

Při prvním startu aplikace se vytvoří soubor:

$USER_HOME/.inspectime/config.properties

root_podpora

Ten obsahuje výchozí parametry aplikace. Je zde možno změnit například připojení k databázi.

Další informace

Pokud vás aplikace zaujala, další informace můžete získat na webových stránkách www.inspectime­.com.

Další užitečné odkazy:

Uvítáme zájemce o případnou spolupráci.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Gola pracuje ve společnosti Effectiva Solutions, s.r.o.