Hlavní navigace

IRCache - kešujte po americku

10. 7. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ve včerejším článku o službě Starspeeder a jejím rozběhání pod Linuxem padla zmínka o síti veřejných proxy serverů IRcache. Dnes si o tomto projektu povíme víc.

Mezi nejdůležitější vlastnosti proxy cache serverů patří kešování provozu. To znamená, že často navštěvované stránky server ukládá na svůj disk a každý další identický požadavek uspokojuje právě z této keše, ovšem za předpokladu, že stránka na domovském serveru nebyla mezitím změněna (pokud tedy nepočítám primitivní proxy cache na Windows, které uchovávají každý dokument po dobu nastavené expirace). Pro zefektivnění práce proxy cache serverů bývá využívána spolupráce mezi servery, kterou umožňuje právě síť IRCache ve formě nadřazeného proxy cache serveru.

IRCache je veřejně přístupná síť proxy cache serverů, která je provozována pod záštitou NLANR (National Laboratory for Applied N etwork Research). Jedná se vesměs o servery založené na Alpha s Intel platformách, na kterých běží Digital UNIX nebo FreeBSD. Vlastní proxy cache práci odvádí na všech serverech Squid, který je vyvíjen rovněž pod záštitou NLANR.

Adresy serverů a jejich umístění

Tabulka č. 128
pb.us.ircache.net Pittsburgh, Pennsylvania
uc.us.ircache.net Urbana-Champaign, Illinois
bo.us.ircache.net Boulder, Colorado
sv.us.ircache.net Silicon Valley, California (FIX-West)
sd.us.ircache.net San Diego, California
pa.us.ircache.net Palo Alto, California
sj.us.ircache.net MAE-West, San Jose, California
rtp.us.ircache.net Research Triangle Park, North Carolina
startap.us.ir­cache.net STARTAP, the international connection point in Chicago, IL

Pokud nechcete provádět vlastní traceroute za účelem vypátrání nejbližšího serveru, můžete použít formuláře na adrese http://www.ir­cache.net/rever­se-traceroute.html, který to udělá za Vás. Dostupnost serverů není špatná a například u pb.us.ircache se pohybuje něco mezi 100 – 150 ms.

Všechny servery jsou pro HTTP protokol dosažitelné na portu 3128 a pro ICP na portu 3130. Serverů IRCache se můžete dotazovat i přes protokol HTCP, který je vhodný především pro sibling komunikaci a poslouchá na portu 4827.

Využít IRCache může kdokoliv, kdo se na adrese http://www.ir­cache.net/Acces­s/ zaregistruje. Registrační formulář Vás požádá o email, který slouží zároveň jako login, a specifikování dvou nadřazených serverů, jejichž služeb hodláte využít. Do několika hodin vám přijde emailem heslo. Nastavení našeho Squida je potom velmi jednoduché a může vypadat například takto:

cache_peer pb.us.ircache.net parent 3128 3130 login=you@your.domain:your_password
cache_peer uc.us.ircache.net sibling 3128 3130 login=you@your.domain:your_password

Argumentem parent jsme přikázali, aby nám dotyčný server vyřídil požadavek, ať již požadovanou stránku v keši má či nikoli. Pokud bychom použili parametr sibling, jako je tomu v druhé řádku, poslal by nám nadřazený proxy server pouze stránku, kterou má v keši, a neznámé požadavky by nevyřizoval. Sibling komunikace vyžaduje použití protokolu ICP nebo HTCP. Zvláštní formou komunikace je využití tzv. cache digests, což jsou soubory mezi 500 – 1000 Kb, které obsahují index keše. Více o této problematice pojednává dokument http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-16.html

Vzhledem k umístění serverů IRCache (USA) je jejich výhodou pro našince kešování zahraničního provozu (především .com, .net, .org apod). Kýženého nastavení Squida docílíme použitím direktivy cache_peer_domain, jak je znázorněno v tomto příkladu:

cache_peer_domain pb.us.ircache.net    .com .edu .net .org .gov .mil
cache_peer_domain uc.us.ircache.net    .com .edu .net .org .gov .mil

IRCache je založena na protokolech HTTP, ICP, HTCP a cache digests, proto její využití není omezeno pouze pro servery Squid. Podmínkou je, aby Váš proxy server podporoval neanonymní přihlášení k nadřazenému proxy serveru. Celou dobu zde hovoříme o využití IRCache v rámci efektivního řetězce cache proxy serverů, IRCache však samozřejmě můžete využít i přímo z webového prohlížeče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku