Hlavní navigace

Jaký byl Ballot Resolution Meeting k Open XML?

4. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Delegáti z 37 zemí světa se 24. února sešli u Ženevského jezera, aby se společně pokusili prodiskutovat připomínky svých zemí a návrhy na jejich řešení od organizace ECMA k návrhu standardu ISO/IEC DIS 29500. Jednání probíhalo každý den od pondělí do pátku a účastnilo se jej více než 120 zástupců.

Za Českou republiku se jednání zúčastnil Jiří Kosek jako šéf delegace, já za OSS Allianci a Štěpán Bechynský za Microsoft. Úkolem naší delegace bylo pokusit se projednat co nejvíce českých připomínek a samozřejmě reflektovat i na připomínky ostatních států, pokud s nimi nebudeme souhlasit.

Proč Ballot Resolution Meeting?

Cílem Ballot Resolution Meetingu nebylo hlasování o samotném standardu, ale pouze pokus o vypořádání připomínek. Těch se za poslední rok celého procesu nahromadilo 3522, po odstranění duplicit je to číslo 1027. Úkolem BRM bylo tedy těchto 1027 připomínek během pěti dnů prodiskutovat a přijmout společné stanovisko.

To se bohužel nepodařilo, z celkového počtu 1027 připomínek bylo na BRM prodiskutováno cca 130 a společné stanovisko bylo nalezeno pro cca 50 z nich. Z českých sedmi nevyřešených připomínek se podařilo uzavřít tři, ale za to ty nejdůležitější – česká delegace se tak nejspíš zařadí mezi ty nejúspěšnější.

Co se stalo s téměř tisícovkou připomínek, které ECMA nevyřešila ke spokojenosti svých předkladatelů? Na BRM proběhlo hlasování, kde se mohly státy vyjádřit ke zbytku připomínek. Státy měly dvě možnosti – buď ponechat původní návrh standardu, nebo přijmout poslední návrh od ECMA. Pokud byste chtěli reagovat na změny navržené organizací ECMA a nestihli jste tak do pátku, máte smůlu. Můžete se rozhodnout, zda chcete, aby zůstal původní návrh ECMA, nebo ten novější, který také obsahuje chyby. Smutný závěr celého procesu.

Měl by být formát v tomto stavu schválen jako ISO norma?

Závěrečné hlasování? Hlasování se zúčastnilo pouze 10 delegací, 6 hlasovalo pro přijetí neprodiskutovaných komentářů, 4 proti, 4 delegace se protestně hlasování nezúčastnily a 18 delegací se hlasování zdrželo (toto jsou hodně zjednodušené výsledky). I když ve finálním součtu to znamená, že 1011 komentářů bylo přijato a 16 nikoliv, není to příliš jasný výsledek – jsem hodně zvědavý, jak bude tento výsledek prezentovat Microsoft.

Přijaty nebyly komentáře číslo 2, 7, 19, 23, 146, 164, 240, 249, 364, 410, 620, 782, 809, 857, 862, 951.

Co bude dál?

Nyní bude mít 87 členů ISO organizace prostor se do 29. března 2008 rozhodnout, jaký hlas ve finálním hlasování dají. Přesněji řečeno – státy, které se minulého hlasování zdržely, mohou změnit svůj hlas na „Ano“ a státy, které se vyjádřily „Ne“, mohou změnit svůj hlas na „Ano“.

Pokud tedy byly vyřešeny připomínky každého státu, může svůj postoj změnit a pomoci ke schválení standardu. Jak se zachová ČR? Jedna naše připomínka vyřešena nebyla vůbec, řada vyřešena byla a některé byly vyřešeny částečně. Je ale již pouze na Jiřím Koskovi, co ČNI doporučí, a na ČNI, zda svůj hlas změní nebo ne.

Pokud by byl standard schválen, ECMA by měla aktualizovat dokument standardu s přijetím připomínek, na kterých se státy v rámci BRM shodly.

Jedna věc je ISO standard, druhá věc je postoj Microsoftu. Pokud budeme mít nový standard, který obsahuje řadu změn oproti současné implementaci OOXML v Office 2007, dočkáme se jeho implementace do MS Office? Budeme mít v MS Office jako výchozí formát OOXML nebo ISO 29500?

cyber23

Jak to bude s OOXML dál, pokud se stane ISO normou? Měla by být stanovena skupina odborníků, kteří budou pracovat na dalším vývoji formátu. Pro Microsoft tedy nebude tak snadné měnit s každou verzí MS Office samotný formát – to je určitě dobrá zpráva pro všechny vývojáře.

Můj názor?

IBM, Google a další společnosti pomohly Microsoftu vylepšit jeho nový dokumentový formát, který se s největší pravděpodobností stane ISO standardem. OOXML je v tuto chvíli určitě lepší, než bylo minulý rok, nicméně stále není zcela bez chyb. Především skutečnost, že z časových důvodů nebylo možné se věnovat všem připomínkám, mě vede k závěru, že takto důležitý formát by si zasloužil více času a bylo by lepší jej odmítnout, aby prošel procesem znovu. Microsoft ve svých Office 2007 stejně návrh standardu již používá, takže jej opravdu nebrzdíme.

Byl pro vás článek přínosný?