Hlavní navigace

Java 5 - Ivor Horton

Dnes si představíme další, tentokrát velmi obsáhlou publikaci o rychle se rozvíjejícím a velmi moderním programovacím jazyce. Podíváme se na ni více zblízka a zjistíme, čím se liší od ostatních knih. Kniha je určena všem, kteří by se rádi naučili Javu opravdu na úrovni.
Martin Podhola 23. 8. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Kniha od nakladatelství Neokortex na první pohled upoutá nejen svou tloušťkou (má přes 1440 stran), ale také netypickým formátem, který je v hřbetu nižší než standardní knižní formát. To je jedno z jejich prvních velkých výhod, které nemusejí být patrné ihned. Při večerním čtení, kdy knihu držíte v ruce, je však její rozměr pro opření daleko pohodlnější, stejně tak i v omezeném prostoru na stole před monitorem tento formát uvítáte.

Na obálce je psáno, že pro čtení knihy nepotřebujete žádné předchozí znalosti a dovede vás k profesionální úrovni programátora v jazyce Java.

Horton

Ihned po pár stránkách úvodu s popisem konvencí použitých v knize následuje úvod k českému vydání od pana Miroslava Viriuse.

V další kapitole představuje jazyk Java, jak funguje interpret jazyka a jakým způsobem se v knize bude učit programovat, v jedné z podkapitol je celkem „polopaticky“ a názorně vysvětlen pojem OOP (Objektově orientovaného programování). Díky těmto kapitolám může s knihou začít opravdový začátečník, nicméně by měl být alespoň obecně seznámen s pokročilejší počítačovou gramotností.

Následuje důkladný, kvalitně a přehledně popsaný materiál o datech, proměnných a výpočtech. Tato (dost často pro začátečníky nudná) látka je popsána na 42 stranách a strukturována tak, aby se k ní dalo kdykoli snadno vracet a dohledávat informace, což platí pro celou knihu. V této kapitole jsou zahrnuty i operace s bity, explicitní přetypování a komentáře v programu.

Poté se dočteme více o cyklech a logice, tato kapitola popisuje členění programu a předvádí nám nejen všechny logické a podmíněné operátory, ale i všechny příkazy pro cykly a porovnávání, a to podrobným a vyčerpávajícím způsobem.

V další části navážeme, jak asi zkušenější programátor tuší, na pole a řetězce, tím si rozšíříme obzory pro použití cyklů v programu. Vysvětleny jsou zde veškeré aspekty polí, jedno i vícerozměrných. Poté pole znaků, pole řetězců a jejich řazení a veškeré operace s nimi. Začátečník by mohl mít trošku zmatek v pojmech, tuto část látky je možná radno číst pomaleji a důkladněji a pořádně si zapamatovat konkrétní pojmy.

Jedna z nejdůležitějších částí Javy je nám představována ihned poté, jedná se o definování tříd. Začneme od začátku a dočteme se, co je to třída a jak se definuje, jak se definuje metoda a konstruktor, jak se používá, jak ji přetěžovat a co to je. Navíc je do kapitoly začleněna sekce o balících a řízení přístupu ke členům třídy. Nezapomnělo se ani na vnořené třídy a metodu finalize().

Pokračujeme ve vzdělávání se v oblasti tříd v kapitole nazvané Rozšiřování tříd a dědičnost. Tato kapitola již patří k pokročilejším a tudíž vyžaduje pevně vžité předchozí znalosti. Jak je v této knize zvykem, kapitola má téměř 100 stran, na kterých je celkem svižným tempem předkládána dobře strukturovaná a přehledně členěná látka.

V další kapitole si přečteme vše potřebné o výjimkách a jak s nimi pracovat. Neminou nás ani výjimkové objekty.

Ihned nato navazuje čtení o datových proudech, kde se dočteme o vstupech z klávesnice. Ve většině učebnic je vstup z klávesnice uváděn dříve (obvykle ihned na začátku). V této knize se o něm dočteme až na straně 415, ale skutečně jsme se bez něj celou tu dobu dobře obešli.

Neopomenutelnou a téměř nezbytnou součástí jazyka je i obsah další kapitoly, přístup k souborům a adresářům. Naučíme se tedy zacházet s objekty typu File a vytváření souborových výstupních proudů. Současně se naučíme i do nich zapisovat, ale to až v další kapitole, a v následující se dočteme, jak tyto soubory číst.

Kniha navazuje stále pokročilejšími tématy, v kapitole 12 serializací objektů a objektovými proudy a v kapitole 13 třídami kolekcí, kde se probírají množiny posloupnosti a mapy, vektory a zásobník.

Následuje „oddechová“ kapitolavěnovaná „dalším užitečným třídám“, kde se naučíme řadu tříd, které se mnohdy mohou velmi hodit. Pomocné metody pro pole, objektový typ Observable a Observer, generování náhodných čísel, kalendář a regulární výrazy.

Po menším oddechu následuje kapitola, jejímž cílem je naučit nás programovat s vlákny. Opět se dozvíme vše potřebné pro použití vláken a jejich spravování.

V další kapitole již opustíme „textové“ programování a nahlédneme do sekce Vytváření oken. Přečteme si o GUI v Javě a MVC, naučíme se vytvářet okna a dozvíme se také něco o vizuálních vlastnostech komponent a komponent Swing. Poté se dočteme, jak používat komponenty a správce rozmístění v kontejneru a přidání nabídky do okna.

Následuje popis zpracování událostí a jejich tříd, jak nízkoúrovňových, tak sémantických. Dozvíme se, jak je zpracovávat v appletech i aplikacích. Naučíme se i přidávání nástrojové lišty.

Následující kapitola popisuje kreslení v okně, což je velmi důležité pro vývoj vzorové aplikace, která se s námi nese většinou knihy, jmenuje se „Náčrtník“ a jedná se o jednoduchý „malovací“ program.

Poté se podíváme na rozšířující prvky GUI. Dialogy, stavové lišty, kontextové nabídky a souřadnicový systém.

Další téma je ukládání a tisk dokumentů, datový typ PrinterJob a dialogy pro tisk.

Téma 21. kapitoly je Java a XML. Je to velmi důležitá kapitola, která probere vše co se týká Javy a XML a předvede vše na praktickém příkladu Náčrtníku. Další kapitola na ni navazuje, a to informacemi, jak tyto dokumenty modifikovat.

23 kapitola, jejímž autorem je opět Miroslav Virius, obsahuje popis národního prostředí v Javě, jelikož Ivor Horton toto téma sám do knihy nezařadil. I tato kapitola obsahuje vyčerpávající popis dané problematiky. Stejně tak další přidaná kapitola pana Viriuse o rozšíření Javy 5, která nás seznámí s novými vlastnostmi Javy5.

Dále následují dodatky s Klíčovými slovy a Počítačovou aritmetikou.

Závěr a celkové zhodnocení

Kniha probírá témata do vyčerpávajících detailů a nešetří příklady. Její tempo je poměrně rychlé, jak ostatně autor píše v úvodu, a to mi vyhovovalo. Celý svazek je koncipován tak, aby se kdykoli dal použít také jako referenční příručka a kdykoli se k ní lze vracet. Takovéto množství informací se dá naučit pouze aktivním používáním. Text je psaný velmi srozumitelnou a čtivou formou a příklady zde uvedené jsou téměř vždy ze života. Cvičení nám pomohou nabýt jistotu v nově získaných znalostech.

MIF obecny

Pokud plánujete se naučit Javu opravdu na profesionální úrovni, s koupí této knihy neváhejte. Mohu ji jen doporučit.

Název: Java 5
Autor: Ivor Horton
Úvod a kapitoly 23 a 24: Miroslav Virius
Vazba: vázaná
Nakladatelství: Neokortex
ISBN 80–86330–12–5
Počet stran: 1443
Cena: 999 Kč

Anketa

Máte-li tuto knihu, líbí se vám?