Hlavní navigace

Java 5 - Ivor Horton

23. 8. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dnes si představíme další, tentokrát velmi obsáhlou publikaci o rychle se rozvíjejícím a velmi moderním programovacím jazyce. Podíváme se na ni více zblízka a zjistíme, čím se liší od ostatních knih. Kniha je určena všem, kteří by se rádi naučili Javu opravdu na úrovni.

Kniha od nakladatelství Neokortex na první pohled upoutá nejen svou tloušťkou (má přes 1440 stran), ale také netypickým formátem, který je v hřbetu nižší než standardní knižní formát. To je jedno z jejich prvních velkých výhod, které nemusejí být patrné ihned. Při večerním čtení, kdy knihu držíte v ruce, je však její rozměr pro opření daleko pohodlnější, stejně tak i v omezeném prostoru na stole před monitorem tento formát uvítáte.

Na obálce je psáno, že pro čtení knihy nepotřebujete žádné předchozí znalosti a dovede vás k profesionální úrovni programátora v jazyce Java.

Horton

Ihned po pár stránkách úvodu s popisem konvencí použitých v knize následuje úvod k českému vydání od pana Miroslava Viriuse.

V další kapitole představuje jazyk Java, jak funguje interpret jazyka a jakým způsobem se v knize bude učit programovat, v jedné z podkapitol je celkem „polopaticky“ a názorně vysvětlen pojem OOP (Objektově orientovaného programování). Díky těmto kapitolám může s knihou začít opravdový začátečník, nicméně by měl být alespoň obecně seznámen s pokročilejší počítačovou gramotností.

Následuje důkladný, kvalitně a přehledně popsaný materiál o datech, proměnných a výpočtech. Tato (dost často pro začátečníky nudná) látka je popsána na 42 stranách a strukturována tak, aby se k ní dalo kdykoli snadno vracet a dohledávat informace, což platí pro celou knihu. V této kapitole jsou zahrnuty i operace s bity, explicitní přetypování a komentáře v programu.

Poté se dočteme více o cyklech a logice, tato kapitola popisuje členění programu a předvádí nám nejen všechny logické a podmíněné operátory, ale i všechny příkazy pro cykly a porovnávání, a to podrobným a vyčerpávajícím způsobem.

V další části navážeme, jak asi zkušenější programátor tuší, na pole a řetězce, tím si rozšíříme obzory pro použití cyklů v programu. Vysvětleny jsou zde veškeré aspekty polí, jedno i vícerozměrných. Poté pole znaků, pole řetězců a jejich řazení a veškeré operace s nimi. Začátečník by mohl mít trošku zmatek v pojmech, tuto část látky je možná radno číst pomaleji a důkladněji a pořádně si zapamatovat konkrétní pojmy.

Jedna z nejdůležitějších částí Javy je nám představována ihned poté, jedná se o definování tříd. Začneme od začátku a dočteme se, co je to třída a jak se definuje, jak se definuje metoda a konstruktor, jak se používá, jak ji přetěžovat a co to je. Navíc je do kapitoly začleněna sekce o balících a řízení přístupu ke členům třídy. Nezapomnělo se ani na vnořené třídy a metodu finalize().

Pokračujeme ve vzdělávání se v oblasti tříd v kapitole nazvané Rozšiřování tříd a dědičnost. Tato kapitola již patří k pokročilejším a tudíž vyžaduje pevně vžité předchozí znalosti. Jak je v této knize zvykem, kapitola má téměř 100 stran, na kterých je celkem svižným tempem předkládána dobře strukturovaná a přehledně členěná látka.

V další kapitole si přečteme vše potřebné o výjimkách a jak s nimi pracovat. Neminou nás ani výjimkové objekty.

Ihned nato navazuje čtení o datových proudech, kde se dočteme o vstupech z klávesnice. Ve většině učebnic je vstup z klávesnice uváděn dříve (obvykle ihned na začátku). V této knize se o něm dočteme až na straně 415, ale skutečně jsme se bez něj celou tu dobu dobře obešli.

Neopomenutelnou a téměř nezbytnou součástí jazyka je i obsah další kapitoly, přístup k souborům a adresářům. Naučíme se tedy zacházet s objekty typu File a vytváření souborových výstupních proudů. Současně se naučíme i do nich zapisovat, ale to až v další kapitole, a v následující se dočteme, jak tyto soubory číst.

Kniha navazuje stále pokročilejšími tématy, v kapitole 12 serializací objektů a objektovými proudy a v kapitole 13 třídami kolekcí, kde se probírají množiny posloupnosti a mapy, vektory a zásobník.

Následuje „oddechová“ kapitolavěnovaná „dalším užitečným třídám“, kde se naučíme řadu tříd, které se mnohdy mohou velmi hodit. Pomocné metody pro pole, objektový typ Observable a Observer, generování náhodných čísel, kalendář a regulární výrazy.

Po menším oddechu následuje kapitola, jejímž cílem je naučit nás programovat s vlákny. Opět se dozvíme vše potřebné pro použití vláken a jejich spravování.

V další kapitole již opustíme „textové“ programování a nahlédneme do sekce Vytváření oken. Přečteme si o GUI v Javě a MVC, naučíme se vytvářet okna a dozvíme se také něco o vizuálních vlastnostech komponent a komponent Swing. Poté se dočteme, jak používat komponenty a správce rozmístění v kontejneru a přidání nabídky do okna.

Následuje popis zpracování událostí a jejich tříd, jak nízkoúrovňových, tak sémantických. Dozvíme se, jak je zpracovávat v appletech i aplikacích. Naučíme se i přidávání nástrojové lišty.

Následující kapitola popisuje kreslení v okně, což je velmi důležité pro vývoj vzorové aplikace, která se s námi nese většinou knihy, jmenuje se „Náčrtník“ a jedná se o jednoduchý „malovací“ program.

Poté se podíváme na rozšířující prvky GUI. Dialogy, stavové lišty, kontextové nabídky a souřadnicový systém.

Další téma je ukládání a tisk dokumentů, datový typ PrinterJob a dialogy pro tisk.

Téma 21. kapitoly je Java a XML. Je to velmi důležitá kapitola, která probere vše co se týká Javy a XML a předvede vše na praktickém příkladu Náčrtníku. Další kapitola na ni navazuje, a to informacemi, jak tyto dokumenty modifikovat.

23 kapitola, jejímž autorem je opět Miroslav Virius, obsahuje popis národního prostředí v Javě, jelikož Ivor Horton toto téma sám do knihy nezařadil. I tato kapitola obsahuje vyčerpávající popis dané problematiky. Stejně tak další přidaná kapitola pana Viriuse o rozšíření Javy 5, která nás seznámí s novými vlastnostmi Javy5.

Dále následují dodatky s Klíčovými slovy a Počítačovou aritmetikou.

Závěr a celkové zhodnocení

Kniha probírá témata do vyčerpávajících detailů a nešetří příklady. Její tempo je poměrně rychlé, jak ostatně autor píše v úvodu, a to mi vyhovovalo. Celý svazek je koncipován tak, aby se kdykoli dal použít také jako referenční příručka a kdykoli se k ní lze vracet. Takovéto množství informací se dá naučit pouze aktivním používáním. Text je psaný velmi srozumitelnou a čtivou formou a příklady zde uvedené jsou téměř vždy ze života. Cvičení nám pomohou nabýt jistotu v nově získaných znalostech.

Pokud plánujete se naučit Javu opravdu na profesionální úrovni, s koupí této knihy neváhejte. Mohu ji jen doporučit.

Název: Java 5
Autor: Ivor Horton
Úvod a kapitoly 23 a 24: Miroslav Virius
Vazba: vázaná
Nakladatelství: Neokortex
ISBN 80–86330–12–5
Počet stran: 1443
Cena: 999 Kč

Máte-li tuto knihu, líbí se vám?