Hlavní navigace

Linux a DTP na koleně

1. 2. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

I když jste začátečník, můžete občas potřebovat vytvořit nějakou příručku, leták či pozvánku. Ne vždy je úplně vhodné snažit se trápit s aplikacemi, které nějakou jednoduchou práci ve stylu DTP umožňují, protože čas vynaložený na obcházení nedostatků či chybějících funkcí může být neúměrně dlouhý.

Ještě nesmím zapomenout na to, co je to DTP. Jedná se o zkratku ze slov DeskTop Publishing, ve velmi volném překladu tvorba dokumentů s pomocí počítače. Jak již naznačuje překlad, jedná se o tvorbu neboli sazbu dokumentů pomocí počítače v digitální podobě a v maximálně shodné vizuální podobnosti finálnímu produktu. Jde vesměs o program, který umožní vytvořit vzhled publikace k vytištění. Pomocí něj určíte rozmístění obrázků a textů na jednotlivé stránky, texty mohou „protékat“ skrz stránky a při úpravách se automaticky upravují. V poslední době to již není problém ani na běžném počítači, ale nebylo to pravidlem vždy. Bývala to doména specializovaných počítačů, pracovišť a firem. S rozšířením výkonných počítačů do domácností a firem však může „publikovat“ každý. Samozřejmě to neznamená, že dokážete sami vytvářet stejně kvalitní sazbu jako profesionál (a pokud si to myslíte, buďte opatrní, trvá velmi dlouho, než to budete moci alespoň zmínit), ale můžete se podobnému výsledku alespoň přiblížit.

Podíváme-li se do historie, uvidíte tam především Tex a LaTex, ale jedná se spíše o sázecí systémy. DTP je totiž více založeno na tom, že před sebou vidíte skutečnou podobu dokumentu. Tu jste mohli poprvé spatřit v programu MacPublisher, za základ profesionálních produktů však asi považujeme PageMaker od firmy Aldus, který se vlastně stal standardem ve své kategorii. Jak to tak chodí, dnes již spadá Pagemaker pod křídla Adobe. Protože se jedná o programy, které jsou relativně drahé, asi vám vrtá hlavou, proč s DTP „obtěžuji“ na serveru Root.cz. Existuje totiž jeden projekt, který je šířen pod svobodnou licencí a navíc je hojně využíván. Můžete jej použít i vy.

Zmiňoval jsem program Scribus. Dnes je totiž dobře srovnatelný s placenými konkurenty, jeho první verze se objevila v roce 2001 a jeho autorem byl Franz Schmid. Na domovské stránce najdete několik verzí pro různé operační systémy (i když původně vznikl Scribus jen a pouze pro Linux). Je zde stabilní verze řady 1.3.3.x a vývojová (a s více funkcemi) 1.3.5. Obvyklý postup ovšem je využít repozitářů vaší distribuce, kde se určitě nachází i Scribus. Jak vypadá uživatelské rozhraní programu můžete vidět na domovské stránce v sekci screenshots.

Scribus

Podrobnou dokumentaci hledejte na stránce s dokumentací. Scribus je k dispozici ve více než 20 jazycích (čeština je mezi nimi). Najdete v něm podporu formátu SVG či OpenDocument Format. Navíc můžete vkládat texty z RTF, HTML či Word dokumentů. Protože jde o svobodný projekt, nepodporuje možnost importu z komerčních formátů jeho konkurentů. Je to hlavně proto, že za jejich implementaci se platí licenční poplatky, a to u software zdarma jaksi nejde. Navíc mají neznámou strukturu a tak vývojářský tým své síly netříští v reverzním inženýrství, které by třeba mohlo přivést podporu do Scribusu. Ten své dokumenty ukládá do vlastního formátu, který vychází z XML a s pomocí dalších nástrojů pak umožňuje další úpravy a čtení pomocí standardního textového editoru. Pro začátečníky je také velmi dobrou možností využívat šablony dokumentů, které se dají na internetu stáhnout. Pak už ji jen vyplníte texty a obrázky a je vše hotovo. Nedá to tolik práce.

Je nutno si také uvědomit, že Scribus je program na sestavování vzhledu stránek, proto v něm nemůžete retušovat fotografie či vytvářet pokročilejší vektorovou grafiku (jednoduchou v podobě základních geometrických tvarů samozřejmě vložíte). K tomu musíte využít jiné nástroje. K balíku je tak vhodné využívat např. program GIMP na zpracování rastrové grafiky a Inkscape na práci s grafikou vektorovou. Velkou výhodou Scribusu je celkem bezproblémový výstup do PDF. Obsahuje také dobrý interní editor textů, které se zarovnávají do rámců. Musíte si však uvědomit, že se nejedná o klasický WYSIWYG textový editor, k tomu není vůbec uzpůsoben. Dobře se pomocí něj používají styly, které jsou docela důležité. Pokud text správně nastylujete, změna stylu se pěkně promítne do celého dokumentu. Styly jsou pro práci s DTP programem naprosto základní věcí. Pokud se rozhodnete funkčnost tohoto programu rozšířit, můžete k tomu využít programovací jazyk Python, ale nepředpokládám, že by to začátečníci dělali.

CS24_early

Základním objektem pro Scribus jsou rámce a obrázky. Rámce mohou obtékat grafiku a do rámců můžete nechat vložit text. S objekty lze provádět standardní operace jako je zarovnávání, vrstvení do vrstev či překrývání. Při práci s textem můžete využít mnoho funkcí, kterými propojíte jednotlivé rámce mezi sebou nebo je otočíte, orámujete či zprůhledníte. V programu tohoto typu je také nutné, aby dodržoval pravidla typografiepubli­kací, se kterými si Scribus dokáže poradit opravdu velmi dobře. Jedná se třeba o dělení slov, odsazení znaků či práce s písmy jako takovými. Taktéž vám umožní automaticky vytvářet obsahy a rejstříky. Také práce s vektorovou grafikou a rastry je dobře zpracovaná, ale jak již bylo řečeno, pro jemnější a propracovanější úpravy je nutné využít externí programy. Lze je však volat přímo z prostředí programu.

Nejjednodušší je si Scribus nainstalovat a začít studovat dokumentaci. K dispozici je česká stránka www.scribus.cz, na které najdete i návody, základy typografie a další informace, včetně šablon a ukázek použití. Projekt můžete podpořit i tím, že si zakoupíte manuál.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pracuje na pozici IT architekta pro firmu zabývající se zpracováním ropy a výrobou produktů z ní. Navrhuje rozličná řešení a jejich integraci do firemní infrastruktury na základě firemních standardů bezpečnosti nebo plánů obnovy.