Hlavní navigace

Linux a KDE

12. 4. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Netrvalo dlouho a máme tu další knižní recenzi. Tentokrát se podíváme na knihu, která je určena naprostým začátečníkům v operačním systému Linux. Pomůže jim dostat se na slušnou uživatelskou úroveň a obeznámí je s používáním některých složitějších nástrojů jak v režimu příkazové řádky, tak i v grafickém uživatelském prostředí KDE.

Knih o Linuxu je na českém trhu už poměrně slušné množství. Jen málo z nich lze však chápat jako učebnici, natož pak jako průvodce naprostého začátečníka v tomto systému. Kniha Linux a KDE od Stefanie Teufel, kterou původně vydalo nakladatelství Pearson Education Deutschland Verlag GmbH a u nás pak nakladatelství Grada, však takovou učebnicí – nebo spíše průvodcem – je.

Veškeré příklady v knize jsou přizpůsobeny distribuci Red Hat 6.2, což je vzhledem k německému původu knihy trochu nečekané, ale tím lépe pro nás (Red Hat je jednou z nejrozšířenějších linuxových distribucí v ČR). Části knihy, které se zabývají grafickým uživatelským rozhraním jsou pak přizpůsobeny prostředí KDE 1.1. Je pravda, že tato distribuce i tato verze KDE jsou už poněkud staršího data, to však vůbec nic nemění na použitelnosti předložených informací – postupným vývojem dochází spíše ke zjednodušování systému, takže pokud zvládnete látku obsaženou v této knize, efektivně zúročíte získané informace i v novějších verzích. Informace podané v knize jsou navíc spíše obecného charakteru a vztahují se většinou ke konkrétním nástrojům, jejichž základní ovládací prvky se příliš nemění.

Teď už ale k obsahu knihy. V první části se autorka zabývá instalací systému. Celý proces je popsán dost podrobně, a to včetně doplňujících informací, týkajících se rozdělení diskových oblastí apod. V druhé kapitole je pak popsáno základní nastavení systému, které musí správce provést po spuštění, tedy nastavení účtů a hesel atd. Na řadu přijdou také informace o uživateli root, příkazu su a spousta dalších zajímavostí.

Asi nejrozsáhlejší část knihy tvoří kapitola s názvem KDE. Tady se čtenář dozví, jak co nejlépe nakonfigurovat grafické prostředí a jak jej správně využívat. Popsána je také konfigurace vstupních a výstupních zařízení. Na řadu přicházejí i detailní popisy některých důležitých aplikací, jako je správce souborů nebo ovládací centrum KDE. Aby toho nebylo málo, jsou vysvětleny i operace se soubory nebo práce s terminálem.

Několik dalších kapitol je pak věnováno práci v linuxovém shellu. Vysvětleny jsou základní prvky pro ovládání systému, použití aliasů a vlastně i minimální úvod do skriptování. Následuje výuka příkazů pro práci se soubory a adresáři a pro pohyb v adresářové struktuře Linuxu. Další zajímavou částí je pak kapitola věnovaná komprimaci, archivaci a instalačním balíčkům RPM.

Osmá kapitola knihy je tak trochu pokročilejší. Zabývá se spravováním systému a různými triky, které se k tomu vážou. Mimo jiné zde nalezneme část věnovanou rozložení klávesnice, nastavení jádra, připojování (mountování) jiných diskových oddílů, používání disket a CD-ROM mechaniky, formátování disket a konfiguraci programu LILO.

Následující kapitolka nazvaná Praskání a mihotání nás zavede do světa hudby, zvuků a grafiky. Dozvíme se, jak v Linuxu nastavit zvukovou kartu nebo jak používat přehrávač MP3 a videa v prostředí KDE.

Desátý oddíl knihy je věnován Midnight Commanderu. Popsána je jeho instalace a konfigurace. Aby toho nebylo málo, je důkladně probráno jeho ovládání a používání. Následující kapitola je věnována Internetu a zabývá se především konfigurací vytáčecích skriptů – pomocí kppp a „ručně“.

Dalších několik kapitol je zaměřeno dost úzkoprofilově. Nalezneme tady kapitolu věnovanou FTP, kde jsou popsány způsoby přihlášení na server nebo používání ncftp. Dále pak jednu kapitolu o IRC, která je propracována velmi do hloubky a kromě popisu struktury IRC a jeho ovládání nabízí také rady začátečníkům, jak se na IRC pohybovat a najít přesně takový kanál, jaký chcete, nebo jak používat smajlíky a nejrůznější zkratky. Další kapitoly jsou věnovány Netscape Communicatoru, Usenetu a démonu Cron.

Poslední dvě části si však pozornost jistě zaslouží. Sedmnáctá kapitola je věnována češtině v Linuxu. Popisuje, jak nainstalovat českou klávesnici v systému X Windows a v prostředí shellu. Stranou nezůstává ani problematika kontroly českého pravopisu. Zkrátka velmi užitečný zdroj informací. Poslední kapitolu knihy pak tvoří popis adresářové struktury systému, v němž se dozvíme mnoho zajímavých informací o tom, co v kterém adresáři nalezneme apod.

Musím říct, že tato publikace je, dle mého názoru, velmi přínosnou, protože umožní proniknout do světa Linuxu i uživatelům, jejichž talent se projevuje spíše v jiných oblastech než ve výpočetní technice. Srozumitelnou a příjemnou formou jsou zde vysvětleny základní i mírně pokročilé prvky systému, jejichž znalost uživatel upotřebí. Navíc je každá kapitola zakončena menším „cvičením“, které se skládá z několika otázek vztahujících se k danému tématu. Samozřejmě jsou v knize uvedeny i správné odpovědi na tyto otázky, takže si každý může otestovat, co se naučil.

Můj závěr tedy zní – jestliže patříte k těm, kteří o Linuxu nic nevědí, ale rádi by do „útrob tučňáka“ pronikli, je tato kniha jednoznačně vhodnou volbou. Jestliže však patříte k alespoň průměrně zkušeným uživatelům systému, potom v této knize nenaleznete asi nic nového.

Knihu Linux a KDE vydalo nakladatelství Grada v roce 2000 a prodejní cena je 195 Kč (275 Sk).

Byl pro vás článek přínosný?