Hlavní navigace

Linux do škol ("Lindoš") - alternativní řešení počítačové učebny

Tisková zpráva

Jednota školských informatiků (JSI) při CZ ACM Chapter připravuje jako jeden ze svých pilotních projektů projekt Linux do škol. Tento projekt navazuje na aktivitu Anti-Indoš a obdobné zahraniční projekty a klade si za cíl navrhnout a prokázat realizovatelnost alternativního řešení počítačové učebny na bázi operačního systému Linux, nástrojů z projektu GNU a na ně navazujících projektů typu Open Source.

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Lindoš je protiváhou řešení, které bylo zvoleno v rámci stávající realizace SIPVZ, přičemž se snaží plně respektovat původní záměry koncepce SIPVZ schválených vládou na jaře roku 2000.
Autoři projektu navíc přihlížejí k zahraničním zkušenostem, které vypovídají o tom, že nasazení Open Source systémů v rámci veřejné vzdělávací soustavy je z více hledisek výhodné (např. z hlediska pedagogického, technicko-administrátorského a ekonomického).

Projekt předpokládá vytvoření či adaptaci distribuce systému Linux s ohledem na specifika školského prostředí a na eventuální snadnou integrovatelnost do stávajícího informačního systému školy na různých úrovních. Souběžně s vývojem distribuce se počítá s tvorbou dokumentace a metodického materiálu a organizačního zázemí pro istalaci, správu a školení. K tomu bude využit potenciál škol samých, vysokých škol a IT firem. Systém by byl po vymezené časové období testován v modelových lokalitách (různé typy škol) a průběžně i komplexně vyhodnocován.

MIF22_tip_obecny

Další informace jsou uveřejněny na homepage projektua budou průběžně doplňovány na portálu Anti-Indoš a webu JSI.

Za realizační tým projektu JSI – LINDOŠ
Mgr. Martin Grombiřík
koordinátor projektu