Hlavní navigace

Linux do škol ("Lindoš") - alternativní řešení počítačové učebny

27. 11. 2002
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Jednota školských informatiků (JSI) při CZ ACM Chapter připravuje jako jeden ze svých pilotních projektů projekt Linux do škol. Tento projekt navazuje na aktivitu Anti-Indoš a obdobné zahraniční projekty a klade si za cíl navrhnout a prokázat realizovatelnost alternativního řešení počítačové učebny na bázi operačního systému Linux, nástrojů z projektu GNU a na ně navazujících projektů typu Open Source.

Lindoš je protiváhou řešení, které bylo zvoleno v rámci stávající realizace SIPVZ, přičemž se snaží plně respektovat původní záměry koncepce SIPVZ schválených vládou na jaře roku 2000.
Autoři projektu navíc přihlížejí k zahraničním zkušenostem, které vypovídají o tom, že nasazení Open Source systémů v rámci veřejné vzdělávací soustavy je z více hledisek výhodné (např. z hlediska pedagogického, technicko-administrátorského a ekonomického).

Projekt předpokládá vytvoření či adaptaci distribuce systému Linux s ohledem na specifika školského prostředí a na eventuální snadnou integrovatelnost do stávajícího informačního systému školy na různých úrovních. Souběžně s vývojem distribuce se počítá s tvorbou dokumentace a metodického materiálu a organizačního zázemí pro istalaci, správu a školení. K tomu bude využit potenciál škol samých, vysokých škol a IT firem. Systém by byl po vymezené časové období testován v modelových lokalitách (různé typy škol) a průběžně i komplexně vyhodnocován.

Cloud 24 - tip 1

Další informace jsou uveřejněny na homepage projektua budou průběžně doplňovány na portálu Anti-Indoš a webu JSI.

Za realizační tým projektu JSI – LINDOŠ
Mgr. Martin Grombiřík
koordinátor projektu

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku