Hlavní navigace

Linuxové štandardy od Free Standards Group

12. 2. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Doteraz Linux na poli pracovných staníc zaberal pomerne nízke percento z celkového trhového koláča, avšak pri súčasných trendoch sa táto situácia postupne mení, čo si vyžaduje nový prístup k celkovej problematike a vzájomnej kompatibilite jednotlivých distribúcií.

Pre jednoduchší vývoj aplikácií pre desktopy, ale aj systém samotný kvôli množstvu existujúcich odchýlok medzi dielčími distribučnými balíkmi, bolo potrebné dohodnúť sa na nejakom spoločnom postoji k tejto problematike a určitým spôsobom špecifikovať istý rámec, ktorý by zabezpečil bezproblémovú implementáciu softwarových produktov tretích strán do týchto systémov, aby nebolo potrebné pre tento účel uskutočňovať mnoho zásahov zo strany koncového užívateľa, ktorý o funkčných princípoch systému samotného nemusí mat dostatočné znalosti a zbytočne sa z titulu rozdielov nemuseli definovať nespočetné konfiguračné parametre potrebné pre zabezpečenie bezchybného chodu na danom systéme.

Organizácia Free Standards Group pre tento účel špecifikovala dva rámce štandardov s označením Linux Standard Base v krátkosti LSB a Linux Internationali­zation Initiative v krátkosti Li18nux, ktoré by mali prispieť k zvýšenému rozvoju ako systému samotného, tak zvýšenia počtu aplikácií pre tento systém. V rámci jednotlivých špecifikácií prispeli nemalým podielom mnohé vývojárske kolosy, s ktorým môžeme spomenúť napríklad Calderu, VA Linux, SuSE, RedHat, Turbolinux, SGI, Oracle, MandrakeSoft a Debian, nezanedbateľným sponzoringom podporil ich činnosť Hewlett Packard, implementujúci sieťový aplikačný rámec do hardwaru vyvíjaného spoločnosťou.

LSB, momentálne s príslušným označením verzie štandardu 1.1, umožňuje spoluprácu vývojárov jednotlivých distribúcií a vývojových teamov aplikácií pri znížení nákladov so zameraním na rozširovanie funkčných vlastností Linuxu. LSB 1.1 definuje kompletný balík API rozhraní zabezpečujúci plnú kompatibilitu jednotlivých distribúcií zo strany softwarov pre jednoduchú implementáciu a bezproblémový beh. Štandardizácia sa týka presnej definície funkcie jadra a GNU nástrojov, ktoré pri jednotnosti otvárajú tvorcom distribúcií širší cieľový trh. Na druhej strane sa programátori jednotlivých aplikácií môžu úplne sústrediť na zabezpečenie dokonalej funkčnosti aplikácie samotnej a nemusia strácať zbytočné človekohodiny pre vylaďovanie aplikačného enginu pre transparentné riešenie odlišností jednotlivých distribúcií, ktoré by mali vplyv na funkčnosť užívateľského softwaru. Pre vývoj aplikácií podľa štandardu LSB je k dispozícii vývojársky balík s názvom lsbdev, ktorý je k dispozícii na ftp.freestandar­ds.org/pub/lsb/ls­bdev.

Naproti tomu Li18nux je rámcom umožňujúcim jednoduchú úplnú lokalizáciu aplikácií, čo prispieva k možnosti ich nasadenia v rôznych lokalitách bez zbytočne vznikajúcich jazykových bariér. Doteraz neexistoval iný štandard, ktorý by kompletne riešil problém lokalizácií na takej úrovni, ako je tomu pri štandarde Li18nux.

Čo sa týka prístupu jednotlivých tvorcov distribúcií, ohlasy na štandardizáciu sú viac ako kladné. Presné definičné ustanovenia sú jednoducho implementovateľné do existujúcich systémov, dostatok testovacích a certifikačných nástrojov celý proces uľahčuje. Spoločnosť TurboLinux bola prvá, ktorá implementovala Li18nux do svojej distribúcie, čo jej umožnilo obsadenie pomerne veľkej časti špecifického ázijského linuxového trhu. V súčasnosti pracujú na plnej implementácii LSB 1.1. SuSE v súčasnosti finišuje certifikačný proces LSB, na implementácii pracuje aj spoločnosť SUN, ktorá má k štandardom veľmi kladný postoj. Tvorcovia ORACLU vysoko hodnotia príchod nového štandardu, čo zlepší implementáciu ich databázy na linuxoch. Ako vidno ohlasy sú skutočne veľmi dobré, uvidíme akým smerom sa odkloní vývoj aplikácií po plnom uvedení do bežného života.

Byl pro vás článek přínosný?