Hlavní navigace

Matt Mason: Pirátovo dilema

Adam Hazdra

Nedávno vyšla nová zajímavá kniha o pirátech a jejich vlivu na společnost. Kniha by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Matt Mason v ní otevírá několik velmi důležitých témat. Dovolte mi krátkou úvahu nad dvěma tématy, která dle mého názoru přesahují tradiční (Lessigův) pohled na pirátství.

Doba čtení: 3 minuty

Odpověď spektáklu

Začněme reflexí dnešní společnosti. Nedávno jsem si v Novém prostoru přečetl, že dnešní mládež ani nenapadne se proti něčemu bouřit, poněvadž má vše, nač si vzpomene. I v Pirátově dilematu se dozvídáme něco podobného, a sice že „vzbouřenectví spočívá v tom, že se mladí proti ničemu nebouří… nevzdorují marketérům, chtějí se jimi stát“. (Str. 226)

Pirates dilemma

Jenže to platí jen na první pohled. Celou knihou se nese – někdy otevřeně, někdy v náznacích – síla mladé generace a její schopnost kritického hodnocení současné kultury. Nedá se zastřešit pod jeden termín, jak to bylo běžné u hnutí v minulosti, ale to je právě obrana proti „společnosti spektáklu“. Doporučuji k přečtení například rozhovor s filosofem Václavem Bělohradským. Jde totiž o to, že jakákoli (ucelená) forma kritiky společnosti je ihned využita jako marketingový nástroj, stává se spektáklem, mediálním tématem a tím se vyprazdňuje. Nová generace to pochopila a – podpořena snadno dostupnými technologiemi – našla způsob, jak okrajovými a partyzánskými akcemi upozorňovat na společenské neduhy a přitom zůstat pod prahem pozornosti hromadných sdělovacích prostředků a reklamy.

Kladné body pro piráty

Druhým tématem, které se s pirátstvím běžně nespojuje, je jeho ekonomická funkce. Lawrence Lessig ve Svobodné kultuře vynáší pirátství z hlediska kultury a svobodné tvorby, Matt Mason nepokrytě dodává, že jde také o byznys. Na důkaz uvádí řadu příkladů (oblečení, hudba, software), kdy piráti dokázali narušení konvencí proměnit v lukrativní podnikatelskou dráhu. Pirátství je podle něj forma konkurence: „… když piráti přinášejí společnosti hodnotu, ta jim ponechá dostatek času, aby poměřili své síly se zavedenými hráči“ (Str. 238)

A ještě jedna poznámka na okraj: Zatímco Lessigova kniha z roku 2004 se nese ve skeptickém a ustrašeném duchu, Masonova práce o čtyři roky mladší je plná naděje a nadšení. Takový rozdíl signalizuje změnu názorů na postavení pirátství ve společnosti.

Hodnota neserióznosti

Je pravda, že Pirátovo dilema je poněkud nesourodou koláží: Mason míchá punk, kapitalismus, YouTube, graffiti, piráty a 3D tiskárnu s polštářovými bitvami, hacktivisty a fastfoodem, což působí místy přehnaně. Je také pravda, že tu a tam přikrášluje a idealizuje (příběh jeptišky, která se zasloužila o disko, či příběh vývoje osobních počítačů), čímž ztrácí na objektivitě a odbornosti. Jenže Matt Mason není školomet a Pirátovo dilema není vědeckou prací. Jeho kniha je silnou výpovědí o stavu dnešní společnosti; je to kniha, která podtrhuje potřebnost překračování zavedených hranic. A její hodnota tkví právě v tom, že sdělení nepřichází konvenční a seriózní cestou.

O autorovi

Matt Mason začínal jako DJ na pirátském rádiu, později se stal šéfredaktorem časopisu o mladé kultuře. Věnoval se také vydávání komiksů a hudby, založil neziskovou společnost Wedia. V roce 2004 získal ocenění pro podnikatele roku (the Prince's Trust and Royal Bank of Scotland London Business of the Year Award).

O knize

Autor: Matt Mason
Název: The Pirate's Dilemma
Vydavatel: Londýn: Penguin Books
Rok vydání: 2008
Rozsah: 288 stran
Cena: 17 USD/8 Liber na Amazonu, 657 Kč v Luxoru

Zaujalo mě

„There is a Chinese proverb saying that ‘When the winds of change are blowing, some people are building shelters, and others are building windmills.“ – R. Falkvinge, Steal This Film. Str. 57

„When pirates do something valuable in society, citizens support them, discussion starts, and laws change.“ – Str. 66

„Copyrights laws have expanded dramatically in the past few years, partly as a defensive reaction to illegal downloading, and partly because of corporations having an increasing influence on political decision making. While file-sharing and piracy clearly need to be regulated, copyright laws, like patent laws, are becoming so overbearing they now stifle the creative processes they were initially designed to protect.“ – (Pozn.: Svobodná kultura dvěma větami:) Str. 98

„… whenever pirates are adding value to society, society will always demand that the players compete with them in the long term.“ – Str. 238

Odkazy

Stránky knihy
Kniha na britském Amazonu
Kniha v Luxoru

Našli jste v článku chybu?