Hlavní navigace

Seriál Lawrence Lessig: Svobodná kultura

Texty z tohoto "seriálu" jsou výsledkem svobodného překladu anglické knihy Svobodná kultura (Free culture), kterou napsal Lawrence Lessig. I vy se můžete přidat k překladu na wiki.root.cz.

Svobodná kultura: Případ Eldred

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture se blíží ke konci! Dnes vám nabídneme překlad předposlední kapitoly, která se zabývá šířením starých děl, která již nejsou chráněna autorským zákonem. Bohužel ochranná lhůta se stále prodlužuje, což způsobuje nemalé problémy.

Adam Hazdra

29. 6. 2009 0:00
| 6

Svobodná kultura: Škodlivé účinky

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad devatenácté kapitoly, která se zabývá dopady války mediálních společností proti pirátství. Jako každá válka, i tato působí nemalé škody. A trpí především obyčejní lidé – tedy uživatelé.

Adam Hazdra

21. 5. 2009 0:00

Svobodná kultura: Chiméra

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad šestnácté kapitoly, která se zabývá kopírováním audiovizuálních děl a hodnocením této činnosti jednotlivými subjekty ve společnosti. Každý z nich má na tuto chiméru odlišný názor.

Adam Hazdra

10. 3. 2009 0:00
| 1

Svobodná kultura: Majetek - část III.

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad třetí částí rozsáhlé kapitoly, která se zabývá majetkem. Podle práva a americké ústavy jsou majetek a vlastnictví zcela nedotknutelné. Neplatí to ale o tvůrčím vlastnictví. Jak se rozdíly projevují?

Adam Hazdra

5. 3. 2009 0:00
| 8

Svobodná kultura: Majetek - část II.

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad druhé částí rozsáhlé kapitoly, která se zabývá majetkem. Podle práva a americké ústavy jsou majetek a vlastnictví zcela nedotknutelné. Neplatí to ale o tvůrčím vlastnictví. Jak se rozdíly projevují?

Adam Hazdra

10. 11. 2008 0:00

Svobodná kultura: Majetek - část I.

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad první částí rozsáhlé kapitoly, která se zabývá majetkem. Podle práva a americké ústavy jsou majetek a vlastnictví zcela nedotknutelné. Neplatí to ale o tvůrčím vlastnictví. Jak se rozdíly projevují?

Adam Hazdra

16. 10. 2008 0:00
| 4

Svobodná kultura: Sběrači

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která pojednává o problémech archivace moderních médií. Uživatel si totiž obvykle nemůže být jist, zda nabízejí ve svých archivech stále tytéž informace jako v nedávné minulosti.

Adam Hazdra

11. 8. 2008 0:00

Svobodná kultura: Transformátoři

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá problematikou přebírání částí děl pro účely tvorbu díla nového. V tomto případě částí filmů pro sestavení dokumentárního filmu. Žijeme v „kopírovací“ kultuře.

Adam Hazdra

24. 7. 2008 0:00
| 9

Svobodná kultura: Zaznamenavatelé

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá autorským zákonem a především částí o volném užití. Celý zákon byl původně vytvořen jako ochrana příjmů vydavatelů proti nekalé soutěži pirátů. Stala se z něj však zbraň.

Adam Hazdra

16. 7. 2008 0:00

Svobodná kultura: Zakladatelé

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá historii autorského práva jako takového a především zakladateli moderního právního přístupu k autorským dílům. Vše začal už William Shakespeare a jeho Romeo a Julie.

Adam Hazdra

23. 6. 2008 0:00

Svobodná kultura: Vlastnictví

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která je úvodem do druhé části knihy nazvané „Vlastnictví“. Zabývá se tím, jak bychom vlastně měli přistupovat k vlastnění něčeho, co ve skutečnosti není klasickým majetkem.

Adam Hazdra

9. 6. 2008 0:00

Svobodná kultura: Pirátství II.

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která pokračuje nad tématem pirátství. Zabývá se přístupem uživatelů ke sdílení obsahu a také postupem organizací, soudů a amerického Kongresu ve vleklých soudních rozepřích.

Adam Hazdra

15. 5. 2008 0:00

Svobodná kultura: Pirátství I.

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá fenoménem pirátství. Porozumíme v ní samotné podstatě pirátství a jeho vlivu na trh. Proč je pirátství jako takové velmi špatné a proč je nejčastěji slyšet o komerčních pirátech?

Adam Hazdra

8. 4. 2008 0:00
| 8

Svobodná kultura: Piráti

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá fenoménem pirátství. Pokud pirátství znamená využívání tvůrčího vlastnictví ostatních bez jejich svolení, pak historie mediálního průmyslu je i historií pirátství.

Adam Hazdra

12. 3. 2008 0:00
| 8

Svobodná kultura: Příběh jednoho vyhledávače

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou přeloženy některé části. Dnes vám nabídneme překlad další kapitoly, která se zabývá nebezpečnými postupy velkých společností jako je RIAA. Ta dokáže vyvinout obrovský tlak a získat i z nevinných lidí nemalé odškodné.

Adam Hazdra

13. 2. 2008 0:00

Lawrence Lessig: Svobodná kultura - Pouhý plagiát

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou přeloženy některé části. Dnes vám nabídneme překlad páté kapitoly, která se zabývá svobodným zpracováním informací. Vše začalo už v devatenáctém století s příchodem fotografie a internet dává svobodě nový rozměr.

Adam Hazdra

14. 1. 2008 0:00

Lawrence Lessig: Svobodná kultura - Tvůrci

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou přeloženy některé části. Dnes vám nabídneme překlad čtvrté kapitoly, která se zabývá pozicí tvůrce díla a jeho přístupem k autorskému zákonu. Pokud se vám zalíbí, můžete nám s překladem této pozoruhodné knihy pomoci.

Adam Hazdra

3. 12. 2007 0:00
| 3

Je Lawrence Lessig liberál nebo konzervativec?

Lawrence Lessig, profesor práva na Standfordské univerzitě, napsal knihu, která se jmenuje Free Culture. Pojednává o zvyšující se moci státu, korporací a médií, která vzniká rozšiřováním působnosti práva. Lessig volá po svobodě a navrhuje, jak ji obnovit. Je to ale vskutku svoboda, za níž Lessig bojuje?

Adam Hazdra

14. 11. 2007 0:00

Lawrence Lessig: Svobodná kultura - Pirátství

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou přeloženy některé části. Dnes vám nabídneme překlad třetí kapitoly, která se zabývá fenoménem počítačového pirátství. Pokud se vám zalíbí, můžete nám pomoci dokončit open-source překlad této pozoruhodné knihy.

Adam Hazdra

29. 10. 2007 0:00

Lawrence Lessig: Svobodná kultura - Úvod

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou k dispozici první výsledky. Dnes vám nabídneme český překlad druhé kapitoly, která je úvodem do problematiky. Pokud se vám zalíbí, můžete nám pomoci dokončit open-source překlad této pozoruhodné knihy.

Adam Hazdra

26. 9. 2007 0:00

Lawrence Lessig: Svobodná kultura - předmluva

Český překlad knihy Lawrence Lessiga s názvem Free Culture zdárně pokračuje a už jsou k dispozici první výsledky. Dnes vám nabídneme český překlad první kapitoly, kterou je tradičně předmluva. Pokud se vám zalíbí, můžete nám pomoci dokončit open-source překlad této pozoruhodné knihy.

Adam Hazdra

27. 8. 2007 0:00
| 1