Hlavní navigace

Vyjádření ministra informatiky k otázce softwarových patentů

18. 5. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Tento text je odpovědí ministra Vladimíra Mlynáře na dotaz našeho čtenáře Marka Červenky, na jaké straně bude naše ministerstvo zahraničí při hlasování o softwarových patentech. Obsahuje zejména podrobné shrnutí dosavadního vývoje situace.

Gestorem za ČR pro přípravu tohoto legislativního předpisu EU je Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). ÚPV zpracovává stanoviska (pozice) pro zástupce ČR, kteří se účastní jednání pracovních orgánů EU, kde je tento návrh projednáván. Návrh směrnice předložila Evropská komise (KOM) v únoru 2002. Návrh byl předmětem prvního čtení v Evropském parlamentu (EP), které skončilo v září 2003. EP předložil desítky pozměňovacích návrhů (stanovisko ze dne 24. září 03).

Parlament zamýšlel upravit návrh směrnice, tak aby vynález obsahující jak software tak hardware mohl být patentován, ale jen za podmínky, že představuje přínos k současnému stavu na poli techniky: musí být technický, nový, neobvyklý a umožnit průmyslové využití. Vynález implementovaný počítačem nemůže vytvářet technický přínos pouze tím, že obsahuje použití počítače, sítě nebo jiného programovatelného aparátu. Patenty proto nemohou být uděleny softwarovým vynálezům, které implementují obchodní, matematickou nebo jinou metodu a neprodukují žádné technické efekty mimo obvyklých fyzických interakcí mezi programem a strojem nebo sítí, na které je provozován.

Evropská komise (KOM) pro usnadnění pozice Rady provedla rozdělení pozměňovacích návrhů EP do 4 kategorií, od bez problému přijatelných po zcela nepřijatelné (dala tak najevo, že může akceptovat pouze 21 z 64 pozmě­ňovacích návrhů). Na základě tohoto rozdělení a zakomponování výsledků diskuse v PS připravilo Irské předsednictví kompromisní návrh s alternativními návrhy vůči změnám EP a odstraňující většinu omezeních pro přímou patentovatelnost počítačových programu, datových struktur a popisů procesů. Algoritmy a obchodní metody, protokoly a datové formáty implementované počítačem jsou vynálezy ve smyslu patentního práva, a publikace funkčního popisu patentovaného nápadu, i když pouze pro účely interoperability, přestavují porušení patentu.

Na základě diskuzí v Pracovní skupině Rady pro duševní vlastnictví se kompromisním návrhem zabýval COREPER (Výbor stálých zástupců) na posledních zasedáních dne 21. a 30. dubna i 5. května 2004, bez dosažení shody, i když řada států se však vyjádřila pro kompromisní návrh (možnost dosažení potřebné kvalifikované většiny). Kompromisní návrh, bude-li na jednání nadcházející Rady pro konkurenceschopnost 17. – 18. 5. schválen, každopádně bude následně předložen EP. Návrhem se bude zabývat až nový EP (nejdříve v září 04), na jehož vůli bude záležet, zda bude požadovat vrácení do prvního čtení, nebo zda proběhne rovnou druhé čtení.

Osobně musím říci, že považuji patentovou ochranu SW za lepší než ochranu autorským právem. A samozřejmě, že předmětem patentu ale nemůže být „algoritmus“. Ale právě toto umí patenty lépe než autorský zákon. Paradoxně kdyby se důsledně používal autorský zákon, potom by mohly nastat ty situace, které odpůrci Irského návrhu kritizují. U patentů (obecně) podobné absurdity nejsou možné. Nikomu např. neuznají patent na kolo (přestože ho nikdo nemá patentově chráněno).

root_podpora

Zdraví

Vladimír Mlynář

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku