Hlavní navigace

Moodle: pluginy

2. 9. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V závěrečném díle seriálů o systému pro řízení výuky (LMS) Moodle se společně podíváme na téma práce s pluginy a možnosti jejich využití při implementaci kurzu. Pomocí modulů lze v základním Moodle měnit téměř vše – od vzhledu prostředí až po správu uživatelů nebo analýzu jejich chování.

Moodle je systém otevřený nejen svojí licencí, ale také tím, že je možné jej zásadním způsobem měnit a upravovat, takže uživatel teoreticky nemusí téměř poznat, že se právě nachází v Moodle. Základní instalaci je třeba brát jako spíše výchozí platformu pro další úpravy, než jako hotové řečení, se kterým je vhodné hned pracovat. Podle toho, jaké aktivity bude chtít člověk do kurzu zařadit, jakou mu naplánuje strukturu a dalších důležitých věcí je možné vybrat správné moduly, které funkčně Moodle přizpůsobí na míru konkrétní uživatelské situaci.

Jednotlivé zásuvné moduly si člověk může psát sám pro sebe, dle vlastní chuti a zájmu, nebo jít cestou vývoje modulu, který se pak objeví v oficiálním katalogu. Ten obsahuje jednotlivé moduly popsané, typicky také s obrázkem, zařazené do kategorií a především otestované komunitou. Moodle se v tomto ohledu velice snaží vyhnout se pluginům, které budou z různých důvodů špatně udělané nebo nefunkční a tak každý kousek relativně pečlivě komunita testuje. Tím, že se pak objeví v katalogu, roste šance jak na jeho širší implementaci, tak také na překlad, což je další téma, kterému se vývojáři a všichni lidé kolem Moodle hodně věnují. Mít pěkný modul v jiném jazyce než zbytek kurzu je totiž nejen neestetické, ale také didakticky problematické, bez ohledu na to, zda student daný jazyk ovládá nebo ne. Všechny poznámky, dokumentace a zdrojový kód musí být ale anglicky.

Z technického hlediska je důraz kladen na to, aby se moduly vyvíjeli především v HTML5, což je poměrně pochopitelný a chvályhodný trend. Dále je možné pracovat s CSS, u JavaScriptu je již vyžadováno řešení v případě, že bude v prohlížeči zakázán, takže se v něm příliš vyvíjet ani nevyplatí. U databází je podporována abstraktní rovina XMLDB, ale praktické implementace jsou v MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MS SQL Server a Oracle, takže téměř ve všem běžně používaném pro vzdělávací účely. Poslední věc, o které je možné se zmínit je podpora vlastního Events API, které má zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými moduly. Moodle má také vypracovaný poměrně sofistikovaný systém struktury modulů, které jsou pak navázány na specifická doporučení a standardy, které je dobré dodržovat.

SCORM vs. xAPI

V současné době existuje hned několik řešení, jak vytvořit modulární vzdělávací prostředí. Zřejmě nejznámější a nejrozšířenější je SCORM (tedy Shareable Content Object Reference Model), což je referenční model pro e-learning, respektive aktivity v něm. Každá aktivita představuje samostatný balíček, který většinou obsahuje jednu konkrétní aktivitu nebo vzdělávací objekt (velice pěkný text o SCORM pro vývojáře je Cooking Up a SCORM [PDF]). Tvorba e-learningového kurzu je pak přirozeně modulární, protože se skládá právě z těchto objektů. Specifikace SCORM pak nabízí také možnost metadatického popisu těchto objektů. K dispozici je celkem 64 kategorií, které je možné vyplnit, ale povinný je jen zlomek a ten se také prakticky využívá.

Z pohledu e-learningového prostředí je téměř lhostejné, co je obsahem tohoto modulu – pomocí metadat ví, jak ho má umístit, případně jaké funkce mu zpřístupnit a zbytek je již na samotném vzdělávacím objektu. Komunikace mezi jednotlivými balíčky je pak realizována buď přes nějakou sdílenou databází, nebo – tak jako právě v případě Moodle – pomocí Enets API.

Celý model SCORM je velice jednoduchý a praktický, ale má také řadu nevýhod. Předně je zde nevyužití metadatového popisu objektů, ale hlavní problém představuje jen velice omezená možnost pracovat s daty nebo aplikacemi umístěnými mimo e-learninogé prostředí, jako jsou například nejrůznější hry, online projekty, ale třeba i instalované aplikace. Například neexistuje rozumná možnost, jak získat informace o tom, co se nový pracovník naučil v AutoCADu, na základě sledování aktivit přímo v konkrétním programu. Moodle tak kromě SCORM podporuje ještě xAPI (Experience API), které právě tuto část problému odbourává.

Pracuje s datovou strukturou ve tvaru uspořádané trojice < uživatel, aktivita, objekt >, jako například:

  • Franta Novák completed “Ekonomické modelování, Assessment”

  • Tomáš Pavlík “30%” on “WoW, Assessment”

Vývojář má samozřejmě určitou svobodu v tom, jak bude trojice přesně popisovat, ale celé to umožňuje velice pěkné propojení externích aplikací s LMS. xAPI je nyní v Moodle funkční a představuje zajímavou variantu, jak doplnit klasické vzdělávání uvězněné přímo v LMS. Pro zájemce doporučuji ještě článek o rozdílech mezi oběma koncepty.

Příklady zajímavých pluginů

Na tomto místě není samozřejmě možné popsat všechny pluginy, které jsou v systému Moodle k dispozici (respektive jsou v jeho oficiálním katalogu), ale přesto se pokusíme ukázat několik zajímavých modulů, které budou ilustrovat typické možnosti těchto prvků.

Zřejmě není možné začít jinak, než odkazem na modul, za kterým stojí CZ.NIC, totiž autentizace přes mojeID. K čemu plugin slouží, je zřejmě zcela jasné. Cílem je nabídnout pohodlné centrální přihlašování. Ve formuláři pro přihlášení nechybí ani možnost si mojeID založit, ale je otázka, kolik potenciálních uživatelů něco takového využije. V této kategorii modulů lze najít možnosti přihlášení se pomocí OpenID, ale také pomocí všech běžných sociálních sítí, a také třeba propojení Moodle s Drupalem nebo Joomla, ale i exotičtější platformy.

Velice zajímavou skupinou jsou nástroje na změnu rozložení a struktury kurzu. Ne vždy je efektivní nabízet jednotlivými moduly ohraničená témata s typicky týdenní periodou. Příkladem jiného rozložení je MindMap Format, který umožňuje navrhnout celý kurz jako myšlenkovou mapu a jednotlivé aktivity do ní implementovat. To se výborně hodí například tehdy, když je kurz věnovaný nějakému vzájemně provázanému tématu, které se špatně fragmentuje anebo je náročné na nalezení a pochopení souvislostí.

Jinou variantou je třeba Masonry Topics format, který kurz vizualizuje jako lístečky, které mají různou barvu a obsahují název a seznam aktivit. Takový model se hodí především tam, kde je možné látku rozdělit na drobné kompetenční celky. Podobně lze z kurzu udělat prostor pro sociální komunikaci nebo zdůraznit některý druh aktivit a jim podřídit celý vzhled.

Samotný Moodle nabízí primárně možnost provozování vlastních repozitářů, tedy místa, kam člověk nahrává všechny materiály a samozřejmostí je možnost jejich organisace do složek. Lze ale využít také dat z externích zdrojů. Velice pěkný je třeba Evernote, který propojuje LMS s oblíbeným nástrojem na práci s poznámkami. Podobné nástroje jsou ale také pro další poznámkovací nástroje nebo datová úložiště různého druhu. Moodle lze také pěkně propojit s GitHub nebo mu umožnit nahrávat zvuk, video nebo i chování uživatele na počítači bez toho, aby si musel cokoli instalovat, což se může hodit pro nejrůznější domácí úkoly.

Z významných pluginů, které by člověku neměly uniknout, lze rozhodně zmínit OpenMeeting, což je nástroj na tvorbu webinářů přímo integrovaný do Moodle. E-learning tak jeho prostřednictvím může být doplněný o výklad, konzultace nebo distanční zkoušení ve smluvený čas. Obecně se má za to, že právě webináře mohou pomoci odstranit řadu problémů, se kterými se v klasických distančních kurzech setkáváme, jako je malá motivace, absence blízké pomoci, sociální izolace atp.

SmartKlass™ Learning Analytics Moodle je jedním z nejznámějších a přitom nejjednodušších analytických nástrojů pro Moodle. Umožňuje sledovat spoustu zajímavých věcí o studentech a jejich studiu a vše pěkně vizualizovat. Na rozdíl od většiny konkurenčních balíčků nabízí tuto vizualizaci – tedy jakýsi přehled studijních úspěchů – také studentům samotným.

Moodle Mobile additional features se hodí kdykoliv, když se rozhodnete, že chcete kurz přizpůsobit mobilním zařízením (což je dnes téměř vždy). Obyčejný Moodle má přitom tak nastavené ovládání, že pracovat s ním na tabletu je prakticky nemožné a to nemluvíme o mobilních telefonech. Za návštěvu stojí také kategorie s aktivitami, především tehdy, když vám nestačí základní nabídka testovacích nástrojů nebo worshopů.

Závěrem

Jednou z nejčastějších chyb, se kterými se při implementaci Moodle lze setkat je, že technik nainstaluje základní verzi, nastaví češtinu a nechá někoho dalšího vytvářet kurzy a obsah, aniž by se jedna či druhá strana následně nějak věnovala specifickým potřebám, které jednotlivé kurzy nebo vzdělávací aktivity mají. Největší výhoda a síla Moodle je právě v jeho modularitě a v tom, že si jej lze velice rychle a snadno upravit pro své potřeby. Žádné dvě instalace – a konfigurace – by tak nemusely vypadat stejně.

Zdroj obrázků: moodle.org/plugins/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.