Hlavní navigace

Mozilla Open Badges: od gamifikace po celoživotní učení

21. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Open Badges je dalším ze zajímavých projektů Mozilly, který si klade za cíl vytvořit univerzální platformu pro sdílení a přenositelnost odznáčků. Ty mohou posloužit jako gamifikace v nejrůznějších marketingových kampaních, stejně jako zajímavý nástroj pro neformální celoživotní vzdělávání.

Mozilla se dlouhodobě snaží překročit hranice technologické firmy a nabízet řešení širšího charakteru. Open Badges představuje jeden z projektů, které na jedné straně obsahují řadu důležitých technických detailů a vyžadují relativně dobře fungující infrastrukturu, ale současně mají celospolečenský charakter.

Badges jsou odznáčky, které může člověk získávat v online světě při plnění některých úkolů. Může jít o banality, jako je kopírování URL adresy, načtení QR kódu nebo registraci, až po systém, který bude systematicky podporovat proces vzdělávání. Základní myšlenkou je, že uživatel bude více motivován k určitým akcím, pokud za to něco získá. V českém prostředí zřejmě nejvíce na téma upozornila mBank, která ve svém bankovnictví nabízí vlastní systém odznaků pro uživatele, kteří plní různé úkoly – nastaví si inkaso, platí kartou, atp.

Open Badges přestavuje koncept, který se snaží o to, aby sbírání těchto odznáčků nebylo záležitostí uzavřených řešení (jako v případě online bankovnictví nebo třeba vzdělávací aktivity), ale vznikla jednotná platforma, která bude nabízet jedno řešení jak pro vývojáře webů a aplikací, tak také pro sběratele těchto odznaků, který se budou všechny uchovávat na jednom místě. Z hlediska vnitřní architektury řešení od Mozilly není nutné mít nějakou obavu před narušením soukromí a uživatel pak sám může rozhodnout, které odznaky se mu v různých pohledech vypíší.

Sama Mozilla pak mluví o komplexním Open Badge Infrastructure (OBI), které nabízí komplexní servis jak uživatelům (tedy sběratelům), tak také tvůrcům kampaní a webů. Vše potřebné pro tvorbu odznaků lze najít na GitHubu. Odznaky obsahují jednak obrázek ve formátu SVG či PNG a pak meta data v JSON. OBI je poměrně svobodomyslné, takže se očekává, že zde bude uvedený název, vydavatel a za co je odznáček vydán, ale možnosti jsou mnohem pestřejší. Lze například odznaky na sebe navazovat, přidávat jim různé závislosti atp.

Pro uživatele je vše řešené přes rozhraní Persona, ke kterému se lze přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy. Jeho prostřednictvím je realizován backpack, tedy úložiště těchto odznaků. Ty je možné sbírat přímo přes prohlížeč nebo nahrávat ručně, podporována je také tvorba kolekcí.


Autor: Mozilla

Princip Open Badges

Obecně lze říci, že celý koncept stojí na čtyřech základních charakteristikách – otevřenosti (tedy že řešení je šířené pod otevřeným kódem a lze z něj snadno vytvářet forky a upravovat jej), přenositelnosti (tedy že data z různých zdrojů lze centrálně evidovat), stohovatelné (tedy stackable, lze je řadit za sebe, organizovat, vytvářet z nich příběh) a v neposlední řadě založené na důkazech (systém má jasnou verifikaci, vedoucí k vydavateli, platnost odznaku lze snadno ověřit).

K čemu je to dobré?

Možnosti, jak využít tyto odznaky, jsou téměř neomezené. To, co se nabízí jako první, je systematická motivace k tomu, aby se uživatel seznámil s určitou službou či produktem hravou formou. Badges jej mohou pěkně provést řadou zajímavých funkcí, které by jinak buď zcela opomněl, nebo by je nemusel využít. Lze jej tak vést k tomu, že si vyzkouší diskutovat nebo hodnotit obsah, nebo třeba vkládat příspěvek na blog. Gamifikace, která je spojená se získáváním odznáčků, patří mezi nejvíce se rozvíjející marketingové nástroje, které umožňují uživatele motivovat, pobavit a současně nechat vykonat nějakou předem definovanou akci.

Mimo marketingové účely se zde nabízí možnost implementace do různých vzdělávacích strategií a a aktivit. Jednou z priorit Evropské komise je například rozvoj neformálního vzdělávání. Lidé, kteří opustí školu, se musí neustále vzdělávat a učit nové věci. Roztříštěnost jednotlivých aktivit jim pak značně ztěžuje nějaké prezentování takto získaných dovednostní a znalostí. OBI se snaží nabídnout možnost pracovat s odznáčky systematicky v tom slova smyslu, že například MOOC kurzy, ale také interní vzdělávací systémy, by mohly mimo vlastních certifikátů nabízet také tyto odznáčky. Uživatele je pak může řadit do různých kolekcí a pak případně snadno prezentovat svému potenciálnímu zaměstnavateli nebo zákazníkovi takovou sestavu, která bude odpovídat maximálně jeho představám. Právě podpora neformálního vzdělávání může být jednou z nejzajímavějších možností celého projektu.

Také třetí oblast se týká vzdělávání, ale lze ji zřejmě přenést také do dalších oblastí. Díky široké implementaci do systémů jako je Moodle či Blackboard se objevují možnosti jejich nasazení přímo v procesu učení. Student, který projde určité aktivity, třeba včetně nepovinných úkolů, materiálů nebo externích zdrojů, může získávat odznaky, které budou určovat jeho parciální specifikaci. Například v rámci kurzu Fyzika pevných látek může po splnění určitého penza úkolů a nepovinných aktivit získat odznáček „Odborník na křemík“, „Odborník na tenké vrstvy“ nebo něco podobného.

Téměř vždy je práce s odznaky spojené s principem gamifikace – Komenského škola hrou, tak dostává zajímavé možnosti, které se dříve jevily jako nepřístupné. Neznamená to, že přinášejí nové možnosti a funkce, které by dříve nebyly k dispozici, ale vedou uživatele k tomu, že je tato činnost baví a současně je možné tyto činnosti zajímavě archivovat.

Kudy kam?

Projekt již nějakou dobu funguje. Od poloviny roku 2013 je pevnou součástí Moodle a dalších LMS (Learning Management Systém) a podle ohlasu komunity je jejich další vývoj a implementace stále vnímána jako jedna z největších výzev v oblasti e-learningu, které se dnes řeší. Odznaky také umožňují zajímavě přenášet do vzdělávacího prostředí zkušenosti a milníky z příbuzných oblastí, které leží mimo samotný e-learning, což může být velice zajímavé. Zatímco formát SCORM se snažil (a snad ještě snaží) přenášet různé externí objekty do LMS, OBI jde právě opačným směrem – aktivity lze z LMS vyjmout, realizovat tam, kde je jejich přirozené prostředí, a pak pracovat až s odznaky.

Cloud 24 - tip 1

Osobně považuji Open Badge za jeden z nejzajímavějších projektů Mozilly nejen pro jejich potenciál ve vzdělávání a marketingu, ale také s ohledem na práci s něčím, co lze označit jako digitální identita. Společnost tak dává své službě Person smysluplný obsah, který by mohl – alespoň částečně – v budoucnosti konkurovat službám centralizovaného přihlašování, kterému dnes kraluje Facebook a Google.

Zatímco v oblasti vzdělávání se Open Badge poměrně silně etablovali a téměř nemají žádnou jinou konkurenci, je poměrně zajímavé, že korporace jsou zatím k technologii zdrženlivější. Přitom právě gamifikace představuje jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů. A oproti konvenčním způsobům práce se zákazníkem je zde šance jej nechat produktem nebo službou projít mnohem více s intenzivnějším rozmyslem.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.